.

Pionier-Bolsterrein

Het Pionier-Bolsterrein verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een gemengd woon-werkgebied. Het gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Er worden ongeveer 2.000 nieuwe woningen gebouwd. Vooral appartementen. We zorgen ervoor dat de woningen samen met de bestaande bedrijven zo goed mogelijk in de nieuwe buurt passen.

Ga snel naar

Masterplan Pionier-Bolsterrein

In het masterplan wordt duidelijk hoe bedrijventerrein de Pionier en het vroegere Bolsterrein de aankomende jaren kunnen gaan veranderen. Het Pionier-Bolsterrein verandert langzaam in een gemengd gebied voor wonen en werken. Om u meer informatie te geven over het ontwerp-masterplan heeft de gemeente op 7 oktober 2021 een online informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst kunt u terugkijken op deze YouTube-pagina

Masterplan vastgesteld

Het ontwerp-masterplan heeft van 21 september tot en met 2 november 2021 ter inzage gelegen. Iedereen die er wat van vond heeft een reactie kunnen achterlaten door een zienswijze in te dienen. De gemeente heeft 19 reacties ontvangen heeft deze beantwoord. Het masterplan is op een aantal punten aangepast. Op 17 februari is het masterplan behandeld in de gemeenteraad. Op 3 maart is het plan door de raad vastgesteld. Op de pagina masterplan Pionier-Bolsterrein vindt u meer informatie.

Nieuwe weg naast de Helsinkilaan

In het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein staat een nieuwe weg naast de Helsinkilaan. De nieuwe weg loopt naast de Helsinkilaan, tussen de Athenelaan en de Operaweg. Meer informatie leest u op de pagina 'Nieuwe weg naast de Helsinkilaan'.

Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan

Hierboven ziet u het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan. 


Vertrek Van Groningen 

De gemeente is al meer dan tien jaar bezig met het veranderen van het Pionier-Bolsterrein naar een gemengd gebied voor wonen en werken. De wens voor nieuwe woningen wordt steeds groter. Daarom heeft de gemeente metaalhandel en recyclingbedrijf Van Groningen een paar jaar geleden uitgekocht. Van Groningen is inmiddels verhuisd naar de Liede. Na het vertrek van Van Groningen is het bestemmingsplan veranderd. Hierdoor is er ruimte om meer woningen te bouwen. 


Westerdreefkwartier

Het Westerdreefkwartier is onderdeel van het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep. De ontwikkelaar van het Westerdreefkwartier is Van Wijnen. Dit is het eerste project op het terrein waar eerst drukkerij ARGO stond, op de hoek van de Venneperweg en de  Westerdreef. De samenwerking tussen gemeente Haarlemmermeer en Van Wijnen loopt vooruit op het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. Lees meer over het Westerdreefkwartier.


Bekijk de vernieuwde video van het plan

Bekijk hieronder de videopresentatie van het voorlopige plan voor het Pionier-Bolsterrein.

 


Vragen vanuit de online bijeenkomsten

In juni 2020 heeft de gemeente bijeenkomsten met kleine groepen betrokken personen gehouden. Omdat er geen gewone informatiebijeenkomst georganiseerd kon worden vanwege corona. Ongeveer 60 ondernemers en buurtbewoners waren bij deze videobijeenkomsten aanwezig. Veel vragen van ondernemers gingen over de gevolgen voor hun bedrijf. Ook vroegen zij zich af of hun bedrijf nog wel kon blijven bestaan. De vragen van buurtbewoners gingen over de hoogte van de nieuwbouw, het verkeer over de wegen rondom het gebied en parkeren. Verder kwamen er veel vragen over hoe er gebouwd gaat worden en over overlast van heien en trillingen. Er waren ook vragen over het bouwverkeer en het risico op schade aan woningen of bedrijfsgebouwen.

In oktober 2021 heeft de gemeente een online informatiebijeenkomst georganiseerd om meer uitleg te geven over het ontwerp-masterplan. Deze bijeenkomst kunt u terugkijken op deze YouTube-pagina. Tijdens deze bijeenkomst konden mensen vragen stellen via WhatsApp. 

De gemeente heeft een pagina met veelgestelde vragen opgesteld. Hier staan de vragen die tijdens de bijeenkomsten zijn gesteld met de bijbehorende antwoorden. 


Klankbordgroep 

Er is een klankbordgroep waarmee de gemeente overlegt over het masterplan. In de klankbordgroep zitten bewoners, ondernemers, eigenaren, het Herbert Vissers College, de dorpsraad en de OVHZ (Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid). De klankbordgroep denkt en praat mee over de plannen voor het Pionier-Bolsterrein. Meer informatie kunt u vinden op de pagina over de klankbordgroep.


Meer informatie

Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. U kunt ook contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via 0900-1852. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de project assistent Annelies Gosselink, ook via 0900-1852.