.

Koersdocument

In het koersdocument staat de aanpak, ambitie en planning van Haarlemmermeer uitgelegd.

Op 28 november 2017 is het Koersdocument in een gezamenlijke collegevergadering van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (toen nog niet gefuseerde gemeenten) goedgekeurd. In januari 2018 heeft er een gezamenlijke raadsvergadering plaatsgevonden. Het Koersdocument is daarna door beide raden vastgesteld.

Download Het Koersdocument op de website van de gemeenteraad.