.

Aan de slag met nieuwe energie in Haarlemmermeer

Aan energietransitie wordt in Nederland hard gewerkt. Veel mensen isoleren hun woning of plaatsen zonnepanelen. Maar we zijn er nog lang niet. In 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we geen fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas meer gebruiken. En dat huizen en kantoren voorzien worden van nieuwe energie, onder andere door betere verlichting en isolatie. Onze energie wordt dan duurzaam opgewekt.

Ga direct naar:

Nieuwe energie

Waar staat de gemeente nu?

Er gaat veel gebeuren. Om iedereen in Haarlemmermeer mee te laten doen, is het daarom van belang dat we nu aan de slag gaan. Daarom heeft de gemeente Haarlemmermeer een plan van aanpak. Ook wordt er nog veel uitgezocht en bedacht, want de energietransitie is behoorlijk ingrijpend. Dat doen we niet alleen. We willen dat samen doen met inwoners en ondernemers. Want samen maken we de plannen beter voor iedereen.

We zijn al goed op weg in Haarlemmermeer. Door de vele zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven wekken we nu al 6,3 procent duurzame energie op in Haarlemmermeer. En heeft 25 procent van de woningen al een Energielabel A (externe website) of hoger. Ook worden de eerste woningen aardgasvrij gebouwd en gerenoveerd. In 2019 klonk het startschot om de eerste basisschool aardgasvrij te maken: de Kameleon in Zwanenburg. De gemeente werkt samen met verschillende organisaties om inwoners en ondernemers te ondersteunen. Ook kan duurzame energie in Haarlemmermeer worden gestimuleerd door stroom te kopen van Boer Jos (externe website) via Tegenstroom of de windmolens van MeerWind (externe website).

Wat zijn de plannen?

De komende tijd worden de plannen en ideeën verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld hoe we woningen en bedrijven in de toekomst op een duurzame manier verwarmen. Maar ook waar duurzame energie wordt opgewekt. De plannen worden samen met u en andere inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer vormgegeven. Bekijk voor meer informatie het document Programmatische Aanpak Energietransitie (pdf).

Duurzaam verwarmen

Volgens het Klimaatakkoord worden uiterlijk in 2050 in heel Haarlemmermeer gebouwen en woningen op een andere manier verwarmd. Ook wordt er dan niet meer gekookt op aardgas. Het is dus niet zo dat we van vandaag op morgen van het aardgas afgaan. Daar is ruim de tijd voor en het gaat stap voor stap. De gemeente maakt nu een plan: de warmtevisie. Daarin staat wat de voorgestelde aanpak is tot 2050. Dit plan is eind 2021 af. Er zijn veel verschillende manieren om een woning of een bedrijfspand te verwarmen. De gemeente helpt onderzoeken wat de beste beschikbare, betrouwbare, veilige en duurzame technieken en warmtebronnen zijn. In de warmtevisie staat dat de gemeente een richting aangeeft voor de techniek en planning. Maar het is uiteindelijk aan de gebouw- en woningeigenaren om te kiezen op welke manier (de techniek) er wordt verwarmd en het moment waarop dit gaat gebeuren (de planning). Wilt u weten wat voor uw wijk de beste oplossing is? Op de interactieve kaart voor de warmtetransitie kunt u dit zien.

Energie opwekken

Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken al deze partijen samen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland. In de RES wordt gekeken naar de opwek van grootschalige nieuwe energie met bewezen techniek: zonne- en windenergie. Ook gaat de RES over verwarmen en het regionale aanbod van duurzame warmte. Lees hier meer over de RES.

Datacenters, biomassa, zonneakkers en warmtenetten

Er zijn verschillende bronnen van warmte. Denk aan restwarmte van datacenters, biomassacentrales en warmte uit de bodem. Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op de leefomgeving, het landschap en de infrastructuur. Daarom is het van belang dat we er met veel aandacht mee omgaan. Lees meer over mogelijke warmtebronnen en technieken in Haarlemmermeer.

Transportnetwerk voor waterstof in Noordzeekanaalgebied

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het bedrijf Hynetwork Services B.V. zijn van plan een transportnetwerk voor waterstof te maken in het Noordzeekanaalgebied. Dit heeft invloed op de leefomgeving van de omwonenden en daarom hebben zij de mogelijkheid om mee te denken over het project. Door de aanleg van dit transportnetwerk kunnen de industrieën in het gebied gebruik gaan maken van groene waterstof en zo hun CO2-uitstoot verminderen. Bij de aanleg van het transportnetwerk zal grotendeels gebruik gemaakt worden van bestaande gasleidingen. Binnen Haarlemmermeer liggen de dorpen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Spaarndam, Penningsveer en het gebiedje de Laars in het Noordzeekanaalgebied. Op 29 september 2022 is er in Spaarndam een informatiebijeenkomst. Omwonenden krijgen hier per brief een uitnodiging voor. Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat of bekijk de veelgestelde vragen op de website van Hynetwork Services B.V.. 

Relevante documenten

De energietransitie is een grote opdracht. Voor Haarlemmermeer is in kaart gebracht hoe groot dit precies is en wat de effecten zijn van verschillende plannen en oplossingen. Hieronder leest u meer over de plannen van nieuwe energie.