.

Wat doet de gemeente zelf?

Gemeente Haarlemmermeer helpt haar inwoners graag bij de energietransitie. Het is belangrijk dat wij ook meedoen. Daarom zet de gemeente Haarlemmermeer stappen om de CO2 -uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen. Op deze pagina leest u hier meer over.
De gemeente heeft als doelstelling de CO2-uitstoot met 50% te verminderen op de totale voetafdruk in 2025 ten opzichte van 2019. We ondernemen stappen en ieder half jaar onderzoeken we de CO2-uitstoot. In 2021 is de CO2-uitstoot met 7,5% verminderd ten opzichte van 2019. De resultaten ziet u hieronder weergegeven in een grafiek. De CO2-cijfers van 2019, 2020 en 2021 en ons actieplan om de CO2-uitstoot te verminderen, kunt u lezen in het .  
De grafiek toont hoeveel ton CO2 er is uitgestoten per soort verbruik. Het gaat bijvoorbeeld over gasverbruik voor de gebouwen. Maar ook over brandstofverbruik en elektriciteitsverbruik voor auto's. En brandstofverbruik door zakelijke reizen. Het verschil

Afbeelding: grafiek van de CO2-uitstoot in 2019 en 2021. De grafiek toont hoeveel ton CO2 er is uitgestoten per soort verbruik. Het gaat bijvoorbeeld over gasverbruik voor de gebouwen. Maar ook over brandstofverbruik en elektriciteitsverbruik voor auto's. En brandstofverbruik door zakelijke reizen. Het verschil tussen 2019 en 2021 is een vermindering van 7,5% in totaal.

Het goede voorbeeld geven

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat dat de gemeente het goede voorbeeld geeft om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit doet de gemeente om de CO2-uitstoot te verminderen:  

  • De gemeente bouwt een nieuw, gasloos Raadhuis. Hiermee bespaart de gemeente in de toekomst bijna 50% op de CO2-voetafdruk.   
  • De gemeente installeert op de eigen gebouwen zonnepanelen, de thermostaat staat lager en de verlichting wordt verduurzaamd. 
  • De gemeente neemt energiebesparende maatregelen voor onze kantoren om minimaal energielabel C te behalen.   
  • De gemeente tankt duurzame brandstof in plaats van diesel voor ons werkmateriaal., zoals een heftruck of heggenschaar.
  • Bijna alle auto's van de gemeente rijden elektrisch.   

Hoe meet de gemeente de CO2-uitstoot?

Er zijn twee manieren hoe de gemeente meet hoe zij ervoor staat. De eerste is de CO2-prestatieladder. Dat is een manier om de eigen CO2-uitstoot in kaart te brengen. De tweede manier is een jaarlijkse monitor. Het laatst gemeten jaar is 2021. De informatie vindt u op deze pagina. 

CO2-prestatieladder  

Om de CO2-doelstelling te kunnen behalen, moeten we de CO2-uitstoot van de organisatie in kaart brengen, zoals van de gebouwen en het wagenpark. Dit doen we aan de hand van de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder helpt ons om de CO2-uitstoot en de energiekosten te verminderen. 

Wat is de CO2-prestatieladder? 

De CO2-prestatieladder heeft 5 niveaus. Hoe meer een bedrijf (of gemeente) zich inspant om de CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger de positie op de ladder. Niveau 1, 2 en 3 gaan over de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Niveau 4 en 5 kijken ook naar de CO2-uitstoot in de keten en sector. De CO2-prestatieladder laat ook zien waar we de CO2-uitstoot nog kunnen verminderen. Organisaties kunnen een certificaat behalen voor een bepaald niveau op de ladder. Als een organisatie een certificaat krijgt, voldoen zij op een bepaald niveau (en alle niveaus die daaronder liggen) aan de eisen van de CO2-prestatieladder.  

Wat gaat de gemeente doen en hoe?   

In 2022 heeft de gemeente het niveau 3 certificaat behaald. Hiervoor is de CO2-uitstaat van het wagenpark, de openbare verlichting, vastgoed en de gebouwen van de gemeente in kaart gebracht. In de toekomst willen we steeds hoger op de ladder klimmen, tot niveau 5. Een controleur checkt ieder jaar of de CO2-uitstoot vermindert en of alles is gedaan volgens de eisen van de prestatieladder. 

Meer weten over de CO2-prestatieladder?   

Bekijk dan de website van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen of stuur een e-mail naar energie@haarlemmermeer.nl .

Op de pagina Wat is de ladder? leest u ook welke niveaus de CO2-prestatieladder heeft. Niveau 1, 2 en 3 gaan over de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Niveau 4 en 5 kijken ook naar de CO2-uitstoot in de keten en sector. Als een organisatie een certificaat krijgt, voldoen zij op een bepaald niveau (en alle niveaus die daaronder liggen) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:  

  • Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint  
  • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie  
  • Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid  
  • Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie  

Foto van Raadhuis in Hoofddorp

Afbeelding: Raadhuis in Hoofddorp (Margo Oosterveen, 2018)

Klimaat- en energiemonitor Haarlemmermeer '20-'21

In 2022 publiceert de gemeente Haarlemmermeer voor het eerst de Klimaat-  en energiemonitor. Net als in 2020 hebben we een monitor uitgevoerd. Gegevens over klimaat zijn nu toegevoegd aan de energiemonitor. Lees in het artikel van InforMeer een verslag van de Klimaat- en energiemonitor Haarlemmermeer '20-'21.

Bekijk een aantal cijfers uit de meting van '20-'21 in beeld hieronder. Wilt u het volledige document bekijken? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl.

 

 

Monitor Energietransitie Haarlemmermeer 2020

In 2019 is de Programmatische aanpak Energietransitie Haarlemmermeer (2019.0037699) vastgesteld. Met dit programma werken we aan een energieneutrale gemeente in 2050. Om te bepalen of we op de goede weg zijn, sturen we ieder jaar een monitor naar de gemeenteraad. Wat is er gedaan? Wat moet er nog gebeuren? Zijn er zaken die veranderd zijn? Hierdoor kunnen we kijken of we ons programma Energietransitie moeten aanpassen of dat we op het juiste tempo zitten. Na verloop van tijd zal de monitor ook inzicht bieden in trends en ontwikkelingen en in de effecten van ons beleid. De laatste monitor kijkt naar de cijfers van 2020 en vergelijkt die met de cijfers van een aantal jaar geleden. 

Bekijk een aantal cijfers uit de een-meting van 2020 in beeld hieronder. Wilt u het volledige document bekijken? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl.