.

Nevenfuncties wethouder Jurgen Nobel

Financiën, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie
Nevenfuncties verbonden aan het ambt
Organisatie/overleg  Qualitate qua (in hoedanigheid van) Publiek/privaat  Frequentie per jaar 
Stuurgroep Greenport Aalsmeer  Bestuurslid  Publiek  5x 
Gemeenschappelijke regeling Schadeschap A4 (En HSL-Zuid)  Lid Algemeen Bestuur  Publiek  3x 
G40  Lid fysieke peiler  Publiek  5x 
Programmaraad Samen werken aan bereikbaarheid  Lid   (Samen met Marja Ruigrok) Publiek  2x
Gemeenschappelijke regeling Cocensus   Lid Dagelijks Bestuur   Publiek  6x
Gemeenschappelijke regeling Cocensus Lid Algemeen Bestuur   Publiek  2x
Amstelland Meerlandenoverleg ‐ Portefeuillehoudersoverleg AM wonen   Lid  Publiek  6x
Portefeuillehoudersoverleg regionaal actieprogramma (RAP) Wonen Lid  Publiek  4x
Stichting Leefomgeving Schiphol   Lid Raad van Toezicht  Publiek  3x
Interbestuurlijke programmaraad Schiphol  Lid  Publiek 
Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)   Lid  Publiek  4x
Stichtingsbestuur NZKG Lid  Publiek  2x 
Nederlandse regiegroep vogelaanvaringen  Lid Publiek  2x
Bestuurdersplatform Noordzeekanaalgebied   Lid  Publiek  2x
Metropoolregio Amsterdam Lid PHO Metropolitaan Landschap (met wethouder Sedee)  Publiek  4x 
Hoofdvaart B.V.   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering  Privaat  1x
De Meerlanden N.V.   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
De Waterwolf B.V.   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
Schiphol Area Development Company NV   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  4x
Bank Nederlandse Gemeenten    Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  1x
Recreatieplas Haarlemmermeer BV   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  1x
Meermaker (Duurzaam Bedrijf)   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  3x
Tegenstroom (Energiebedrijf Haarlemmermeer BV)   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
Tegenstroom Ymere (Zonnepanelen Haarlemmermeer BV)   Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
GEM A4 Zone West Beheer B.V. Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
GEM President Beheer B.V. Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  3x
GEM Polanenpark B.V. Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Privaat  2x

                                                                                                                                                                                                                                        Nevenfuncties niet verbonden aan het ambt

 

Organisatie/Overleg  Rol  Betaald Ja/Nee  
VVD regio bestuur Noord-Holland Voorzitter  Nee 
Landelijk Bestuursoverleg VVD Lid  Nee