.

Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep

Hoe houden we Nieuw-Vennep prettig bereikbaar en hoe verplaatsen bewoners en bezoekers zich straks van a naar b? Dat leest u allemaal in het "Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep". Hierin schetst de gemeente hoe we de fiets- en wandelpaden het openbaar vervoer en de wegen van Nieuw-Vennep straks gebruiken.
Mensen bij bushalte

Inwoners uit Nieuw-Vennep wachten bij OV-halte. Beeld: gemeente Haarlemmermeer
 

Nota van beantwoording  en verkeersstructuurplan vastgesteld 

Dinsdag 21 februari 2023 heeft het college de nota van beantwoording van het “Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep” vastgesteld. Op 23 maart heeft de gemeenteraad het verkeersstructuurplan vastgesteld. 

Bekijk de en het  van het verkeersstructuurplan.

Bekijk het Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep (pdf)

Waarom een verkeersstructuurplan?

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen bij. Een deel van die woningen komt in Nieuw-Vennep te staan. Denk alleen al aan het Pionier-Bolsterrein waar 2000 nieuwe woningen komen. Door die groei komt er ook meer werkgelegenheid in Nieuw-Vennep.

Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op hoe bewoners en bezoekers zich straks door, uit en naar Nieuw-Vennep bewegen. Bijvoorbeeld de groei van het dorp en de opkomst van elektrische auto’s en fietsen. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van deelvervoer. In het verkeersstructuurplan bereidt de gemeente zich voor op deze ontwikkelingen. 

In het verkeersstructuurplan staan ook oplossingen voor knelpunten en aandachtspunten op het gebied van verkeersveiligheid, verbeteringen van de bereikbaarheid en het verminderen van overlast en hinder.

De ideeën van bewoners, ondernemers en andere betrokken personen

Bij het maken van het verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep heeft de gemeente om ideeën van bewoners, ondernemers en andere betrokken personen gevraagd. Zij weten wat er in Nieuw-Vennep speelt en waar behoefte aan is. Daarnaast zijn zij de uiteindelijke gebruikers van de wegen waar met het verkeersstructuurplan sturing aan wordt gegeven.

Wat betekent het verkeersstructuurplan voor een Nieuw-Venneper?

In Nieuw-Vennep gaan we komende jaren aan de slag met:

 • Een betere loop-en fietsbereikbaarheid van winkelcentra en scholen.
 • Er komen goede oversteekbare en veilige straten, duidelijke loop-en fietsroute en fietsenstallingen.
 • Door een slimme inrichting van wegen en publieke ruimten verbetert de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers. Denk aan betere en veiligere oversteekplekken, meer voorrang voor fietsers, smallere rijbanen en maatregelen om de snelheid van het autoverkeer te verlagen.  
 • Er komt een aantrekkelijke publieke ruimte. Prettig voor elke bewoner en bezoeker.
 • Ook komt er een betere bereikbaarheid voor auto's met een  lokale bestemmingen omdat de focus ligt op bestemmingsverkeer.
 • Alle bestemmingen in Nieuw-Vennep zijn per fiets, openbaar vervoer en ook nog steeds met de auto goed bereikbaar. Zeker als men buiten de spits reist. In de spits kan het soms wat langer duren.
 • Andere, logische routes naar de snelweg en omliggende kernen.

Meer over deze maatregelen en aanpassingen leest u in het verkeersstructuurplan.

Bijeenkomsten

 • Op 28 september 2022 was er in het zalencentrum Het Trefpunt van de Witte Kerk een inloopbijeenkomst. Tijdens de inloopbijeenkomst konden inwoners de hele avond vragen stellen over het verkeersstructuurplan. Wethouder Marja Ruigrok was ook aanwezig en ging het gesprek aan over mobiliteit in Haarlemmermeer. Nu en in de toekomst.
 • Op 11 juni 2022 stonden leden van het projectteam op de informatiemarkt in Nieuw-Vennep om meer uitleg te geven over het verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep. De markt vond plaats op het Harmonieplein, van 11:00 uur tot 15:00 uur.
 • Op 25 januari 2022 vond online een derde bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd er met de deelnemers nog preciezer gekeken wat zinvolle maatregelen voor Nieuw-Vennep kunnen zijn.
 • Op 23 november 2021 was er een tweede bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is samen gekeken naar de verkeerskundige effecten van een aantal mogelijke maatregelen die na de eerste bewonersbijeenkomst zijn onderzocht. 
 • Op 11 oktober 2021 was er online een eerste bewonersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste zorgen, wensen en ideeën opgehaald. 

Vragen?

Heeft u vragen over verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep? Neem dan contact op met de gebiedsmanager van Nieuw-Vennep via: 0900 1850 of via: info@haarlemmermeer.nl.