.

Gebiedsontwikkeling

Wat is de basis voor de plannen? 

De plannen voor de Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp komen uit het Masterplan Badhoevedorp uit 2008. Het  Masterplan laat in grote lijnen zien wat er gaat gebeuren in en rondom Badhoevedorp. Het stelt de ruimtelijke,  functionele en financiële kaders vast waarbinnen diverse partijen werken. Ook staat er waar de verschillende partijen rekening mee moeten houden als het gaat om de financiën, de omgeving en hoe het gebied gebruikt gaat worden. Het uitwerken van de plannen doen we in bestemmingsplannen, een Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp en een Beeldkwaliteitsplan. In een bestemmingsplan staat wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. 

De komende jaren verandert er veel in Badhoevedorp. Zo veel dat we voor het totale gebied maar ook voor de onderdelen water, groen en verkeer voorwaarden en regels maakten.

  • Het Masterplan Badhoevedorp geeft in grote lijnen weer wat er gaat gebeuren in en rondom Badhoevedorp.
  • In het waterstructuurplan staat onder andere meer informatie over de waterberging, natuurlijkvriendelijke oevers en betere doorstroming van water. Waterbeheer is voor een polderdorp als Badhoevedorp erg belangrijk. Door de omlegging van de A9 kunnen we de waterstructuur in het dorp verbeteren.
  • In het groenstructuurplan staat hoe we het groen dat er al is mooi houden. Er staat ook hoe we bij de nieuwe projecten het groen maken.
  • In 2008 maakten we een verkeersstructuurplan Badhoevedorp - Lijnden-Oost (VSP) voor het dorp. In het VSP staan de ideeën voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer. 
  • In 2013 maakten we een nieuwe versie van dit plan: actualisatie 2013 verkeersstructuurplan Badhoevedorp - Lijnden-Oost. Voor het VSP van 2008 en 2013 bekeken we hoe de verkeerssituatie zou worden ná het omleggen van de A9 en ná de nieuwe inrichting van het gebied.  
  • Na de omlegging van de A9 maakten we de actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp.  Op 11 juni 2020 stelde de gemeenteraad het VSP Badhoevedorp vast. Met de aanpassing dat het doortrekken van de Keizersweg richting de Oleanderlaan met een stippellijn op de Verkeerskaart Badhoevedorp komt te staan. Op deze manier blijft deze mogelijkheid in beeld en kan later weer worden bekeken.