.

Vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over Lincolnpark. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld aan de hand van de vragen die we binnenkrijgen.

Heb je andere vragen? Neem contact op met het projectteam Lincolnpark. Dit kan via 0900 1852 of per e-mail via lincolnpark@haarlemmermeer.nl.

Algemeen

Wat zijn de uitgangspunten voor het plan voor Lincolnpark?

De basis is een park te maken waarin wordt gewoond. De woningen worden omringd door een rijke groene omgeving met veel water. Het plan is eigenlijk omgekeerd aan veel bestaande wijken in Haarlemmermeer waar doorgaans weinig groen en water ligt tussen de gebouwen en de wegen. Het groen wordt voornamelijk gezamenlijk eigendom van de bewoners. Zij bepalen hoe het groen wordt ingericht, of er speelvoorzieningen en moestuinen komen bijvoorbeeld. Daarmee draagt Lincolnpark bij aan de duurzame klimaatambities van gemeente Haarlemmermeer. Ieder deelgebied heeft ook zijn eigen karakter. In het centrumgebied komen bijvoorbeeld meer voorzieningen. 

Voor welke doelgroepen in Lincolnpark wordt gebouwd?

In Lincolnpark komt een mix van verschillende typen woningen, variërend in grootte en prijsklassen, zowel koop als huur. Er wordt gebouwd volgens het gemeentelijk woonbeleid ‘Het verschil maken’ en het collegebesluit ‘Betaalbaar wonen in Haarlemmermeer, instrumenten en acties’. 

Wat voor soort woningen worden in Lincolnpark gebouwd?

Er worden vooral appartementen gebouwd wat het voordeel heeft dat er veel woningen kunnen komen en tegelijkertijd veel groen kan worden aangelegd. Er komt een grote buitenruimte in Lincolnpark. Het aantal grondgebonden woningen is klein. 

Wat komt er allemaal in Lincolnpark aan woningen en gebouwen?

In Lincolnpark komen 1600 tot 1800 woningen, 50 tot 100 maatschappelijke zorgwoningen, 9 parkeergebouwen inclusief diverse functies op de begane grond. Verder 2 scholen, een sporthal, detailhandel o.a. 2 supermarkten (4.800 m2), horeca (1.100 m2), kleine kantoren (4.000 m2), kleine bedrijven, praktijkruimten (bijvoorbeeld dokter, tandarts, kapper (1.500 m2).

Hoe is de verhouding tussen de verschillende woningen?

De eerste fase met 225 sociale huurwoningen van Eigen Haard is al gebouwd. Voor alle woningen samen, dus samen met de eerste fase, is de planning om 30 procent sociale huur te bouwen, 20 procent middendeel en 50 procent dure deel. We verwachten dat een gedeelte van het middendeel huurwoning wordt en het dure deel wordt voornamelijk koop. 

Wat worden de maten van de woningen?

Er is een mix aan groottes, van compacte woningen van bijvoorbeeld 50 m2, tot woningen van 160 m2 met balkon. Kenmerkend voor Lincolnpark is dat we voor elk deelgebied verschillende grootten bouwen. In elk gebied komen kleine, middelgrote en grote woningen voor mensen met een kleinere en grotere beurs. Dat wordt bewust zo gemengd en gebouwd. Dat geldt voor zowel koop als huur. Dat is allemaal nog niet in detail bepaald maar wordt nu uitgewerkt.

Waarom wordt Lincolnpark niet in één keer gebouwd, maar in 8 tot 10 jaar?

Het is een hele duurzame wijk en we doen veel dingen voor het eerst. Dan gaan heel veel dingen goed en andere dingen kunnen beter. Dat betekent dat we van de eerste bouwfasen willen leren en de goede dingen willen meenemen naar de volgende fasen. Ook willen we in de praktijk graag zien of er genoeg vraag naar dit type woningen is, dus wonen in het groen en de auto in de parkeergarage. Als de vraag er is, gaan we ermee door. Valt de vraag tegen, dan kunnen we de bouwplannen aanpassen. 

Is er al meegedacht over het plan en kan je nu nog met ideeën komen?

Het plan voor Lincolnpark is samen met bewoners en ondernemers gemaakt en ideeën zijn nog steeds welkom voor de feitelijke invulling van de gebieden. Zo’n 90 ondernemers hebben in 2018 meegedacht tijdens een marktconsultatiedag. Op basis hiervan hebben we de ontwikkelstrategie voor Lincolnpark gemaakt. Ontwikkelaars kunnen hun eigen duurzame en innovatieve ideeën kwijt in het bouwplan van de eerste stukken grond. Die komen de komende tijd op de markt.
Een aantal bewoners heeft in 2018 meegedacht bij een bewonersconsultatie waarbij ze met name aangaven veel groen en een verlaagde parkeernorm passend te vinden bij Lincolnpark. Uiteindelijk bepalen bewoners en ondernemers hoe zij samen invulling geven aan de binnentuinen en het gebruik van de parkeergebouwen. Bewoners en ondernemers kunnen in de gemeenschappelijke binnentuinen hun ideeën samen invulling geven, zoals een tuin, een ontmoetingsplek met speelplek, of net wat ze zelf samen willen. 

Waar in Lincolnpark wordt gestart met bouwen? Waar worden de eerste woningen opgeleverd?

In 2023 wordt met bouwen gestart in het Centrum. Het gaat dan om de eerste steen van de scholen (door Dunamare Onderwijsgroep), de sporthal (door de gemeente) en enkele gebouwen, welke weten we nog niet. Waarschijnlijk worden de eerste woningen ook in het Centrum gebouwd, maar het kan ook in Parkbos zijn. In 2024 verwachten we de oplevering van de eerste woningen. We willen van noord naar zuid te bouwen, richting Bennebroekerweg, in aansluiting op de bestaande bebouwing.

Wat gebeurt er met de huidige eigenaren van grond in het gebied?

Er zijn geen andere grondeigenaren dan de gemeente, het gebied is volledig eigendom van de gemeente. Tot het moment dat de woningbouw kan starten, verpachten we de gronden aan agrariërs. Zodoende kunnen we snel over de grond beschikken en wordt deze nuttig gebruikt.

Wat wordt geregeld met het afval in Lincolnpark, hoe gaat dat?    

Net als in andere delen van Haarlemmermeer wordt afval gescheiden ingezameld om het hergebruik te stimuleren. We noemen dat VANG: Van-Afval-Naar-Grondstof. Daarvoor komen er ondergrondse containers bij de woningen die door vuilniswagens worden geledigd. Tijdens de bouw proberen we de tijdens de bouw vrijkomende grond(stoffen) binnen het gebied opnieuw te gebruiken.

Ik heb interesse in een woning met een eigen parkeerplek en voor en achterom een tuin, komen dit soort woningen ook in Lincolnpark?

Nee, Lincolnpark wordt een wijk met parkeergebouwen en gezamenlijke tuinen. Door deze manier van bouwen wordt het erg groen, is er veel doorzicht en is er een grote buitenruimte.

Tuinieren is mijn grote hobby. Waar in Lincolnpark komen woningen met een eigen tuin?

Woningen in Lincolnpark hebben geen eigen tuin. Er komen gezamenlijke tuinen met veel groen. Het is aan de gezamenlijke bewoners om deze in te richten als bijv. moestuin of bloementuin, net wat ze samen willen. 

Het lijkt me heel rustig wonen in een park, hoe is dat in Lincolnpark?

Lincolnpark is een stadswijk. Doordat er niet alleen wordt gewoond maar ook gewerkt, boodschappen worden gedaan en naar school wordt gegaan, is er overdag leven op straat. De verbinding met bedrijvenpark De President maakt van de wijk een gebied waar veel te doen is. Het park is een ideale plek voor het maken van een wandeling tijdens de lunchpauze. Het is een stedelijk woon-werkgebied met dorpse trekjes. 

Er zijn in de gemeente Haarlemmermeer en omgeving meer wijken die duurzaam en innovatief worden, is Lincolnpark zo anders?

Lincolnpark gaat een stuk verder. Veel bouwplannen worden groen, maar wonen in een park is bijzonder en uniek. Het gaat verder dan mooie bomen, water, bloemen en grasstroken. Het gaat ook om het parkgevoel: recreëren in de buitenruimte en geen auto’s in de woonstraten. 

Elkaar ontmoeten kan toch ook in andere wijken in Haarlemmermeer en in woonwijken in regio? Daar komen ook speel- en ontmoetingsplekken en bankjes in de openbare ruimte.

Doordat de woningeigenaren in de verschillende appartementenblokken gezamenlijk eigenaar worden van de (binnen)tuin gaat Lincolnpark hierin veel verder. Dit noemen we mandeligheid. Bewoners kunnen samen het initiatief nemen voor bijvoorbeeld gedeelde (moes)tuinen en andere voorzieningen. 

Winkels, sporthal, horeca, centrum 

Hoe komt het Centrum eruit te zien?

Er wordt zowel gewoond en gewerkt. Er komen supermarkten, winkels voor de dagelijkse boodschappen en horeca. Deze faciliteiten zijn er voor Lincolnpark maar ook voor de omliggende wijken in Hoofddorp Zuid. Ook komen er twee scholen en een sporthal, die worden gebruikt door inwoners uit heel Hoofddorp en zelfs daarbuiten. Deze functies, in combinatie met de woningen, zorgen voor een levendig centrum. Het centrum wordt goed bereikbaar per auto maar zeker ook te voet of met de fiets. Wandelend en fietsend kun je naar de sporthal of naar de supermarkt en kom je buurtgenoten tegen. Dat is een verrijking voor de hele wijk.

Wat voor soort winkels komen er in het Centrum?

Er komen voornamelijk winkels voor de dagelijkse boodschappen, zoals 2 supermarkten en enkele kleinere winkels (bijv. bakkerij, bloemist). Het wordt een wijkwinkelcentrum voor Lincolnpark en omliggende wijken. 
Samen met de kleinschalige kantoren en bedrijven in de plint van de gebouwen in het centrum en richting bedrijventerrein De President bouwen we echt een levendige stadswijk. 

Ik wil een winkel en een bedrijf openen in Lincolnpark. Hoe gaat dat in zijn werk?

Zodra we een ontwikkelaar hebben geselecteerd, publiceren we dat op de website en in de nieuwsbrief van Lincolnpark. Ondernemers kunnen dan met de ontwikkelaar contact leggen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld ruimte kopen of huren van de ontwikkelaar / belegger. De gemeente zit daar niet tussen. 

Voor wie is de sporthal bedoeld?

Overdag sporten er scholieren van beide scholen voor voortgezet onderwijs. ’s Avonds en in het weekend kunnen de sportverenigingen in de sporthal terecht. 

Komen er scholen in Lincolnpark?

De nieuwe wijk krijgt een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs. Hierin komen Praktijkschool De Linie en het Hoofdvaart College. Er komt geen eigen basisschool, kinderen gaan naar de basisscholen in de buurt.

Ontmoeten 

Waar kan je mensen ontmoeten in Lincolnpark?

Dat kan in de gemeenschappelijke tuinen, de openbare ruimte zoals het park, de sporthal met horecagelegenheid en bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke ruimten in de parkeergebouwen. De wijk krijgt geen wijkontmoetingscentrum.

Hoe kom je in aanmerking voor een woning?

Wat kunnen mensen doen die geïnteresseerd zijn in een woning in Lincolnpark?

Wil je een sociale huurwoning hebben, schrijf je dan in bij WoningNet. Reken er wel op stevige wachttijden, ook in Lincolnpark. De koopwoningen en de commerciële huurwoningen worden straks via de ontwikkelaars en de makelaars aangeboden, daar kun je nu nog niet veel voor doen. Abonneer je op de nieuwsbrief Lincolnpark zodat je het bouwproces kunt volgen en ziet welke ontwikkelaars de woningen gaan bouwen. 

Wanneer is er de mogelijkheid om samen woningen te bouwen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO) en hoe meld ik mij hiervoor aan?

Voor groepen particulieren die samen woningen willen bouwen zijn meerdere stukken grond bestemd. Er zijn voor particulieren kostenvoordelen te behalen, want je koopt maar een keer een aannemer in en je kunt samen echt bouwen wat je samen wilt. Of als je handig bent kun je de woning ook zelf afbouwen en inrichten.

Na de zomer van 2022 starten we met een stuk grond in deelgebied Parkbos, dat ligt in de buurt van de bestaande woningen in Lincolnpark. Het gaat om 15 tot 20 woningen op de begane grond (grondgebonden woningen). Alleen groepen komen in aanmerking. Aanmelden is mogelijk voor mensen die daarin geïnteresseerd door een e-mail te sturen aan lincolnpark@haarlemmermeer.nl. Dat kunnen groepen zijn maar ook individuen, die kunnen zich dan mogelijk later bij een groep voegen. Dus zoek je een groep belangstellenden om te bouwen, dan kun je je ook aanmelden. Op het moment dat we daadwerkelijk starten met de werving, krijgen degenen die zich al hebben aangemeld, als eerste bericht. 

Afhankelijk van het succes van het eerste stuk grond beslissen we of en zo ja hoeveel stukken grond we de komende jaren gaan verkopen als grond voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Maken starters op de woningmarkt ook een kans op een woning in Lincolnpark?

Ja, we vragen een woningbouwcorporatie sociale huurwoningen te bouwen die worden verhuurd. We gaan ook woningen bouwen voor het middendeel, dus woningen die in huurprijs daar net boven liggen. Dat doen we ook in de koopsector, woningen tot de nationale hypotheekgarantiegrens. Zo proberen we meer dan in het verleden toen in Haarlemmermeer meer grondgebonden rijtjeswoningen werden gebouwd, ook kleinere appartementen te bouwen. 

Waar in Lincolnpark komen de zorgwoningen? 

De 50 tot 100 zorgwoningen die in Lincolnpark worden gebouwd, komen in het Centrum en in  Elzenrijk/Rietlanden. Een deel is gepland naast en boven de supermarkten in het Centrum. Daar kan een wat grootschaliger wooncomplex komen met zo’n 50 zorgeenheden. Voordeel van deze plek in het Centrum, met winkels, bedrijfsruimtes en scholen, is dat er leven is op straat. De bewoners kunnen zich ook terugtrekken in de binnentuin. We verwachten dat deze zorgeenheden samen met de winkels en reguliere woningen op hetzelfde moment op de markt worden gebracht.  

Kleinschaliger zorgwoningen krijgen in de toekomst waarschijnlijk een plek in Elzenrijk/Rietlanden. Dit is pas over een aantal jaar want deze eilanden worden als laatste ontwikkeld. Tussen de woningen in de Rietlanden zit veel gemeenschappelijk groen. De woningeigenaren kunnen dat straks samen inrichten. Aanmelden voor een zorgwoning kan nog niet, volg de plannen via de nieuwsbrief van Lincolnpark

Hoe gaat de gemeente de ontwikkelaars stimuleren betaalbare woningen te bouwen?

In de uitvraag aan ontwikkelaars schrijven we de aantallen en oppervlaktes voor van de woningen voor die we willen laten bouwen. Wij weten welke prijs bij die de woning voor de consument hoort. Bij de sociale huur is dit helemaal aan regels gebonden, daar gelden ook oppervlakten en bijbehorende huurprijzen.

In Lincolnpark worden veel duurzame materialen zoals hout gebruikt en er komen slimme water- en energieoplossingen, wat houdt dit in?

We maken van Lincolnpark een voorbeeld van een duurzame stedelijke ontwikkeling. Dat geldt onder andere voor sociale duurzaamheid, energie, klimaat en water en ecologie. In het stedenbouwkundig plan zijn deze doelstellingen vertaald in het ontwerp. Door zonnepanelen op de gevels en de daken kan de wijk energieneutraal worden. De ambitie is dat er zoveel energie wordt verbruikt als dat er wordt opgewekt, Lincolnpark is energieneutraal. 
Water van hevige buien kan worden opgevangen in de wadi’s en diverse sloten. Voor de woongebouwen wordt veel hout gebruikt.  Ook kijken we of materialen kunnen worden hergebruikt. Ontwikkelaars wordt ook gevraagd of zij met nieuwe ideeën willen komen. Ook de buitenruimte richten we in met veel groen en duurzame materialen waardoor we een gezonde omgeving maken voor planten en dieren. 

In het plan wordt gesproken over wadi’s, wat zijn dat?

Het klimaat verandert en een van de gevolgen is dat er vaker enorm zware buien voorkomen. Om te voorkomen dat de riolen overbelast raken en de straten en huizen vol water lopen, maken we diepe geulen waar het water naar toe kan stromen om langzaam in de bodem te trekken, dat zijn wadi’s. Voor de waterafvoer leggen we ook veel sloten aan. 

In hoeverre houdt de gemeente vast aan de stevige projectdoelstellingen voor duurzaamheid en circulariteit voor Lincolnpark?

We beseffen dat we heel wat van de projectontwikkelaars vragen. Daarom gaan we per fase en per blok bepaalde accenten leggen. Bij de een zal het zijn: zo laag mogelijke CO2 voetafdruk en volledige energieneutraliteit. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag, het moet ook haalbaar zijn. Sommige doelstellingen zijn ook eenvoudiger (en goedkoper) te realiseren dan andere doelstellingen.

Het plan, veel groen, gescheiden verkeersstromen, parkeren in garages en veel ontmoetingsplekken, doet denken aan de Bijlmermeer in Amsterdam. Zijn de plannen aan de Bijlmermeer getoetst?

De Bijlmermeer is een heel andere wijk dan Lincolnpark, er zijn veel meer verschillen dan overeenkomsten. Enkele voorbeelden: wat betreft dichtheid en hoogte van de gebouwen bijvoorbeeld heeft een gebouw in Lincolnpark soms 3, en vooral 4 tot 6 lagen. Rondom de gebouwen heb je doorzicht. Als er al een afrastering komt, dan is die een meter hoog. Op de begane grond van de woongebouwen zijn geen bergingen, daar wonen mensen. Bij de inrichting van het park letten we op de sociale veiligheid. 

Hoe worden de parkeergebouwen aantrekkelijk voor de omgeving?

Op de begane grond van deze gebouwen kunnen gezamenlijke wijkfuncties komen, net wat de projectontwikkelaars en de bewoners in de buurt willen. Denk bijvoorbeeld aan kleine horeca of een ruimte om samen een feest te geven voor de buurt. Daardoor worden ook dit aantrekkelijke gebouwen, zonder blinde muren bijvoorbeeld. Ook komen er pakketkluizen zodat je niet thuis hoeft te zijn als er een pakketje wordt bezorgd.

Gemeenschappelijke tuinen en speelplekken

Hoe wordt officieel geregeld dat bewoners samen eigenaar zijn van een gemeenschappelijke tuin?  

Elke koper van een woning in Lincolnpark in de verschillende appartementenblokken die in het groen staan wordt mede-eigenaar van de binnentuin. Bij huurders van woningen is de woningcorporatie de eigenaar. Dit noemen we mandeligheid. De afspraken staan in een notariële akte die wordt ingeschreven bij het Kadaster. Dit loopt dus niet via de Vereniging van Eigenaren. Samen bepaal je hoe je de tuin inricht en onderhoudt. Je voert samen met je buren het gesprek hierover.  

Wat is mandeligheid? 

‘Mandelig’ is een heel oud begrip. Het betekent letterlijk: gemeenschappelijk eigendom. Een belangrijk kenmerk is dat er geen aanwijsbare eigendomsgrenzen zijn. Je kunt niet zeggen: dit deel is van mij. Je bent gezamenlijk eigenaar. Wat mandeligheid precies inhoudt, kun je lezen op de website van het Kadaster en in het Burgerlijk Wetboek. Daar wordt uitgelegd wat de rechten en de plichten zijn van iemand die samen met anderen eigenaar is van een mandelig gebied, zoals een binnentuin in Lincolnpark.  

Waarom is bij Lincolnpark gekozen voor mandeligheid? 

Bij de inrichting van deze wijk is gekozen voor een opzet waarbij bewoners maximaal betrokken zijn bij hun leefomgeving en de andere bewoners. De huizen liggen zo dat aan de achterzijde of rondom een groep woningen een binnentuin wordt gemaakt. Als woningeigenaar ben je gemeenschappelijk eigenaar van de binnentuin die je samen inricht en onderhoudt. Bij huurders is de woningcorporatie de eigenaar.   
Mandeligheid is een soort garantie dat Lincolnpark zich ook op deze manier kan ontwikkelen. In de akte van mandeligheid ligt vast hoe je met de binnentuin om moet gaan. Daarmee voorkom je discussies over bijvoorbeeld het wel of niet mogen afschermen van een stuk grond voor eigen gebruik. Bovendien is mandeligheid heel democratisch: alle eigenaren hebben zeggenschap over de hele tuin.  

Wat is de ‘Akte van Mandeligheid’? 

Met het kopen van je woning onderschrijf je de ‘Akte van Mandeligheid’. In deze akte staan regels die te maken hebben met jouw aandeel in de binnentuin. Het belangrijkste is dat: 

- wordt je woning verkocht dan geldt dit ook voor het aandeel in de binnentuin. 
- het mandelig gebied waar je een aandeel in hebt, volgens de regels moet worden gebruikt; 
- niemand een eigen stukje kan claimen. 

Bij de huurwoningen ondertekent de woningcorporatie deze akte.  

Wat zijn ‘Deelgenoten’? 

Je kent waarschijnlijk wel het begrip: ‘Vereniging van Eigenaren’. Als je mede-eigenaar bent van een mandelig gebied ben je verenigd in de ‘Vergadering van Deelgenoten’. In Lincolnpark zijn deelgenoot: alle eigenaren van de koopwoningen. Bij de huurwoningen is dat de woningcorporatie.  

Kunnen de bestaande tuinen door bewoners worden afgesloten?

Er komen geen hoge hekken om de gezamenlijke tuinen, dat past ook niet in de gedachte dat tuinen gedeeld worden door de verschillende bewoners. Wel zijn lage hekken of hagen mogelijk. In de praktijk gaan we zien of de toegang door de bewoners zal worden afgesloten. Door de tuinen heen komen voetpaden die van eiland naar eiland lopen, door het groen. Je kunt zo bijvoorbeeld ook via de straat naar het centrum lopen. Sommige paden zijn ook eigendom en beheer van de gemeente.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat bewoners ook echt meedoen met een gezamenlijke tuin? 

We vragen van de ontwikkelaars die de woningen gaan bouwen en verkopen, om aan de kopers goede informatie te verstrekken over de mandelige gezamenlijke tuinen. Want je hebt te maken met een gedeelde tuin, dus met je medebewoners met wie je het hierover moet hebben want de tuin vul je samen in. Er zijn wijken zoals EVA Lanxmeer in Culemborg of De Kersentuin in Utrecht waar een community ontstaat en het goed werkt. Ook hier geldt dat we de lessen van de verschillende fasen meenemen naar de volgende fasen.  

Wie is eigenaar van de speelplekken in de wijk?

Een aantal speelplekken richt de gemeente in en blijft daar ook in beheer. Er zijn wat minder traditionele standaard speelplekken met speelvoorzieningen, maar vaker natuurlijke speelplekken zoals met boomstammen. We willen de inrichting meer laten aansluiten bij het idee van de wijk: duurzaam en energieneutraal. In de binnentuinen kunnen de bewoners zelf speeltoestellen plaatsen, als ze dat willen. Dat is immers aan hen.

Parkeren en mobiliteit

Hoeveel parkeergebouwen komen er en wat komt erin?

In Lincolnpark komen naar verwachting 9 parkeergebouwen. We noemen de parkeergebouwen mobiliteitshubs, omdat er meerdere functies in samenkomen. In het bestemmingsplan is parkeren de hoofdfunctie. Op de begane grond van deze gebouwen zijn ook gedeelde buurtfuncties mogelijk met beperkte oppervlaktes: een lokale koffiecorner, thuiswerkplekken en andere functies voor de bewoners zoals pakketkluizen.

Wat zijn de parkeernormen voor de woningen?

Wonen
De standaard parkeernorm in Hoofddorp-Zuid is 1,5 tot 1,9 parkeerplaats per woning. De ondergrens van de parkeernorm voor Lincolnpark is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld op gemiddeld 1 parkeerplaats per woning, dit is inclusief bezoek en deelauto’s. Het mobiliteitsplan Lincolnpark is als onderbouwing opgenomen in het bestemmingsplan. Hierin staat voor Lincolnpark gemiddeld 1,2 parkeerplaats per woning (inclusief 0,3 bezoek en 0,1 deelauto). Mogelijk wordt de norm lager als er een snelle HOV-bushalte komt naast het centrum. Dat is laag voor Haarlemmermeerse begrippen maar voor grote steden is dat hoog. Het is de bedoeling dat er voor bewoners voldoende deelauto’s klaar staan. Voor mensen met een koopwoning is het mogelijk dat ze een parkeerplek kopen, maar dat hoeft niet. Huurders kunnen een parkeerplek huren van hun huisbaas. 

Voorzieningen en bedrijven
Voor voorzieningen en bedrijven in Lincolnpark geldt de standaard parkeernorm uit het gemeentelijke parkeerbeleid. Komt de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol er, met een halte bij Lincolnpark, dan daalt de parkeernorm. En komen er minder parkeerplekken. 

Kunnen bezoekers of bewoners van de gebouwde huurwoningen Eerste Fase in Lincolnpark ook van de parkeergebouwen gebruikmaken?

Nee, de bewoners en bezoekers van de bestaande wijk parkeren in de bestaande  wijk op straat, net als nu het geval is.

Wie wordt eigenaar van de parkeergebouwen?

De eigenaren van de woningen worden ook eigenaar van de bijbehorende parkeerplaatsen. Dat kunnen eigenaren zijn van dure koopwoningen, beleggers die eigenaar zijn van middendeel huurwoningen, of een woningcorporatie. Gemeente krijgt het eigendom van de plaatsen die zijn bedoeld voor de deelauto’s. De meeste parkeerplaatsen in de mobiliteitshubs worden gesplitst in zogenaamde appartementsrechten. Er ontstaat dan een VVE. Het bezoek parkeert dan in de gemeenschappelijke ruimten, net als de collectieve wijkfuncties op de begane grond worden gerealiseerd in gemeenschappelijke ruimten. De eigenaren beheren en exploiteren gezamenlijk op niet commerciële basis de mobiliteitshub.  

Als iedereen zijn eigen parkeerplaats krijgt, kunnen de plekken dan nog wel dubbel gebruikt worden? 

Dubbel gebruik van parkeerplaatsen houdt bijvoorbeeld in dat een plek die overdag vrij komt omdat de bewoner naar zijn werk gaat, dan kan worden gebruikt voor bezoekers. Door de eigendomsstructuur van appartementsrechten (VVE) wordt de mogelijkheid van dubbel gebruik inderdaad beperkt. Dat is een nadeel omdat we daardoor wat meer plaatsen moeten realiseren. Het zorgt er wel voor dat mensen eerder bereid zijn om te investeren in de mobiliteitshub omdat zij de garantie kopen dat de eigen plaats altijd beschikbaar is. Het zorgt er ook voor dat de ontwikkelaar die de mobiliteitshub bouwt, de meeste plaatsen met de woningen kan verkopen. Als bewoners geen eigen plaatsen krijgen is dat lastiger. Op termijn kan de VVE overigens wel zelf organiseren dat er meer dubbel gebruik mogelijk wordt.
Voorbeelden van plaatsen die wel bubbel kunnen worden gebruikt zijn de parkeerplaatsen van de scholen en sporthal.  

Wordt op straat helemaal niet geparkeerd?

Dat klopt, parkeren langs de straat of op eigen terrein is uitgesloten, parkeren doe je in een parkeergarage. Dit is nodig om het autoluwe straatbeeld te krijgen waarvoor mensen in Lincolnpark kiezen. Er zijn uitzonderingen voor gehandicapten en laden/lossen.

Kan handel in parkeerplaatsen ontstaan?

Ja, de eigenaar van een appartementsrecht van een plek in een parkeergarage kan de parkeerplaats verkopen. De parkeerplaatsen van de deelauto’s blijven van de gemeente. Daarmee houdt gemeente ook een stem in de Vereniging Van Eigenaren (VVE).

Hoe garanderen we voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers in de parkeergarages?

De gemeente moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de parkeernormen voor de woningen. Voor elke woning is (gemiddeld) 0,3 parkeerplaats beschikbaar voor bezoek. Als de HOV-lijn Noordwijk-Schiphol er komt, kan die norm worden verlaagd en komen er dus minder parkeerplaatsen voor bezoekers.

Is met het lagere aantal parkeerplaatsen voor wonen al rekening gehouden met de mogelijke doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp of mogelijk een nieuwe HOV-bushalte?

Nee. Dit plan kan zonder metro en/of HOV worden gerealiseerd. Voor de uitvoerbaarheid moet een bestemmingsplan altijd gebaseerd zijn op zekerheden, zoals vastgesteld beleid en de huidige situatie. Als het OV verbetert, kan misschien de parkeernorm verder worden verlaagd.

Hoe is vooraf voldoende zekerheid dat er geen parkeerproblemen ontstaan in Lincolnpark?

We maken in de communicatie vooraf breed bekend hoe het parkeren wordt opgelost. Het vraagt aandacht dat de uiteindelijke kopers ook via makelaars goed worden geïnformeerd. Kortom: we communiceren helder over hoe er in Lincolnpark wordt geparkeerd. Er wordt regelmatig gecommuniceerd: ‘Je geeft je eigen parkeerplaats bij je woning ervoor op en krijgt een parkeerplek op enige afstand en een veilige en groene woonbuurt voor terug.’  
Daardoor haakt een deel van de belangstellenden af en koopt geen woning in Lincolnpark. Uiteindelijk gaan hier mensen wonen die het parkeerplan accepteren omdat ze er een groene en autoluwe omgeving voor terugkrijgen. Dit is projectrisico en er is vooraf geen zekerheid over. 
Deze benadering is voor ons nieuw, maar op andere plekken in Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zien we al dat bepaalde doelgroepen hun mobiliteit anders gaan inrichten. Dat zijn de doelgroepen waarop Lincolnpark zich richt. 

Hoe wordt voorkomen dat mensen in omliggende wijken gaan parkeren en de mensen in die wijken geen plek vinden?     

Wanneer in de omliggende wijken problemen ontstaan, geeft het strategisch parkeerbeleid van de gemeente voldoende mogelijkheden om met oplossingen te komen. Bijvoorbeeld door daar een blauwe zone in te stellen of door parkeervergunningen voor bewoners af te geven.

Waar komt de HOV-halte en wat is de planning?

De Voorkeursroute HOV Noordwijk-Schiphol krijgt een halte naast het centrum van Lincolnpark. De besluitvorming wordt in 2023 verwacht. Doordat Lincolnpark dichter wordt bebouwd, komen er extra klanten, dit vergroot de haalbaarheid van de nieuwe HOV lijn.

Wanneer wordt het fietspad van station Hoofddorp (via Graan voor Visch en De President 1.1) naar Lincolnpark naar PARK21 aangelegd?

Dit jaar brengen we de mogelijkheden in beeld hoe we deze route kunnen aanleggen. We zetten dan ook de kosten op een rij. Vervolgens moeten we besluiten wanneer dit fietspad wordt aangelegd. De verwachting is dat het fietspad gedurende de ontwikkelfase van Lincolnpark wordt aangelegd. 

Is er voor de parkeergebouwen ook naar andere voorbeelden gekeken die al in gebruik zijn?

Er zijn niet zoveel vergelijkbare plannen die al zijn gebouwd. Buiten Haarlemmermeer zijn er wel de nodige plannen voornamelijk op papier, zoals IJburg Strandeiland. Daarom hebben we ervoor gekozen om Lincolnpark in delen te bouwen en niet in één keer. Daardoor kunnen we elke keer leren van de ervaringen bij ons en bij andere gemeenten. We beginnen met het ontwikkelen van een parkeergebouw (mobiliteitshub) met bijbehorende woningen en we gaan kijken hoe het in de praktijk werkt. 

Wordt het met alle ontwikkelingen bij elkaar (Zuidrand, Lincolnpark, PARK21) niet veel te druk op de wegen? Houden plannen rekening met elkaar?

Bij het vaststellen van de Essentiekaart De Parken (2017) was bekend dat er ook wat aan de wegen moet worden gedaan. De gemeente heeft in 2021 het verkeersmodel geactualiseerd waarin alle woningbouwontwikkelingen tot en met 2030 zijn opgenomen. Vervolgens is berekend dat met het oplossen van een aantal knelpunten het verkeer goed kan blijven doorstromen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een plan voor de aanpassing van de kruising Rijnlanderweg/Bennebroekerweg. 

Bestemmingsplan

Wordt er hoger gebouwd, nu er in Lincolnpark meer woningen komen dan in het oorspronkelijke plan?

Nee. Volgens het huidige bestemmingsplan (bedrijventerrein De President) mogen aan de Hoofdvaart bedrijven tot 20 meter worden gebouwd. Door het nieuwe plan met woningen verlagen we dit naar 15 meter. Bij Calatravabrug De Luit is de maximale hoogte 23 meter. Voor de rest van Lincolnpark, het overgrote deel van het gebied, is de maximale bouwhoogte 25 meter, dit is gelijk met de maximale hoogte in het huidige bestemmingsplan.

Waarom staan er bouwvlakken op de plankaart?

Het bestemmingsplan is flexibel opgezet, maar wel met een directe bouwtitel. Op de plankaart staan bouwvlakken, maar deze zijn ruim ingetekend. In de regels staat wat binnen een bouwvlak gebouwd mag worden. Dit zorgt ervoor dat het bestemmingsplan de ruimte geeft om de wijk in fases te ontwikkelen, waarbij ontwikkelaars de ruimte hebben om binnen de gegeven kaders (bestemmingsplanregels en -verbeelding, beeldkwaliteitsplan, et cetera) te ontwerpen. De gemeente houdt daarbij de regie.

Wat staat er in een bestemmingsplan? En waarom is een nieuw bestemmingsplan nodig voor Lincolnpark? 

In een bestemmingsplan staat welke functies (zoals verkeer, wonen, bedrijven of kantoren) op een plek mogen en wat er voor die functies gebouwd mag worden. In Nederland is heel veel vastgelegd in zo’n plan en voorkomt dat in een gebied allerlei functies naast elkaar komen die elkaar slecht verdragen. Voor Lincolnpark geldt een bestemmingsplan uit 2007 voor een bedrijventerrein. Nu de gemeente er woningen wil bouwen is deze aanpassing nodig.
Met het plan blijven we binnen de eerder vastgestelde kaders van de Essentiekaart De Parken (2017) en de Ruimtelijke uitgangspunten (2020) die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Wat houden de plannen (bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder) in?

Het bestemmingsplan regelt welke functies er mogen komen en waar en hoe hoog er gebouwd mag worden. 
In het beeldkwaliteitsplan staan de spelregels voor de vormgeving van gebouwen en de openbare ruimte, dus vooral van belang voor de architecten die zich daaraan moeten houden. Dit wordt getoetst door de Welstandcommissie.
Het besluit Hogere waarden vanuit de Wet geluidhinder is nodig omdat de verwachte geluidsbelasting door de omliggende doorgaande wegen op de nieuwe woningen hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde van 48dB. De gemeente kan tot 63dB beoordelen of het nog acceptabel is. In dit geval geldt dat de geluidsbelasting uitkomt tussen 49-56dB. Doordat we de snelheid van de Hoofdweg Oostzijde naast Lincolnpark verlagen naar 50 km zal de geluidsoverlast afnemen.

Waarom is geen omgevingsplan gemaakt? De Omgevingswet komt toch in 2024?

Inderdaad is het de bedoeling dat in januari 2024 de Omgevingswet wordt ingevoerd. Tot die tijd kunnen gemeenten nog bestemmingsplannen in procedure brengen. 

Waarom is er geen Milieueffectrapport (MER) gemaakt?

Met de huidige omvang is het project niet automatisch verplicht om een Milieueffectrapport (MER) te maken. Wel moet worden bekeken of desondanks de milieueffecten niet zodanig zijn dat wel een MER nodig is. Daarom is een vormvrije MER-beoordeling uitgevoerd. Er zijn diverse milieu onderzoeken uitgevoerd (zoals naar de uitstoot van stikstof) en er is een verkeersstudie uitgevoerd. Deze zijn als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Uit de vormvrije MER beoordeling blijkt dat een MER-procedure niet nodig is.

Hoe wordt voorkomen dat er zo weinig mogelijk bouwmaterialen worden gebruikt die CO2-uitstoot veroorzaken? Denk aan aluminium, beton en staal. 

In het beeldkwaliteitsplan schrijven we het materialengebruik voor, dus hoe de gebouwen en de openbare ruimte er in grote lijnen uit komt te zien. We maken het gebruik van duurzame en circulaire materialen mogelijk. Een voorbeeld is houtbouw. Tegelijkertijd houden we voor ontwikkelaars de mogelijkheid open om met eigen ideeën te komen. In de marktuitvragen vragen we hen om duurzame plannen uit te werken.  

Hoe maakt de gemeente de selectie van ontwikkelaars in de praktijk?

Als we grond via TenderNed te koop zetten, dagen we ontwikkelaars uit om een duurzaam plan te bouwen. De ontwikkelaars die op onze doelstellingen het beste scoren, komen in aanmerking om grond te kopen om woningen te bouwen. 

Wat doen we met de kennis die we opdoen?

In een volgende fase van het project delen we opgedane ervaringen bij de ontwikkeling van Lincolnpark onder het kopje Kennis dat dan op de website te vinden is.