.

Over de omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De wet voegt regels uit 26 wetten samen. Die regels gaan over de omgeving waarin we leven. Het gaat over wonen, wegen en vervoer, milieu, natuur en water. Iedereen die een plan of idee heeft voor de omgeving heeft met die regels te maken. In de nieuwe Omgevingswet zijn er minder regels en zijn de regels duidelijker.  

De Omgevingswet heeft deze uitgangspunten   

  • Plannen en ideeën van inwoners en ondernemers staan centraal. De mensen die een plan of idee hebben, betrekken anderen uit de omgeving daar vroeg bij. 

  • Beleid over verschillende onderwerpen stemmen gemeenten en andere overheden op elkaar af. Dat is bijvoorbeeld beleid over ruimte, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, cultuurhistorie et cetera. 

  • Alle informatie is digitaal toegankelijk voor iedereen. 

  • Lokaal maatwerk: per opgave bepalen gemeenten, provincies en waterschappen of en welke regels nodig zijn. 

Bekijk dit filmpje over de voordelen van de Omgevingswet. 

De Rijksoverheid heeft de Omgevingswet gemaakt 

Provincies, gemeenten en waterschappen vullen de Omgevingswet verder in. Haarlemmermeer doet dit in samenwerking met inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden en maatschappelijke organisaties. Meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet staat op het Omgevingswetportaal

Omgevingsvisie

Hoe ziet Haarlemmermeer er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond en veilig wonen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Daarover gaat de omgevingsvisie. 

Op de website 'Haarlemmermeer van Morgen' staat meer over de Omgevingsvisie.