.

Vragen online bijeenkomst Schipholweg

Op dinsdag 25 januari 2022 organiseerden we een online informatiebijeenkomst over de Schipholweg. Tijdens deze avond kregen we verschillende vragen. Deze vragen hebben we beantwoord. U vindt de vragen en antwoorden op deze pagina.
 
Vraag Antwoord
Goedenavond allen, alvast hartelijk dank voor de organisatie. ik heb een vraag over de kruising Sloterweg/Schipholweg. idm graag ook afslaan vanaf Lijnden om de vele ongelukken daar te voorkomen door en een voetgangers stoplicht aan de kant van de Herbergh is erg gewenst ipv alleen aan de kant van de garage. BVD om dit te behandelen straks.  In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP)  staat dat het 'linksafverbod' hier geldt. Als deze regel niet geldt, dan komt er teveel verkeer op de Sloterweg. De Sloterweg is 'maar' een 30km per uur weg. We willen dat hier niet te veel verkeer rijdt. De mogelijkheid om een voetgangerslicht aan de westzijde van de kruising te plaatsen nemen we mee bij het verder uitwerken van onze plannen. 
Mag de oorspronkelijke naam van de weg terug? Hierop kunnen we als gemeente geen antwoord geven. De provincie gaat over de meeste delen van de Schipholweg. Ons project gaat specifiek over de Schipholweg ter hoogte van Badhoevedorp. 
- Op de tekening zie ik op de Sloterweg, komend vanuit het dorp een oversteekplaats aan de linkerzijde van de weg. Kinderen die naar het sportpark moeten  dus eerst de Sloterweg oversteken om bij de oversteekplaats te komen om daarna bij de weg naar het complex wederom de Sloterweg te moeten oversteken. Dit lijkt mij een onveilige situatie voor kinderen. - Een goeie vraag, die hadden wij binnen de dorpsraad inmiddels ook bedacht.  De precieze oversteekplaatsen moeten we nog bepalen. We deden hier al een eerste studie naar. Als we definitief kiezen voor 1 of meerdere oversteken bij de Sloterweg, dan moeten ze vooral veilig zijn. We onderzoeken dit nog goed. Heeft u een voorstel voor een veilige oversteekplaats, laat het ons weten. Neem contact op met omgevingsmanager Like van Hulten via telefoonnummer 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp 'Schipholweg'.
30 km is niet overwogen? Jawel, maar de Schipholweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor Badhoevedorp. Een 30km per uur weg ervan maken, zorgt ervoor dat het verkeer niet kan doorrijden. Dit leidt tot (onnodige) files.
In de plannen is sprake van een doorfietsroute, wat is dit en waar komt het te liggen? Een 'doorfietsroute' is een breder, veiliger fietspad- en route. Het maakt ook altijd deel uit van een fietsnetwerk in de regio. Fietsers kunnen dan sneller en comfortabeler van A naar B. Het wordt voor mensen dan mogelijk aantrekkelijker om met de fiets te gaan in plaats van de auto. We moeten nog een keuze maken waar de 'doorfietsroute' komt te liggen. 
Gemeente Amsterdam is bezig met een plan om Slotervaart/België plein autoluw te maken. Badhoevedorp is bang dat de verkeersdruk toeneemt, dit plan lijkt dat tegen te gaan. Is er overleg met Amsterdam? Ja, sinds 2020 praten we met de gemeente Amsterdam hierover. De vier 'knips' komen op de Amsterdamse Sloterweg en Laan van Vlaanderen. In overleg met Amsterdam houden we vervolgens de knips als ze er zijn, een jaar lang in de gaten. We letten dan op of dit niet tot onnodig extra verkeer leidt richting de Schipholweg. We verwachten niet dat de knips tot extra verkeer leiden op de Schipholweg. 
Wellicht ten overvloede, maar de kruising Sloterweg/Schipholweg zoals deze nu bestaat is levensgevaarlijk. Buiten alle daadwerkelijke ongelukken, zijn er bijna dagelijks bijna ongelukken. Dus hier dient of een rotonde te komen of stoplichten die niet werken zo als nu waarbij automobilisten vooral vaak vanuit Haarlem illegaal linksaf de Sloterweg afslaan terwijl het verkeer vanaf de andere zijde ook een groen licht hebben Schiphol. Waar door frontale aanrijdingen ontstaan. We ontvingen meerdere berichten over de onveilige situatie op de kruising met de Sloterweg. We nemen tijdens de 'ontwerpfase' de kruising met de Sloterweg mee. Ook studeren we op haalbare veiligheidsmaatregelen.
Er komt mogelijk een 'Tus' route, metro/bus/tram vanaf Schiphol naar Adam zuid... wellicht hoort deze vraag niet hier.. echter kan er wel vast vooruit gedacht worden om ook een halte bij Badhoevedorp te realiseren bij de Schipholweg ergens..  De Trus is onderdeel van het project HOV HSA (Haarlem-Schiphol-Amsterdam). De tunnel onder de snelweg nemen we niet mee in dit project. Het is ook nog lang niet zeker of de Trus er komt. Als de Trus er komt, dan neemt de provincie of de gemeente de wens voor een halte mee in een nieuw project.
De weg rechtsaf vanaf de Sloterweg naar de sportvelden, blijft die bestaan? De oudere geasfalteerde weg (denk ik) niet de Veldpostpark De kruising Veldpostpark/Sloterweg valt niet binnen dit project. Volgens onze laatste informatie blijft de weg.  
De ontsluiting Catharinahoeve. Die gaat beslist niet plaatsvinden vanuit de Schipholweg? We ontvingen meerdere berichten over de onveilige situatie op de kruising met de Sloterweg. We nemen tijdens de 'ontwerpfase' de kruising met de Sloterweg mee. Ook studeren we op maatregelen rondom de veiligheid die haalbaar zijn.
Goedenavond voorkeur trajectcontrole schipholweg Trajectcontroles vallen onder het Openbaar Ministerie. De gemeente beslist hier niet over. Een trajectcontrole meet een lang stuk weg. Wegen met (veel) kruisingen zijn niet geschikt voor een trajectcontrole. Ze worden alleen op autowegen en autosnelwegen gebruikt. Voor de Schipholweg kijken we of we met de inrichting/het ontwerp de snelheid kunnen verlagen. Bijvoorbeeld door smallere rijbanen, drempels of meer bochten. 
Graag linksaf er vanaf de Schipholweg de Sloterweg op.  ze gaan nu toch linksaf sinds de nieuwe situatie er is!!! In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) staat dat het 'linksafverbod' hier geldt. Als deze regel niet geldt, dan komt er teveel verkeer op de Sloterweg. De Sloterweg is 'maar' een 30km per uur weg. We willen dat hier niet te veel verkeer rijdt. 
Waarom kijken jullie naar de optie 60 km? Als de weg buiten 'de bebouwde kom' blijft. En een weg van de provincie blijft, dan mag de snelheid juridisch niet lager dan 60km per uur zijn. We houden ook rekening met bijvoorbeeld de doorstroming van de bussen. Door in deze fase van het project zowel naar een 50km per uur weg als een 60km per uur weg te kijken, kunnen we betere keuzes maken.
Zal de groene haag welke begint ter hoogte van Schipholweg #429 worden doorgetrokken richting #385? Maar we vinden het belangrijk. Meer groen, en mooie afscheiding van de weg. Heeft meerdere voordelen. De gemeente wil dit ook graag. En dit is ook de wens vanuit de gemeentelijke visie 'Polderlinten'.  We onderzoeken de komende tijd waar we het groen kunnen doortrekken. En of dit slim en veilig is. 
Graag overleg met gebruikers, als we spreken over de weg naar de Sportvelden, de Veldpostpark, de weg is erg smal. Te beperkt als er 2000 mensen naar de velden moeten. De Veldpostpark is de weg naar de sportvelden. Deze weg is een 'erftoegangsweg'. Dit betekent dat deze weg geschikt is voor maximaal 6.000 motorvoertuigen per dag. De gemeente ontwierp en bouwde de Veldpostpark zodat het maximaal 6.000 motorvoertuigen per dag aan kan. De gemeente heeft contact met de sportverenigingen die op de Veldpost komen. Met deze verenigingen bespreekt de gemeente ook de bereikbaarheid van bezoekers en sporters. Deze weg maakt geen onderdeel uit van ons project. Deze weg valt onder het project Veldpost. We geven uw zorgen door aan dit project.   
Voor overstekende kinderen naar de sportvelden is 50 km echt de max.  Dat denken we in eerste instantie ook. In de ontwerpfase zoeken we dit verder uit. We moeten bij onze uiteindelijke beslissing ook rekening houden met de wensen van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. 
Vanaf de Pa Verkuijllaan mist een wandelpad langs de Schipholweg naar Corendon. Voor bewoners naar Corendon toe, maar ook voor de toeristen die naar de bushalte willen.  Die lopen nu over het fietspad met de rolkoffer. Er komt een verbinding voor voetgangers via Schuilhoeve. Bewoners en toeristen hoeven dan geen gebruik te maken van de Schipholweg. 
Sloterweg - Oleanderlaan daar mist aan de kant van de Schipholweg ook een wandelpad. Dorpsraad heeft daar een clubje mensen voor.  We denken in de 'ontwerpfase' na of we op deze plek een wandelpad gaan maken.
Waar eindigt het tracé? Vanaf S106 Amsterdamse baan t/m tunnel A4 net na Corendon? Neem ook het stukje Sloterweg mee i.v.m. route jeugd. En kijk naar Pa Verkuijllaan en aansluiting, dat is een onduidelijk/rommelig stukje qua voet- en fietspaden. Kan dat meegenomen worden in het project? We denken in de 'ontwerpfase' na of we een aansluiting op de dorpse toegangswegen moeten maken.
Komen er verkeersdrempels op de Oude Schipholweg en -zo ja- op welke plaatsen? In de 'ontwerpfase' denken we na over de inrichting. In deze fase komt ook aan bod hoe we de snelheid gaan verlagen. In deze fase beslissen we óf en zoja wáár er drempels komen.
Op de tekening zie ik bomen staan. Betekent dat er bomen bij komen die invloed kunnen hebben op het zonlicht in de tuinen van de huizen langs de Schipholweg? De bomen die nu op de tekening staan, staan niet op de goede plaats. We moeten hier nog over nadenken. We willen de weg wel zo groen mogelijk inrichten. We weten nog niet waar de bomen precies komen te staan. Daarom weten we nu nog niet in welke tuinen de zon mogelijk schijnt en niet schijnt.
Wat is ongeveer het tijdspad, wanneer zal het 50 (?) worden? We weten nu nog niet of de snelheid lager wordt. En wanneer dit eventueel zal zijn. We zijn hierover in gesprek met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. 
Komen er camera's of flitspalen of trajectcontrole op de schipholweg? Ben bang dat het een racebaan blijft. Trajectcontroles vallen onder het Openbaar Ministerie. De gemeente beslist hier niet over. Een trajectcontrole meet een lang stuk weg. Wegen met (veel) kruisingen zijn niet geschikt voor een trajectcontrole. Ze worden alleen op autowegen en autosnelwegen gebruikt. Voor de Schipholweg kijken we of we met de inrichting/het ontwerp de snelheid kunnen verlagen. Bijvoorbeeld door smallere rijbanen, drempels of meer bochten. 
Ik woon aan de Schipholweg, we hebben geen uitnodiging gehad maar dat is opgelost.  
De dorpsraad heeft een memo aan de gemeente gemaild, die zou ik graag willen zien. De dorpsraad rondde het document net af. U kunt zelf contact opnemen met de dorpsraad. Dat kan via: secretaris@dorpsraadbadhoevedorp.nl
Er moet nogal veel komen, voetpad, fietspad en auto's. Maak het fietspad aan de zuidelijke kant. Ook i.v.m. problemen met parkeren. We hebben dit besproken binnen de gemeente. En dit is niet mogelijk. We willen aan de zuidkant van de Schipholweg een 'ecologische' zone maken. Daarnaast is het niet handig voor fietsers om twee keer de weg over te steken.
Meer bomen tussen #385 en #429 juichen wij toe. (Vooralsnog zijn er door werkzaamheden hier enkel bomen weggevallen.) We denken na over het plaatsen van bomen of meer bomen dan nu, in de 'ontwerpfase'. We willen de Schipholweg zo groen mogelijk inrichten. 
Graag linksaf er vanaf de Schipholweg de Sloterweg op. In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP)  staat dat het 'linksafverbod' hier geldt. Als deze regel niet geldt, dan komt er teveel verkeer op de Sloterweg. De Sloterweg is 'maar' een 30km per uur weg. We willen dat hier niet te veel verkeer rijdt. De mogelijkheid om een voetgangerslicht aan de westzijde van de kruising te plaatsen nemen we mee bij het verder uitwerken van onze plannen. 
Schipholweg 50 km! In de 'ontwerpfase' zoeken we dit verder uit. We moeten ook rekening houden met de wensen van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam om een goed besluit te nemen. 
Meer groen, en mooie afscheiding van de weg. Heeft meerdere voordelen. We willen de Schipholweg zo groen mogelijk inrichten. We denken verder na over het plaatsen van bomen of meer groen in de 'ontwerpfase'. 
Komen we nog een keer zo bijeen, voordat er een kant en klaar plan ligt? Ja. Na de bijeenkomst van 25 januari maken we een Voorlopig Ontwerp (VO). Deze is ongeveer in juni 2022 klaar. In een tweede bijeenkomst laten we het VO aan u zien. We hopen dat deze avond voor de zomerperiode is. We vertellen wat we met alle opgehaalde wensen en ideeën deden. Mochten bepaalde wensen niet kunnen, dan leggen we ook uit waarom dit zo is. Daarna maken we een Definitief Ontwerp (DO).
Klopt het als de Schipholweg een Gemeenteweg wordt dat het buitengebied dan een onderdeel van het dorp zal worden? Dit omdat er andere regels zijn voor het dorp en het buitengebied. Als het besluit valt voor een 50km/u variant voor de Schipholweg, dan moet de weg binnen de bebouwde kom vallen. Hiervoor is een 'kombesluit' van het college van de gemeente voor nodig. Als de Schipholweg een gemeentelijke weg wordt, vragen we aan het college om dit kombesluit te nemen. Voor het buitengebied hangt een kombesluit af van de ontwikkelingen die daar bedacht worden.
Meer groen, autoluw, max 50km, veiligheid, parkeermogelijkheid bewoners, 'dorps' aangezicht. Betreft de huisnummers 383 t/m 437 De wensen van bewoners voor het stuk Schipholweg van 383 tot en met 437 nemen we mee in het 'ontwerpproces'. 
Graag vervolg gesprek dan met de stakeholders rondom de Schipholweg Na de bijeenkomst van 25 januari maken we een Voorlopig Ontwerp (VO). Deze is ongeveer in juni 2022 klaar. In een tweede bijeenkomst laten we het VO aan u zien. We hopen dat deze avond voor de zomerperiode is. We vertellen wat we met alle opgehaalde wensen en ideeën deden. Mochten bepaalde wensen niet kunnen, dan leggen we ook uit waarom dit zo is. Daarnaast spreken we een aantal belanghebbenden apart om hun behoeften en wensen eventueel mee te nemen in het ontwerp. 
Graag linksaf er vanaf de Schipholweg de Sloterweg op. In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP)  staat dat het 'linksafverbod' hier geldt. Als deze regel niet geldt, dan komt er teveel verkeer op de Sloterweg. De Sloterweg is 'maar' een 30km per uur weg. We willen dat hier niet te veel verkeer rijdt. De mogelijkheid om een voetgangerslicht aan de westzijde van de kruising te plaatsen nemen we mee bij het verder uitwerken van onze plannen. 
Schipholweg 50 km! Bij het maken van het ontwerp zoeken we dit verder uit. Ook moeten we denken aan de wensen van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam.  
Meer groen, en mooie afscheiding van de weg. Heeft meerdere voordelen. Dank voor het aangeven van uw wens. We nemen deze wens mee in de 'ontwerpfase'. 
De Schipholweg zou toch een gemeentelijke weg worden? De dorpsraad wil zich daar graag voor inzetten.  De provincie, gemeente en vervoerregio zijn het erover eens dat de Schipholweg veilig moet zijn voor al het verkeer. En zeker voor voetgangers en fietsers die oversteken. In de 'ontwerpfase' onderzoeken deze 3 partijen ook of de Schipholweg  een gemeentelijke weg moet worden. 
Laten we ervoor zorgen dat als de sportverenigingen verhuizen dat dan ook de Schipholweg klaar is. En veilig voor de kinderen. Op dit moment is de planning dat de Schipholweg in 2024 gereed is. Het is nu niet duidelijk wanneer de sportvelden klaar zijn. Voor deze gronden lopen nog zogeheten 'onteigeningsprocedures'. 
De nieuwe bussen van het openbaar vervoer maken een enorme hoge fluittoon en wind verplaatsing aerodynamica van de wielkasten maakt een flapperend geluid. We kregen meer signalen over geluidsoverlast. We doen ons best om het niveau van het geluid als we het gebied anders inrichten aangenamer te maken voor de omwonenden. Een van de maatregelen waar we aan denken is het verlagen van de snelheid.
De snelheid en geluid van de Schipholweg die gebruikt word als racebaan. We kregen meer signalen over geluidsoverlast. We doen ons best om het niveau van het geluid als we het gebied anders inrichten aangenamer te maken voor de omwonenden. Een van de maatregelen waar we aan denken is het verlagen van de snelheid.
Bij verlaging snelheid is het van belang dat er controle wordt uitgevoerd. Trajectcontroles vallen onder het Openbaar Ministerie. De gemeente beslist hier niet over. Een trajectcontrole meet een lang stuk weg. Wegen met (veel) kruisingen zijn niet geschikt voor een trajectcontrole. Ze worden alleen op autowegen en autosnelwegen gebruikt. Voor de Schipholweg kijken we of we met de inrichting/het ontwerp de snelheid kunnen verlagen. Bijvoorbeeld door smallere rijbanen, drempels of meer bochten. 
Toekomstige geluid overlast van de voetbalvelden ( we horen nu ook de geluiden op mooie dagen van de basic fit die les geeft en de kinderopvang ) dit komt ook omdat de wind in de meeste gevallen richting de achtertuin staat.  We praten hierover met onze collega's die werken aan de sportvelden. Een beetje geluid hoort erbij. Als er echt geluidsoverlast is, onderzoeken we dit.
Tevens zijn er bij de laatste werkzaamheden aan de waterleiding diverse bomen en planten weggehaald wat voor diverse mensen hee^ gezorgd dat deze nu inkijk hebben in de achtertuin, het meest groen is wild groei en onkruid. Bomen en ander groen weghalen is iets waar we als gemeente heel voorzichtig mee zijn. Bomen maken de omgeving waarin we leven aangenamer. Bomen hebben onder meer een 'emotionele waarde' en bieden beschutting aan dieren. In sommige situaties beschermen bomen ook voor inkijk in de achtertuin. Als het echt niet anders kan, halen we als gemeente groen weg. Bijvoorbeeld als we ruimte moeten maken voor een extra rij- of invoegstrook om files te voorkomen. Of omdat bomen ziek zijn.
Verder zien we weinig of geen onderhoud gepleegd worden aan het groen langs de Schipholweg, graag zouden we een begroeiing willen zien en onderhoud plan aan deze groen voorziening we zien alleen dat het gras gemaaid word. We, als project, gaan niet over het beheer en onderhoud van het groen. U kunt dit het beste melden via het reactieformulier op de website van de gemeente.