.

Nevenfuncties wethouder Marjolein Steffens

Fysieke leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid

Nevenfuncties verbonden aan het ambt 

Organisatie/overleg 

Qualitate qua (in hoedanigheid van) 

Publiek/privaat

Frequentie per jaar

Lokaal Educatieve Agenda (bestuurlijk overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties)  Lid  Publiek  2x 
Bestuurlijk overleg Regionaal Meld en coördinatiepunt (RMC) Lid  Privaat  2 - 4x  
Kernencontact Dorps- en wijkraden (met burgemeester Schuurmans)  Voorzitter, lid  Publiek  5x 
Amstelland Meerlandenoverleg  Lid plenair overleg (alle collegeleden Haarlemmermeer) Publiek  2x 
Algemeen bestuur MRA  Lid (alle collegeleden Haarlemmermeer  Publiek  6x 

Nevenfuncties niet verbonden aan het ambt 

Organisatie 

Rol 

betaald Ja/Nee 

Meerlandenfonds  Lid  Nee 
Stichting Make a Child Happy Ambassadeur  Nee