.

Vragen en antwoorden Parkeren

We hebben de belangrijkste vragen over parkeren in Stadscentrum Hoofddorp op een rij gezet.

Deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwe parkeeraanpak.

1. Wat zijn de parkeertarieven in Stadscentrum Hoofddorp?
De parkeergarages hanteren eigen tarieven die per garage kunnen verschillen. Voor het parkeren op straat in het stadcentrum, inclusief de parkeerterreinen Aprisco (aan het Raadhuisplein), Binnenweg en het parkeerterrein en het parkeerterrein naast het Raadhuis gelden 3 verschillende parkeertarieven (A t/m C). Kijk voor de zones en tarieven op de pagina parkeren.  

2. Waarom zijn er verschillende tarieven?
Het A-tarief is bedoeld voor kort parkeren dichtbij de winkels, voor een snelle boodschap. Het B-tarief voor bezoekers die iets langer in het centrum willen blijven en het goedkoopste C-tarief voor langparkeerders.

3. Waarom is de tijdelijke parkeergarage aan de Burgemeester van der Willigenlaan weg?
Uit een controle bleek dat er scheuren zijn aan de bovenkant van de betonvloeren en corrosie in de stalen delen. Omdat de garage tijdelijk was en de herstelkosten te hoog, besloot het college van burgemeester en wethouders de parkeergarage te slopen. Op de plek van de parkeergarage zijn nu 200 parkeerplaatsen. 

4. Ik heb begrepen dat er gebouwd gaat worden op bepaalde plekken waar nu parkeerplaatsen zijn, zijn er dan straks minder parkeerplaatsen in Stadcentrum Hoofddorp?
Nee, het aantal openbare parkeerplaatsen (ongeveer 3800) in Stadscentrum Hoofddorp is na de bouw hetzelfde als nu. Het is wel mogelijk dat er tijdens de bouwperiode minder parkeerplaatsen zijn. Dit komt omdat het verdwijnen van bepaalde parkeerplaatsen niet altijd gelijk loopt met de bouw van nieuwe parkeergarages.

5. Komen er nieuwe parkeerplaatsen voor bezoekers aan het stadscentrum?
Ja, er komen nieuwe parkeerplaatsen voor bezoekers aan het stadscentrum. Dat zijn voornamelijk parkeergarages.

6. Waar komen deze parkeerplaatsen/parkeergarages?
Aan de achterkant van het nieuwe gemeentehuis is straks ruimte voor appartementen en een ondergrondse openbare parkeergarage. Voor de Binnenweg wordt gekeken of hier in de toekomst nog een parkeergarage nodig is. In het nieuwe gebouw TROM aan het Dik Tromplein komt een parkeergarage. Hier komen 296 parkeerplaatsen, waarvan er 190 openbaar zijn. 

7. Wie gaat deze garages beheren?
De gemeente onderzoekt of het haalbaar is dat zij de garages bij het gemeentehuis en indien nodig de Binnenweg zelf gaat beheren onder andere om grip te kunnen houden op de parkeertarieven en om ruimte te houden voor vergunninghouders.

8. Op verschillende plekken in Stadcentrum Hoofddorp komen nieuwe appartementen. Waar moeten de bewoners van deze appartementen parkeren?
Bij nieuwe appartementen in het centrum komt ook een parkeergarage voor bewoners. Deze bewoners kunnen dan geen parkeervergunning voor het parkeren op straat aanvragen.

9. Ik heb begrepen dat er straks gebouwd gaat worden op bepaalde plekken waar nu parkeerplaatsen zijn. Waar kunnen vergunninghouders straks nog parkeren? 
Er wordt goed gekeken naar vergunninghouders, hoeveel dat er zijn, hoeveel parkeerplaatsen daarvoor beschikbaar moeten zijn en op welke locaties. Vergunninghouders hebben een vergunning voor het gehele centrum. We proberen zo dichtbij mogelijk naar oplossingen te zoeken, maar het kan wel betekenen dat vergunninghouders in de toekomst op andere plaatsen in het centrum kunnen parkeren dan nu.

10. Dit gaat allemaal over de auto. Waar kan ik straks mijn fiets parkeren?
Op dit moment zoeken we een geschikte, tijdelijke locatie voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum. Met zo een tijdelijke oplossing kunnen we fietsers sneller van dienst zijn. Mogelijkheden voor een permanente fietsenstalling onderzoeken we in de visie. 

11. Vanaf wanneer kan ik niet meer parkeren op het Apriscoterrein (parkeerterrein tegenover het vroegere postkantoor aan het Raadhuisplein)?
De plek waar Sem komt, is in eigendom van de ontwikkelaar Treehouse CV. Het is dus niet van de gemeente. De gemeente heeft het terrein jarenlang gehuurd om er een tijdelijk parkeerterrein voor zo'n 250 auto's te kunnen maken. Als de bouw van Sem begint, kan hier inderdaad niet meer geparkeerd worden. Dat is waarschijnlijk vanaf 2025, afhankelijk van de doorlooptijd van de procedures en de uitvoeringsplanning van de ontwikkelaar. Bezoekers van het stadscentrum kunnen parkeren in de bestaande parkeergarages of op het parkeerterrein aan de Binnenweg of aan de Burgemeester van Willigenlaan. 

12. Waar moet ik dan parkeren?
U kunt dan parkeren in de parkeergarages langs de parkeerroute in het stadscentrum. Bekijk het antwoord van vraag 1: waar kan ik parkeren? Of u kunt parkeren op het parkeerterrein aan de Binnenweg of aan de Burgemeester van Willigenlaan.

13. Wat gebeurt er met de gehandicapten parkeerplaatsen die er nu op dit parkeerterrein zijn?
Deze gehandicapten parkeerplaatsen komen op een andere plek in het stadscentrum terug.

14. Komen er nog aanpassingen in de toegangswegen van en naar het centrum?
De gemeente gaat de (verwachte) verkeersbewegingen onderzoeken. Dat gebeurt met een nieuw verkeersmodel dat nu gemaakt wordt. Op basis van de resultaten van het onderzoek werken we maatregelen uit. Ook gaan we de toegangen naar Hyde Park vanaf de Kruisweg en de Van Heuven Goedhartlaan aanpakken voor meer ruimte. Daarnaast gaan we de Nieuweweg vanaf de A weg naar het centrum aanpakken voor een betere doorstroming van het verkeer. 

De gemeente werkt aan een Verkeersstructuurplan voor Hoofddorp. De vraag hierbij is: Hoe houden we Hoofddorp veilig en prettig bereikbaar en hoe verplaatsen bewoners en bezoekers zich straks van a naar b? Lees meer op de pagina Verkeersstructuurplan Hoofddorp.