.

Nieuwsoverzicht

Wethouder Jurgen Nobel in gesprek met de aanwezigen in C. aan het Raadhuisplein op maandag 17 juli. De gemeente heeft op 10, 12 en 17 juli informatiebijeenkomsten georganiseerd in C. en in het tijdelijke gemeente kantoor aan de Taursuavenue.

Parkeren in Stadscentrum Hoofddorp: in gesprek met wethouder Jurgen Nobel

De afgelopen weken hebben ongeveer 250 Hoofddorpers - bewoners en ondernemers - informatiebijeenkomsten bezocht over toekomstige parkeren in het centrum van Hoofddorp. Ze konden hun zorgen uiten, voorstellen doen en vragen stellen aan wethouder Jurgen Nobel.
20 juli 2023
sloop raadhuis april 2023

Sloop raadhuis: zo gaat het nu

De aannemer werkt hard aan de sloop van het raadhuis. Dat is al een tijd goed zichtbaar. Aan de kant van de rotonde zijn delen van het raadhuis al tot de grond gesloopt. De fundering staat nog wel. Dat is de basis waar het gebouw op steunde.
13 april 2023
Informatiemarkt 11 maart 2023

Veel mensen geïnteresseerd in ontwikkelingen Stadscentrum Hoofddorp

Zaterdag 11 maart was er in C. Hoofddorp een informatiemarkt over de ontwikkelingen in het stadscentrum. De markt was georganiseerd door de gemeente, maar ook ontwikkelaars waren aanwezig om tekst en uitleg te geven.
13 maart 2023
Rondje Park Stadspark Hoofddorp impressie

Voorbereidingen herinrichting Stadspark Hoofddorp

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het definitieve ontwerp voor Stadspark Hoofddorp. Op dit moment bereidt de aannemer de herinrichting voor. Eén van de eerste dingen die op de planning staat is het kappen van 16 bomen. Hiervoor heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd.
28 februari 2023
Straatprofiel Stadscentrum Hoofddorp

Informatiemarkt Stadscentrum Hoofddorp

Het stadscentrum van Hoofddorp krijgt de komende jaren een nieuw gezicht. Gemeente Haarlemmermeer werkt aan een visie die beschrijft hoe het stadscentrum er in 2040 uit kan zien en wat nodig is om dit te bereiken. De gemeente wil daarover graag met u in gesprek.
13 februari 2023
Hyde Park foto's Kees van der Veer

Hyde Park blikt terug op afgelopen jaar

Het kan mensen die Hyde Park passeerden niet zijn ontgaan, er is het afgelopen jaar veel gebeurd. Het jaar 2022 stond voor Hyde Park in het teken van nieuwe ontwikkelingen en flink bouwen.
22 december 2022
Sloop raadhuis december 2022

Eerste gevels raadhuis gesloopt

De sloop van het raadhuis wordt steeds meer zichtbaar. En ook binnenin het raadhuis werkt de aannemer nog steeds volop aan de sloop en circulaire demontage. Zo maakt de aannemer het gebouw klaar voor de totaalsloop die nu ook echt begint.
22 december 2022

Sloop raadhuis: voorbereiding op de totaalsloop

Binnenin het raadhuis maar ook daarbuiten werkt aannemer Vlasman volop aan de sloop. Ook is het gebouw op de binnenplaats inmiddels gesloopt. Van een aantal delen van het gebouw is het dakgrind weggehaald.
20 oktober 2022
Tennisles bij tennisverenging Hoofddorp

Herontwikkeling tennis- en Emmaschoollocatie financieel niet haalbaar

Tennisvereniging Hoofddorp (TVH), Stichting Tennishal Hoofddorp (STH) en de gemeente Haarlemmermeer zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over de herontwikkeling van de tennislocatie en tegenoverliggende Emmaschoollocatie in stadscentrum Hoofddorp.
18 oktober 2022
Het Raadhuisplein in Hoofddorp

Reageer op het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein

Het Raadhuisplein is straks een sfeervol en gezellig plein met daaromheen appartementen, horeca met terrassen, een nieuw gemeentehuis en andere voorzieningen.
13 oktober 2022