.

Verslag bijeenkomst buitenruimte Sarabande

Op deze pagina leest u het verslag van de bijeenkomst over de buitenruimte aan de Sarabande in Nieuw-Vennep.

Vergaderdatum: 14 september 2021
Aanwezig:

 • Vanuit gemeente Haarlemmermeer: Paul Heuberger, Thysia Kleijwegt
 • Vanuit Flexwonen NH: Viktor Rotteveel
 • Bewoners: bekend bij gemeente

Opening

Paul Heuberger, gebiedsmanager bij de gemeente heet ons welkom. Vanuit de gemeente is ook Thysia Kleijwegt aanwezig als projectleider. En vanuit Flexwonen NH is Viktor Rotteveel aanwezig. Viktor Rotteveel van Flexwonen NH laat de opties zien waar de buitenruimte kan komen en geeft opties om dit in te delen. Viktor nodigt de aanwezigen uit om hierover in gesprek te gaan.

Opties voor de buitenruimte Sarabande

Opties voor de buitenruimte van Sarabande (bron: Flexwonen NH)

 

Het Plan

In een open gesprek worden de volgende punten besproken:

 • De vraag is of op optie B alles past en of men zich dan niet verplaatst naar het schoolplein. Op school is er al overlast dus op dit moment is het wenselijk om zo min mogelijk gebruik te maken van het plein. Maar omdat dit op dit moment al speelt kan een eventuele samenwerking met school hier ook mogelijkheden in bieden. Paul neemt de actie op om hier over te sparren met de school en Flexwonen NH. Optie C is wat ver weg en kan juist voor meer hangjeugd zorgen en vernieling omdat het wat afgelegen is.
 • Optie B lijkt minder handig omdat het klein is, een fietsenplek ook door anderen wordt gebruikt en het direct naast de kiss en ride is.
 • Voorkeur gaat uit naar optie A omdat het direct aan het pand is en niet de parkeerplaats in de weg zit.
 • Functioneel en gebruiksruimte kan mogelijk gesplitst worden. Dus Optie B wat dichter bij Optie A om fietsen te parkeren. Zo blijf je weg van het bruggetje.
 • En bij Optie A wil kan je eventueel wat geveltuintjes maken met bankjes tegen het pand aan.
 • Omwonenden tippen om prullenbakken te plaatsen op het grensvlak A/B.
 • Zwerfvuil in het water moeten we voorkomen.
 • Bij het plaatsen van bankjes willen bewoners mogelijk niet dat mensen direct voor je raam zitten.
 • Als er kinderen komen wonen is het een aandachtspunt dat de buitenruimte aan het water is.
 • Als de natuurlijke barrière van het riet weggenomen wordt of er een aanpassing gedaan wordt is dit een aandachtspunt voor vallen in het water.
 • De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat dit openbare ruimte blijft.
 • Bij optie B is aanvullende verlichting een optie om het minder aantrekkelijk te maken voor hangjeugd en meer sociale controle.
 • Optie C is een risico voor hangjeugd.
 • De afmeting voor optie A en B moet onderzocht worden om te kijken wat hier daadwerkelijk past.
 • Ontspanning aan het water is een risico voor mensen zonder zwemdiploma. Als blijkt dat nieuwe bewoners geen diploma hebben kan hier aandacht aan besteed worden.
 • Aan de voorkant van het gebouw is er mogelijk ook ruimte om iets in te richten.

Vragen

 • Vraag: Waar komen de vuilcontainers te staan?
  Antwoord: Buiten het gebouw, zoals bij alle huizen. Waarschijnlijk 1200 of 1700 liter containers die elke week geleegd worden.
 • Vraag: Worden vuilcontainers afgesloten? Hoe voorkomen we dat de containers niet door anderen als dumpplek gekozen wordt?
  In principe niet. Mocht dit overlast geven gaan we kijken hoe we dit oplossen.
 • Vraag: Er staat een papierbak aan de overkant van de straat, kan die gebruikt worden?
  Aandachtspunt: Hij is nu wel al vaak vol. Hier wordt naar gekeken door Flexwonen NH.
 • Vraag: Blijven de parkeerplaatsen openbaar of wordt dit afgesloten?
  Dit blijft openbaar.

Afronding

Verslag zal worden verzonden binnen een tot anderhalve week.

Vervolg

Voor het vervolg houden wij iedereen per mail op de hoogte.

Sluiting

Iedereen wordt bedankt voor de aandacht en een fijne avond gewenst.