.

Stadscentrum Hoofddorp

Samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars bouwt de gemeente aan een levendig en bereikbaar stadscentrum met een eigen Hoofddorpse identiteit. Een plek om te wonen, werken, winkelen en te ontspannen.

Gebiedskaart ontwikkelingen Stadscentrum

Voortgang

Met het programma Stadscentrum Hoofddorp realiseren we een groot aantal ontwikkelingen binnen Stadscentrum Hoofddorp. Om te laten zien hoe het gaat met de belangrijkste ontwikkelingen in het Stadscentrum maken we een voortgangsrapportage. Op 17 juni 2021 besprak de gemeenteraad de voortgangsrapportage over de ontwikkelingen van 2020 van Stadscentrum Hoofddorp. In de rapportage gaan we in op de ontwikkelgebieden:  

  • Raadhuisplein en omgeving (waaronder het nieuwe gemeentehuis)
  • Stadspark
  • Hyde Park
  • Binnenweg en omgeving
  • Het winkelcentrum

Daarnaast leest u ook de ruimtelijke maatregelen en de aanpak van communicatie en participatie. En is er een financiële bijlage. Bekijk hier de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Stadscentrum Hoofddorp 2021

Nieuws