.

Stadscentrum Hoofddorp

Samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars bouwt de gemeente aan een levendig en bereikbaar stadscentrum met een eigen Hoofddorpse identiteit. Een plek om te wonen, werken, winkelen en te ontspannen.

Gebiedskaart ontwikkelingen Stadscentrum

Voortgang

Met het programma Stadscentrum Hoofddorp realiseren we een groot aantal ontwikkelingen binnen Stadscentrum Hoofddorp. Om te laten zien hoe het gaat met de belangrijkste ontwikkelingen in het Stadscentrum maken we een voortgangsrapportage. Op 17 juni 2021 besprak de gemeenteraad de voortgangsrapportage over de ontwikkelingen van 2020 van Stadscentrum Hoofddorp. In de rapportage gaan we in op de ontwikkelgebieden:  

  • Raadhuisplein en omgeving (waaronder het nieuwe gemeentehuis)
  • Stadspark
  • Hyde Park
  • Binnenweg en omgeving
  • Het winkelcentrum

Daarnaast leest u ook de ruimtelijke maatregelen en de aanpak van communicatie en participatie. En is er een financiële bijlage. Bekijk hier de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Stadscentrum Hoofddorp 2021.

 

Nieuws op InforMeer

Lees het artikel verder op InforMeer Online

Impressie ontwerp gemeentehuis

 

Voorlopig ontwerp gemeentehuis klaar

 

Het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis van Haarlemmermeer is klaar. Het college van B&W stemt in met het ontwerp en legt het nu voor aan de gemeenteraad. Het nieuwe gemeentehuis biedt één plek aan het Raadhuisplein waar gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, medewerkers en bezoekers samenkomen. Het wordt een compact, en tegelijkertijd uitnodigend, efficiënt en duurzaam gebouw. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een groei naar 200.000 inwoners en een daarbij benodigde groei van het aantal raadsleden en medewerkers van de gemeente.

Lees het artikel verder op InforMeer Online.

 

Koopovereenkomst voor 560 studentenwoningen in Hyde Park

 

Studentenhuisvester DUWO en Hyde Park Hoofddorp B.V. ondertekenden, in het bijzijn van bouwwethouder Jurgen Nobel, een koopcontract voor de nog te bouwen 560 studentenwoningen. Het gaat om een koopovereenkomst voor vijf aaneengesloten woongebouwen in de nieuwe wijk Hyde Park. Dura Vermeer bouwt de woningen.

Nieuws