.

Over de omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht en wordt daarom uitgesteld tot 1 juli 2023. Lees hier meer over het uitstel van de Omgevingswet.

Regels uit 26 verschillende wetten worden in de Omgevingswet samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Er zijn minder regels nodig, dit maakt de wetgeving duidelijker en overzichtelijker. De Omgevingswet gaat uit van: ruimte voor initiatief, lokaal maatwerk, vertrouwen. 

Deze wet wordt de basis voor alle regelgeving in de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en infrastructuur tot milieu, natuur en water. De Omgevingswet heeft effect op iedereen die iets wil in de fysieke leefomgeving. De wet wordt door de Rijksoverheid gemaakt. Provincies, gemeenten en waterschappen vullen de Omgevingswet verder in. Bekijk dit filmpje van de Rijksoverheid waarin de voordelen van de Omgevingswet worden uitgelegd. Meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet, is te vinden via het Omgevingswetportaal.

 

De Omgevingswet kent de onderstaande uitgangspunten  

  • Initiatief staat centraal: flexibel en oplossingsgericht omgaan met initiatieven uit de samenleving, waarbij de omgeving vroegtijdig betrokken wordt.
  • Integraal: samenhang in beleid: ruimte, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, cultuurhistorie, etc.
  • Alle informatie is digitaal toegankelijk voor iedereen.
  • Lokaal maatwerk: per opgave bepalen of en welke regels nodig zijn.