.

Betrek uw omgeving bij vergunningsvrij verbouwen of verbeteren

Wilt u vergunningsvrij verbouwen of verbeteren? Informeer dan uw buurt. Elk initiatief begint namelijk met een goed gesprek.
Gezin bekijkt bouwtekening

Foto: Shutterstock

 

Elk initiatief begint met een goed gesprek

U neemt het initiatief om iets te veranderen aan of om uw woning of bedrijf. Natuurlijk heeft u al gecontroleerd met behulp van de online vergunningscheck of u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig heeft of dat u vergunningsvrij kunt bouwen. Hieronder vindt u informatie over participatie bij vergunningsvrije bouwwerken. 

Ga in gesprek met belanghebbenden

Uw initiatief kan invloed hebben op de mensen en bedrijven in de (directe) omgeving. Ook al zijn uw bouwactiviteiten vergunningsvrij, toch vragen wij u zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met uw omgeving, mensen en bedrijven bij u in de buurt. Uw buren stellen het op prijs om vroegtijdig iets over uw plan van uzelf te horen.

Bespreek uw initiatief met hen en ga na of u rekening kunt houden met hun tips en opmerkingen Ook u vindt het toch belangrijk dat uw bouwplan niet nadelig uitpakt voor de mensen om u heen? Onze ervaring is dat als mensen het van u zelf horen, ze beter snappen wat u gaat doen en minder snel negatief op uw plan zullen reageren.

Tips

  1. Ga na voor wie in de buurt het allemaal een verandering betekent of last kan geven als uw initiatief wordt uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld een deel van uw straat zijn of alle huizen en bedrijven in een cirkel van ongeveer 30 meter rond uw huis of bedrijf.
  2. Vergeet ook de mensen die grenzen aan uw achtergevel of achtertuin niet.
  3. Vertel deze mensen over uw plan en luister naar hun reactie. Mochten er bezwaren zijn, probeer dan samen een oplossing te vinden. Misschien in het ontwerp of misschien in de uitvoering of op een andere manier.
  4. U kunt bij deze mensen gewoon langsgaan maar als het om veel mensen gaat, kunt u ook overwegen een overleg te houden. Even praten geeft meestal betere resultaten dan alleen een briefje in de bus doen.