.

Middengebied

Dit is het stuk grond tussen de Poststraat en de Doorbraak. We noemen dit ook wel de kavel Harmonieplein. In het Beeldkwaliteitsplan dat in mei 2022 is vastgesteld, is met name voor dit stuk grond een nieuwe stedenbouwkundige opzet gemaakt. Inmiddels is er meer behoefte aan woningen en minder aan commerciële voorzieningen zoals winkels dan 10 jaar geleden.

Planning

In de zomer verwachten we een schetsontwerp van de openbare ruimte. Daarna worden de precieze grenzen van de grond bepaald. Vanaf het derde kwartaal van 2023 gaan we  de kavelpaspoorten opstellen. In de kavelpaspoorten staan de eisen waar een plan voor dit stuk grond aan moet voldoen. De gemeente bepaalt ook hoe en waar het parkeren gaat gebeuren. Nadat de kavelpaspoorten zijn vastgesteld, start de voorbereiding voor de verkoop en nodigt de gemeente de markt uit om met een plan te komen. Dat heet een tender. Hiervoor kunnen ontwikkelaars die in het middengebied willen bouwen, zich inschrijven. Dit proces duurt tot ongeveer het tweede kwartaal van 2024. Daarna begint het ontwerptraject. Dit loopt door tot 2025. Als het ontwerp definitief is, volgt de planologische procedure. Hierbij worden alle nodige vergunningen aangevraagd. De bouw van het middengebied kan dan in 2027 of 2028 starten. Deze planning is onder voorbehoud. De gemeente is afhankelijk van ontwikkelaars die hier willen gaan bouwen.  

Overzichtskaart van De Nieuwe Kom met de plek van het Middengebied aangegeven

Afbeelding: de plek van het Middengebied, aangegeven met de letter H.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan. Dit kan door te bellen naar 0900 1852 of door een e-mail te sturen naar nieuwekom@haarlemmermeer.nl