.

TROM

In 2023 start de bouw van gebouw TROM aan het Dik Tromplein in het centrum van Hoofddorp. De panden van de oude V&D en De Deining zijn eind 2019 door de Segesta Groep uit Alkmaar aangekocht en inmiddels gesloopt. TROM is ontworpen door Dok architecten uit Amsterdam. Het gebouw bestaat straks uit winkels, horeca, 136 huurappartementen en een inpandige parkeergarage.

Op deze pagina

Het Dik Tromplein en omgeving is de plek van het historische centrum van Hoofddorp. Gebouwen zoals het Polderhuis, het Oude Raadhuis, de Marktpleinkerk en Hotel de Beurs herinneren daaraan. Ze ademen de sfeer uit van toen. Het Dik Tromplein was vroeger de plek van de markt en evenementen. Het is de bedoeling om deze locatie met een goede invulling en mix van winkels, horeca en wonen nieuw leven in te blazen.

Trom ontwerp Dok architecten

Bron: Segesta groep, ontwerp Dok architecten.

Appartementen, horeca, winkels en parkeren

Het plan voor TROM gaat uit van 136 huurappartementen van verschillende grootte, verdeeld over zeven verdiepingen. Op de begane grond komen winkels en horecazaken met een terras van in totaal ongeveer 4000 m2. Parkeren voor bewoners en bezoekers van het stadscentrum kan op de eerste vier verdiepingen. In totaal komen er 296 parkeerplaatsen, waarvan er 190 openbaar zijn. De bewoners kunnen hun fietsen en scooters kwijt in de kelder. Op het dak van de parkeergarage komt een daktuin voor bewoners. TROM wordt duurzaam gebouwd. Onder andere door de daktuin met waterberging, zonnepanelen, hoogwaardige materiaalkeuze en een duurzaam energiesysteem.

Bron: Dok architecten

Interesse in een woning

Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven op een woning in TROM. Ongeveer een half jaar tot een jaar voor oplevering worden de huurappartementen via makelaars aangeboden. Het is nog niet bekend welke makelaars dat zijn. Na de oplevering blijft Segesta eigenaar van TROM. De helft van de woningen zijn betaalbare huurwoningen die bestaan uit de sociale huur en middeldure huur met een grens aan de huurprijzen. De andere helft wordt verhuurd in de vrije sector. De woningtypes variëren van studio’s van ongeveer 32 m2 tot 4-kamerappartementen van 125 m2.

Trom ontwerp Dok architecten

Bron: Dok architecten

De Marktpleinkerk

De Protestantse Gemeente Hoofddorp wil de Marktpleinkerk uitbreiden om meer ruimte te hebben voor ontmoetingen en de jeugd onder één dak. De Marktpleinkerk is hier als kenmerkend gebouw erg geschikt voor, ook door de centrale ligging. In opdracht van de Protestante Gemeente Hoofddorp heeft Dok architecten het ontwerp gemaakt voor de uitbreiding aan de achterkant van de kerk om aan alle activiteiten van de kerkgemeenschap genoeg ruimte te bieden.

Uitbreiding Marktpleinkerk

De uitbreiding zal een grote ontmoetingsruimte, meerdere vergaderruimtes en op de 2e verdieping en in de nok een ruimte voor de jongeren van de kerk gaan huisvesten. Met hoge vides staan deze ruimten in zichtbare verbinding met elkaar en zijn de houten spanten overal volledig te beleven. Ondersteunende zijn op de begane grond rondom de centrale ontmoetingsruimte geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld de grote keuken, een crèche voor kinderen tijdens de diensten of andere ontmoetingen en de kerkvergaderingen.

De uitbreiding wordt gebouwd met een volledig houten constructie. Er worden verschillende materialen opnieuw gebruikt en er komt een verwarmingssysteem zonder gas. De uitbreiding is hiermee duurzaam en toekomstgericht.

uitbreiding marktpleinkerk ontwerp Dok architecten

Bron: Dok architecten

Planning

Hieronder staat de voorlopige planning, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming en de lopende procedures:

3e/4e  kwartaal 2023 Start voorbereiding en uitvoering bouw TROM & uitbreiding Marktpleinkerk
4e  kwartaal 2024 Oplevering uitbreiding Marktpleinkerk
2e/3e  kwartaal 2026 Oplevering TROM
1e/2e  kwartaal 2026 Opnieuw inrichten openbare ruimte

Bestuurlijke besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofddorp Stadscentrum 3’ vastgesteld. Dat is nodig om de bouw van TROM en de uitbreiding van de Marktpleinkerk mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan lag tussen 10 juni en 21 juli ter inzage. Iedereen kon toen reageren op het plan. Zo een reactie heet een zienswijze. TROM zit nu in de procedure van bestuurlijke besluitvorming voor het vaststellen van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet dit plan goedkeuren en daarna ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Als dit definitief is, dient Segesta de omgevingsvergunning in.

Inloopbijeenkomst mei 2022

Woensdag 11 mei 2022 organiseerde Segesta samen met Dok architecten, de gemeente Haarlemmermeer en de Protestantse Gemeente Hoofddorp een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van het TROM gebouw en de Marktpleinkerk. Tijdens de bijeenkomst werden buurtbewoners en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en er konden vragen worden gesteld.

Panelen tijdens bijeenkomst over ontwikkeling TROM en de Marktpleinkerk

Foto: tijdens de bijeenkomst stonden er verschillende panelen met informatie over de bouwplannen

Contact

  • Vragen en/of opmerkingen over TROM kunt u stellen aan Segesta. Neem contact op met Jeroen Klinkert via telefoonnummer 072-512 5544 of per e-mail: segesta@segesta.nl.
  • Vragen en/of opmerkingen over de Marktpleinkerk kunt u stellen aan Protestante Gemeente Hoofddorp via e-mail: cvk@pghoofddorp.nl.
  • Vragen en/of opmerkingen aan de gemeente kunt u stellen aan projectmanager Sander Visser. E-mail naar sander.visser@haarlemmermeer.nl of bel naar 0900 1852.