.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. In de Omgevingswet zijn regels uit 26 wetten samengevoegd. Deze regels gaan over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Dat is de fysieke leefomgeving. Iedereen die iets in zijn of haar leefomgeving wil veranderen, krijgt te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet geldt nu in heel Nederland, maar een paar dingen zijn in Haarlemmermeer anders dan in andere gemeenten. Bijvoorbeeld de situaties waarin participatie verplicht is. 

Drie belangrijke veranderingen 

  • Het online Omgevingsloket is nu de plek om een vergunning aan te vragen, een melding te doen of aanvullende informatie door te geven. Bijvoorbeeld om een dakkapel te maken, een boom te kappen of een huis te bouwen. Wie al een vergunning heeft gekregen, hoeft niets te doen. Deze vergunning is ook na 1 januari 2024 gewoon geldig.  
  • Alle bestemmingsplannen van de gemeente worden samen een omgevingsplan. Daarin staat informatie over de juridische regels (voorheen: bestemming) van een plek. Ook staan er regels in voor geluid, bodem en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid. Het maken van een omgevingsplan voor Haarlemmermeer gaat stap voor stap. Haarlemmermeer moet zo’n 180 bestemmingsplannen. Het omzetten daarvan naar 1 omgevingsplan, duurt ongeveer 3 jaar. 
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller dan nu beslist over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt. De overheid moet bij een korte procedure voortaan binnen acht weken een besluit nemen. Met een mogelijke verlenging van zes weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Als een vergunningaanvraag complex is, kan de procedure langer zijn. 

Meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet staat op het Omgevingswetportaal

Denk en praat mee 

De Omgevingswet moedigt mensen met een idee aan om anderen mee te laten praten en denken. Bijvoorbeeld over een plan voor de bouw van woningen. Dit heet participatie. Dit is niet altijd verplicht. In sommige gevallen is het in Haarlemmermeer wel verplicht. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw van 75 woningen of meer in Hoofddorp, Nieuw-Vennep of Badhoevedorp, behalve als dat al in een vastgestelde visie of beleidskader staat. Gaat het om een locatie in het buitengebied? Dan is al bij nieuwbouw van drie woningen participatie verplicht. Lees meer over participatie en de Omgevingswet

De Omgevingswet zegt dat elke gemeente een ogevingsvisie moet hebben 

Hoe ziet Haarlemmermeer er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond en veilig wonen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Daarover gaat de omgevingsvisie.  

Op de website ‘Haarlemmermeer van Morgen’ staat meer over de Omgevingsvisie van Haarlemmermeer.