.

Haarlemmermeer van morgen

Op deze website vindt u informatie over de verschillende toekomstvisies zoals de omgevingsvisie, verdichtingsvisie of de visie polderlinten. Ook wordt duidelijk hoe meegedacht kan worden. De visies zijn verdeeld per onderwerp: Bouwen, Aantrekkelijk Wonen en Klimaat & Energie.

Omgevingsvisie

Op Haarlemmermeer van Morgen is een belangrijke plek ingeruimd voor de omgevingsvisie. Daarin staat hoe Haarlemmermeer er over twintig jaar uit ziet, hoe mensen hier gezond en veilig kunnen wonen en hoe de gemeente goed bereikbaar blijft en economisch welvarend. 

Thema’s uit de omgevingsvisie werken we uit in andere visies, nota’s en plannen, zoals de verdichtingsvisie en de visie polderlinten. Ook deze deeluitwerkingen zijn te vinden op deze website.  

Zienswijze indienen 

Bij het maken van veel visies zijn of worden bewoners en andere belanghebbenden betrokken. Ook als een visie bijna af is kunnen zij nog aanvullingen of aanmerkingen hebben. Die kunnen ze laten weten aan de gemeente als een visie ter inzage ligt. Tijdens deze fase kan iedereen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen leiden soms tot aanpassing van een visie of plan. In een zogenaamde nota van beantwoording staat dan waar de zienswijzen over gaan en hoe ze zijn verwerkt in de definitieve visie. 

Op de site www.haarlemmermeer.nl/toekomstvisies staan alle visies die op dit moment ter inzage liggen en kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen.

Nieuws

 • Prettig bewegen in Haarlemmermeer

  Verkeersstructuurplan
  De gemeente ontwikkelt plannen om het centrum van Nieuw-Vennep en Hoofddorp de komende jaren bereikbaar en leefbaar te houden. Beide plaatsen moeten nóg aantrekkelijker worden om te verblijven. De plannen op het gebied van verkeer en vervoer voor deze twee kernen zijn samengevat in twee concept-verkeersstructuurplannen (VSP’s). Deze VSP’s liggen nu zes weken ter inzage.  
 • Denk mee over Stationsgebied Hoofddorp

  Impressie van het nieuwe Stationsgebied
  Het Stationsgebied ziet er in de toekomst heel anders uit dan nu. De gemeente wil dat het een aantrekkelijke en groene plek wordt waar bewoners, bedrijven en bezoekers met plezier kunnen wonen, werken en ontspannen. En waar mensen elkaar overdag en ’s avonds ontmoeten op een terrasje of in een restaurant, met veel leven op straat. Omdat er veel gaat veranderen in het gebied rondom station Hoofddorp vinden wij het belangrijk om van u te horen hoe het Stationsgebied er in de toekomst uit moet zien. Denk mee en vul de korte vragenlijst in!
 • 18 miljoen subsidie voor centrumgebied Hoofddorp

  Luchtfoto van het centrumgebied van Hoofddorp
  Haarlemmermeer krijgt onder voorwaarden van medefinanciering achttien miljoen euro van het Rijk om aanpassingen te doen aan de infrastructuur in het centrum van Hoofddorp. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de bouw van ongeveer 1500 woningen sneller kan beginnen en het centrum goed bereikbaar blijft. Het doorgaand verkeer wordt meer naar de randen van Hoofddorp geleid en er komt meer ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer.