.

Burgemeester en wethouders

Toekomstbestendig groeien in gemeente Haarlemmermeer'

 

Gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 31 dorpen en kernen met allemaal een eigen karakter. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en bezoekers prettig kunnen wonen, werken, verblijven en recreëren. Zij zijn trots op onze gemeente en zetten in op verbetering en vernieuwing daar waar gewenst en noodzakelijk. Voor alle inwoners en ondernemers. Leer onze bestuurders kennen en lees wat hun portefeuille is.