.

Nieuwsoverzicht

landschapsvisie

Gebruikte stenen voor Centrum Lincolnpark

Wie straks in Lincolnpark in Hoofddorp woont, komt vanzelf aan het lopen en fietsen. Gezond bewegen hoort er voor de bewoners en bezoekers bij. Dat blijkt uit de landschapsvisie voor het Centrum van deze nieuwe wijk.
16 maart 2023
gele_lis

Straatnamen brengen natuur naar bewoners toe

Voordat je gaat bouwen heb je een bouwvergunning nodig en moet de straat een naam hebben. Dat is in de wet geregeld. De straten en paden in Lincolnpark hebben hun namen gekregen, een dieren- of plantennaam om precies te zijn.
16 maart 2023
8000_geredde_boompjes_sorteren_en_bundelen

MEERGroen start 1 maart in Lincolnpark

Stichting MEERGroen verhuist naar Lincolnpark in Hoofddorp. Met hun komst wil de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte in de nieuw te bouwen wijk verbeteren en het leven van de mensen die er gaan wonen. Bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten.
26 februari 2023
Impressie van de duurzame stadswijk Lincolnpark

Definitief groen licht voor Lincolnpark

Het bestemmingsplan voor Lincolnpark is onherroepelijk. Dat blijkt uit navraag bij de Raad van State. Er is geen beroep aangetekend tegen het plan om de wijk in Hoofddorp-Zuid te ontwikkelen.
8 november 2022
Schetsontwerp schoolgebouw Lincolnpark

Plan voor nieuw schoolgebouw stap verder

De bouw van het schoolgebouw in Lincolnpark is een belangrijke stap dichterbij. Schoolbestuur Dunamare is in zee gegaan met het bureau Wind Design and Build.
8 november 2022
Beeld uit Landschapsvisie Centrum Lincolnpark

Landschapsvisie Centrum Lincolnpark klaar

De combinatie OKRA / Witteveen & Bos heeft de landschapsvisie voor het Centrum van Lincolnpark in opdracht van de gemeente gemaakt. Deze visie laat in grote lijnen de indeling van de openbare ruimte zien van het Centrum van deze nieuwe wijk in Hoofddorp.
8 november 2022
Tekening van methode bodemenergie

Bodem kan de energie leveren voor Lincolnpark

Bodemenergie is een haalbare mogelijkheid om de woningen in Lincolnpark te verwarmen en te koelen. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de haalbaarheid van bodemenergie dat de gemeente heeft laten uitvoeren.
8 november 2022
Ouderen op de fiets

Deel zorgwoningen komt in Centrum

Ongeveer de helft van de zorgwoningen die in Lincolnpark worden gebouwd, komt in deelgebied Centrum. Deze woningen komen mogelijk boven de supermarkten of andere winkels die straks ook op deze plek te vinden zijn. Het wordt een wooncomplex met zo’n 50 zorgeenheden.
8 november 2022
Vooraankondiging marktconsultatie Mobiliteitshubs Lincolnpark

Marktconsultatie mobiliteitshubs Lincolnpark

Gemeente Haarlemmermeer gaat een marktconsultatie uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de meest passende manier voor het organiseren, exploiteren en functioneren van mobiliteitshubs in de nieuwe wijk Lincolnpark (ongeveer 1.600 - 1.800 woningen en verschillende commerciële en niet-commerciële voo
18 juli 2022

Definitief bestemmingsplan Lincolnpark naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders stuurt de definitieve plannen voor Lincolnpark naar de gemeenteraad die hierover een besluit neemt. Daarna is het mogelijk om te reageren op het definitieve bestemmingsplan.
22 juni 2022