.

Nieuwsoverzicht

De plek van de Leibomen

Nieuwe bomen voor het centrum van Nieuw-Vennep

Vanaf vandaag plant de gemeente 10 Leibomen in het centrum van Nieuw-Vennep. De bomen komen in het Middengebied (kavel Harmonieplein) in het gras naast de parkeerplaats tussen de Gelevinkstraat en De Doorbraak. Het planten duurt twee dagen.
14 maart 2023
Luchtfoto van het Pionier-Bolsterrein

Inmeten plangebied Pionier-Bolsterrein

Vanaf de eerste week van 2023 wordt het plangebied van het Pionier-Bolsterrein ingemeten. Het bedrijf Omniform voert dit werk voor de gemeente uit. Het inmeten van het gebied is nodig voor de precieze uitwerking van de plannen en duurt ongeveer twee weken.
23 december 2022
Helsinkilaan

Maximum snelheid Nieuwe Helsinkilaan

De gemeenteraad heeft 24 november gesproken over de snelheid die moet gaan gelden op de nieuwe parallelle Helsinkilaan. Deze moet naast de bestaande Helsinkilaan weg worden aangelegd.
15 december 2022
artist impression van de woningen aan de Veldbloemstraat

Uitspraak Raad van State Veldbloemstraat

De Raad van State heeft op 23 november 2022 uitspraak gedaan op het ingediende beroep op het bestemmingsplan. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. Dit beroep was ingesteld door buurtbewoners van de locatie waar de gemeente huurwoningen wil laten bouwen door woningcorporatie Ymere.
12 december 2022
De groep studenten bij elkaar

Bestuurskundigen in spe analyseren jongerenoverlast in Nieuw-Vennep

Zo’n dertig studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) hebben er een mooi studieproject aan. En de gemeente Haarlemmermeer krijgt een waardevol en bruikbaar onderzoek naar de ervaren jongerenoverlast in Nieuw-Vennep op een presenteerblaadje.
2 november 2022
De situatie bij de voormalige kringloopwinkel in Nieuw-Vennep

Oude kringloopwinkel Nieuw-Vennep krijgt groene jas

Het gebouw aan de Venneperstraat waar vroeger de kringloopwinkel zat, staat al een lange tijd leeg. Het pand is duidelijk in verval, met kapotgeslagen ramen, en een doorn in het oog van alle Vennepers. De gemeente is echter geen eigenaar van het gebouw.
20 oktober 2022
Wethouder Marjolein Steffens en projectmanager Christien Jordaan verplaatsten een voetbaldoeltje

‘Graag meer levendigheid in de Nieuwe Kom’

De Nieuwe Kom is over 10 jaar klaar. Dat kreeg Marjolein Steffens-van de Water tijdens een informatiebijeenkomst te horen over het centrumgebied van Nieuw-Vennep. Dat moet zo’n 22 jaar geleden zijn geweest.
13 september 2022
De flexwoningen aan de Oosterdreef in aanbouw

Flexwonen Oosterdreef genomineerd

Met flexwonen (tijdelijk wonen) aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep kunnen de gemeente Haarlemmermeer samen met FARO (architecten), woningcorporatie Ymere, Humanex Business Innovators en Homes Factory de ARC Innovatie Award 2022 winnen.
9 september 2022
vier puzzelstukjes die door vier verschillende handen in elkaar gelegd worden

Gemotiveerde huurders flexwoningen Oosterdreef gezocht

Voor de toewijzing van 60 zogenoemde flexwoningen (tijdelijke woningen) aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep voert Ymere in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer een experiment uit.
31 augustus 2022
Impressie van de woningen

Dertig woningen achter de IJweg Nieuw-Vennep

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan achter de IJweg in Nieuw-Vennep vast te stellen om dertig vrijesectorkoopwoningen mogelijk te maken. De locatie is onderdeel van een grotere ontwikkeling aan de zuidrand van Hoofddorp.
13 juli 2022