.

Plannen

De gemeente heeft een visie opgesteld zodat de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger worden.

Hoe is de visie ontstaan?

In 2016 en 2017 heeft de gemeente alle dorpen aan de Ringvaart bezocht. Samen met bewoners is gesproken over wat er verbeterd zou kunnen worden. Dijkbewoners, bedrijven aan de dijk en dorpsraden hebben hun ideeën gedeeld tijdens de tafelgesprekken op een van de 15 bijeenkomsten. De thema’s verkeer, leefbaarheid, water, groen en recreatie stonden centraal. De gemeente heeft de ideeën gebundeld. De ideeën zijn met de plannen samengekomen in de visie.

Doel: aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger

Op basis van de visie nemen we maatregelen om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid te vergroten. Om dit te bereiken wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Mogelijkheden voor recreatie op de dijk, op de oever en in het water worden beter gebruikt. Daarnaast worden de Ringdijk en de Ringvaart herkenbaarder als cultureel erfgoed van de Haarlemmermeer. Lees meer over de werkzaamheden of bekijk de plannen per dorp. Bijna alle werkzaamheden uit het programma zijn uitgevoerd. 

U kunt de visie Ringdijk en Ringvaart bekijken op de website van de gemeenteraad.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan. Dit kan door te bellen naar 0900 1852 of door een e-mail te sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl