.

Spoorzone Hoofddorp

Centraal in Haarlemmermeer ligt over een aantal jaar Spoorzone Hoofddorp. Dit is het gebied rondom het station van Hoofddorp. Het wordt een veelzijdige plek om te wonen, te ondernemen en te leven. Voor mensen die hier nu al wonen, nieuwkomers uit de omgeving of reizigers die net zijn geland op Schiphol. Hier is altijd wat te doen en is de rust en het groen dichtbij.

In het gebied rondom het station van Hoofddorp bouwen we daarom tot 10.000 woningen. Ook maken we ruimte voor 11.000 arbeidsplaatsen. Het grootste deel van de woningen komt in Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid. De ontwikkeling versterkt Hoofddorp als stad. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn geeft nieuwe mogelijkheden in het gebied. Spoorzone wordt een bruisend gebied om te wonen, werken en ontspannen. De ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp duurt ongeveer 20 jaar. 

Haarlemmermeer groeit

Tot 2040 komen er in Haarlemmermeer tussen de 20.000 en 40.000 woningen bij. Ook komen er meer locaties voor bedrijven en voorzieningen zoals winkels en scholen. Hoofddorp groeit door naar een stad met meer dan 100.000 inwoners. Op de site Haarlemmermeer van Morgen leest u meer over de visie van de gemeente en de plannen voor de toekomst.

De gemeente heeft een concept Ontwikkelkader gemaakt 

Dit is het plan op hoofdlijnen van de gemeente voor de toekomst van Spoorzone Hoofddorp. Ook staat erin hoe we dit uitwerken in het ontwerp van straten, woningen, groen en winkels. Het concept Ontwikkelkader geeft een beeld van het gebied over 20 jaar. Download het complete concept Ontwikkelkader of lees de samenvatting. Het college van burgemeester en wethouders heeft het op 26 september 2023 vrijgegeven voor participatie. Daarom nodigt de gemeente mensen uit om te laten weten wat ze van het concept Ontwikkelkader vinden. Daarna komt er een definitief Ontwikkelkader. 

Laatste nieuws over Spoorzone Hoofddorp

7 november 2023

Informatiemarkt Spoorzone Hoofddorp

Levendige informatiemarkt Spoorzone Hoofddorp
Afgelopen woensdag 1 november 2023 kwamen inwoners en ondernemers uit de omgeving bij elkaar tijdens de informatiemarkt over Spoorzone Hoofddorp. In het ROC College Airport konden zij in gesprek met medewerkers van de gemeente over het concept Ontwikkelkader van Spoorzone Hoofddorp en hun reactie geven.

 

Lees verder

1 november 2023

Startschot samenwerking Spoorzone Hoofddorp

Startschot voor samenwerking Spoorzone Hoofddorp

Drie overheden ondertekenden woensdag 1 november een overeenkomst over samenwerking voor de ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp. Het gebied met kantoren en bedrijven rond het station van Hoofddorp verandert de komende jaren naar een levendig gebied voor wonen, werken en ontmoeting. 

 

Lees verder

27 oktober 2023

Onderzoek OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

In en rond Haarlemmermeer en Amsterdam groeit het aantal inwoners, bedrijven en reizigers. Tot 2040 komen er in deze hele regio mogelijk 250.000 nieuwe woningen en 230.000 extra arbeidsplaatsen bij. Om het openbaar vervoer mee te laten groeien wordt onderzocht wat nodig is. Van ruim dertig mogelijke oplossingen wordt toegewerkt naar de vijf meest kansrijke oplossingen. En daarna naar één voorkeursalternatief.

 

Lees verder op InforMeer Online

27 september 2023

Impressie van Spoorzone Hoofddorp in de toekomst

Tot 10.000 woningen in groen en levendig Spoorzone Hoofddorp

Het gebied rondom station Hoofddorp moet in de komende twintig jaar transformeren naar een groen en levendig gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dat staat in het concept Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp, dat het college van burgemeester en wethouders vandaag naar de gemeenteraad stuurt.

 

Lees verder op InforMeer Online

26 juni 2023

Rijk steunt woningbouw Spoorzone Hoofddorp

Haarlemmermeer krijgt 21,9 miljoen euro van het Rijk. Met dat geld kan de gemeente maatregelen nemen die nodig zijn om de geplande grootschalige woningbouw mogelijk te maken. Vorig jaar kreeg de gemeente van het Rijk al 113,5 miljoen euro voor mobiliteitsmaatregelen.

 

Lees verder op InforMeer Online

15 juni 2023

 

Gemeente koopt kantoorgebouw in Spoorzone Hoofddorp

De gemeente Haarlemmermeer heeft een kantoorpand in de nieuw te ontwikkelen Spoorzone gekocht. Het gaat om een pand aan de Saturnusstraat, waar onder meer BumaStemra in zit. Het gebouw is aangekocht om op termijn ruimte te kunnen maken voor een stationsplein en een verbinding naar de nieuwe wijk bij het Stationskwartier en Hyde Park.

 

Lees verder op InforMeer Online