.

Vragen online bijeenkomst Centrum Midden

Het afgelopen jaar maakten we de plannen voor het Centrum Midden weer een stuk verder af. Op maandag 24 januari was op de Facebookpagina van Badhoevedorp in Ontwikkeling een online bijeenkomst over de plannen voor Centrum Midden. We lieten de plannen zien voor de verkaveling, de beeldkwaliteit voor de nieuwbouw en de openbare ruimte. Ook lichtten we de procedures toe. Diezelfde avond was op YouTube een aparte bijeenkomst voor winkeliers. Alle vragen die we kregen staan met de antwoorden op deze pagina.

De vragen op deze pagina gaan niet alleen over het concept Beeldkwaliteitsplan Badhoevedorp Centrum Midden 

Op deze pagina staan de vragen die we kregen tijdens de onlinebijeenkomst over het concept Beeldkwaliteitsplan voor het Centrum Midden van Badhoevedorp van 24 januari 2022. Tijdens de bijeenkomst kregen we ook veel vragen die over andere onderwerpen gingen. Die vragen beantwoorden we natuurlijk ook.  

Waarover ging de bijeenkomst op 24 januari 2022 over Centrum Midden? 

Voor Badhoevedorp Centrum maakten we al eerder een definitief stedenbouwkundig ontwerp (DSO). Het college stelde dat in december 2018 vast als stedenbouwkundig raamwerk voor Badhoevedorp Centrum. We zijn samen met de vastgoedeigenaren bezig met de uitwerking van dit DSO tot haalbare herontwikkelingsplannen. Om duidelijk te maken hoe de nieuwbouw eruit komt te zien maakten we een concept beeldkwaliteitsplan. Dit plan bestaat uit afspraken voor de ontwerpen van de nieuwbouw. Denk aan het gebruik van kleuren en materialen. Voor de beeldkwaliteit willen we een dorpse uitstraling die past bij de jaren ‘30 architectuur van de eerste woningen en gebouwen van Badhoevedorp uit de vorige eeuw.   

Hoe gaat het nu verder met de plannen? 

Iedereen kon reageren tijdens en na de onlinebijeenkomst. Bij de planontwikkeling houden we waar mogelijk rekening met wensen en opmerkingen die eerder gemaakt zijn. Dit betekent niet dat alles 1-op-1 wordt overgenomen. We kijken steeds naar de verschillende (soms tegenstrijdige) wensen. Zijn de wensen haalbaar? En kunnen we de plannen op die manier uitvoeren of niet?  We proberen rekening te houden met wat het beste is voor alle betrokkenen. Bij het verder uitwerken van de plannen zullen we weer overleggen met het dorp. Zodra duidelijk is waar het toekomstige dorpsplein precies ligt, maken we 3 schetsontwerpen voor het dorpsplein. Via JouwBadhoevedorp.nl kunnen inwoners van Badhoevedorp daarop stemmen.  Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het beeldkwaliteitsplan. 

Dorpskarakter 

 

Vraag Antwoord
 1. Ik zou graag de "dorpse sfeer" van het (winkel)centrum beter gedefinieerd zien. Ik bedoel daarmee een winkelcentrum met verschillende gezellige doch functionele gevels en gebruik van verschillende soorten materialen. 

 1. Jullie hebben het over een dorpskarakter, maar in de plannen die ik tot nu toe zie, zie ik daar weinig van terug met de hoogbouw. Het lijkt enorm op plein in Hoofddorp, waar Mooca, KFC et cetera zit. Niet erg aantrekkelijk. 

 1. Men herhaalt steeds weer eenheid te willen uitstralen door het gebruik van gelijke materialen. Ik vrees dat we dan een centrum krijgen gelijk aan Hoofddorp met grote bouwblokken in plaats van het gewenste dorpse pandje/pandje. 

 1. Kijk eens naar het centrum van Ouderkerk aan de Amstel of Laren. Mooie jaren 30 panden waar kleine winkels in gevestigd zijn in plaats van lelijke hoogbouw met zoveel supermarkten. 

 1. In de houthavens te Amsterdam is een van de wijken de jaren 30 stijl. Tevens is er een wijk in de 'Amsterdamse stijl'. Hierbij zijn er ook 3-laags gebouwen. Daar is de stijl veel beter gelukt dan de sfeerimpressies die ik hier zie ten behoeve van Badhoevedorp. Tip is dus om ook nog eens te kijken naar de wijk Houthavens in Amsterdam. Ook voor fotomateriaal ten behoeve van sfeerimpressies voor het plan Badhoevedorp. 

 1. Ook zie ik geen afwisselende steensoorten en kleuren. 

 1. Worden de gevels van de winkelpanden aan de Sloterweg aangepast in de stijl van het nieuwe deel van het centrum? 

 1. Goedenavond, hierbij een vraag Namens de VVE Sloterweg / Lorentzplein Badhoevedorp zijn er mogelijkheden om de flats aan te laten sluiten met de jaren 30 stijl in het centrum, en wat zijn de verdere mogelijkheden tot vergroening en verduurzaming specifiek voor onze flats, we bespreken het graag. 

 1. Ik zelf ben voornamelijk verontrust over het type bebouwing dat steeds wordt getoond en het feit dat erover wordt gesproken alsof de keuze voor het type bebouwing al besloten is. Badhoevedorp heeft zich duidelijk uitgesproken voor een "dorpse jaren 30 sfeer", officieel de "pandje-pandje sfeer" genoemd. Dat werd ook duidelijk in een video tijdens de presentatie benadrukt. In het begin van de presentatie werd eenmalig een afbeelding getoond (zie onder) met daarop mijns inziens exact de keuze van de mensen in Badhoevedorp. Namelijk de "pandje-pandje manier van bouwen. Een gezellig (winkel)centrum met gebouwen met afwisselende gevels, met afwisselende kleuren en met gebruik van wisselende materialen.  

 1. Het dorp heeft voorkeur voor een jaren 30 architectuurstijl. Het Beeldkwaliteitsplan beschrijft de kenmerken van deze stijl. En hoe de gemeente deze kenmerken, gezien het te realiseren programma, in kan zetten voor het bereiken van een centrumdorpse sfeer. We kiezen ervoor om met het materiaal- en kleurgebruik aan te sluiten bij de jaren 30 architectuurstijl. Hierbij past een overwegend (rood-roodbruin) kleur baksteen en witte kozijnen.
 1. Hoogbouw gaat officieel over bouwhoogtes groter dan 60 meter. In Badhoevedorp Centrum komen deze bouwhoogtes niet. In Badhoevedorp centrum komen 3 tot 4 bouwlagen. Op de kop van het plein komen 5 bouwlagen. Het gebouw wordt dus 14 tot 17 meter hoog. Het appartementengebouw dat er nu al naast staat, aan het Lorentzplein, is ook 5 bouwlagen hoog. 

 1. Het centrum in Badhoevedorp wordt anders dan dat van Hoofddorp Centrum.  De gebouwen in het centrum van Hoofddorp zijn meer stedelijk en ook hoger dan de toekomstige nieuwbouw in het centrum van Badhoevedorp. Er is gekozen voor jaren 30 architectuur. ‘Pandje/pandje’ past daar niet zo goed in. In het concept Beeldkwaliteitsplan beschrijven we hoe we andere middelen inzetten om de gevels kleiner te laten lijken. Zodat de gevels er niet als een blok uitzien.

 2. Laren en Ouderkerk aan de Amstel zijn eigenlijk niet te vergelijken met Badhoevedorp. Deze dorpen hebben oudere dorpscentra met meer niet-dagelijkse winkels. De dorpsgezichten zijn daar beschermd. Voor een ‘toekomstbestendig centrum’ is een concentratie van supermarkten met kleinere winkels nodig.

 3. Dank voor deze tip. We gaan de Houthavens zeker bezoeken.   

 1. De jaren 30 stijl kenmerkt zich onder andere door een eenheid in kleur en materiaal. In de uitwerking zijn wel kleurnuances denkbaar. Met de gekozen basiskleur hielden we rekening met het kleurgebruik in de bestaande jaren 30 wijk in Badhoevedorp. In het concept Beeldkwaliteitsplan staan wel meerdere warme (rood-roodbruin) kleuren bakstenen. De foto’s laten de bakstenen zien die in de jaren 30 buurten van Badhoevedorp zijn gebruikt.
 1. Het aanpassen van de gevels van de bestaande winkelpanden aan de Sloterweg is iets voor de eigenaar van deze gebouwen. De gemeente maakt alleen de regels voor de reclame op de gevels van deze gebouwen.  

 1. We kunnen hier nu geen antwoord op geven. We kunnen in gesprek gaan en kijken hoe we kunnen aansluiten bij de energietransitie. 

 1. In het boekje van het Beelkwaliteitsplan leggen we de dorpse sfeer van het centrum uitgebreid uit. Het dorp heeft een voorkeur voor een jaren 30 architectuurstijl. Het Beeldkwaliteitsplan beschrijft de kenmerken van de stijl en hoe de gemeente deze kenmerken, gezien het te realiseren programma, kan inzetten voor het bereiken van een centrumdorpse sfeer. ‘Pandje/pandje’ is met het te realiseren programma lastig te maken met de jaren 30 stijl. Zoals we in het Beeldkwaliteitsplan beschrijven worden er andere middelen ingezet om de gevels ‘kleiner te doen lijken en minder als een blok’. We kiezen ervoor om de materialen en kleuren aan te laten sluiten bij de jaren 30 architectuurstijl. Bijvoorbeeld met warme (rood-roodbruin) kleuren baksteen.

 

Bouwblokken

 
Vraag Antwoord
 1. Ik zie geen "oude" winkelpandjes, maar weer grote blokken. 

 1. Die jaren 30 ging als voorkeur over de woningen! Nu wordt er steeds vergeleken met appartementenblokken met veel cement en meer lagen, volgens mij willen wij als Badhoevedorpers juist ruimte en geen inklemmend gevoel! 

 1. Direct aan de Van der Waalsstraat zou eerst laagbouw komen en pas een paar meter verder hoogbouw. In het nieuwe plan lijkt de hoogbouw direct aan de straat te komen liggen. Klopt dit? 

 1. Tijdens de live presentatie kwam eenmalig kort onderstaande impressie van een nieuwe (winkel) centrum voor Badhoevedorp langs. Prachtig met een mooie "dorpse" sfeer. Dit is volgens mij exact waar velen in Badhoevedorp middels een enquête voor hebben gekozen. Toch werd er voornamelijk gesproken over het bouwen van grote blokken, met vier verdiepingen, platte daken en gebruik van bouwstenen van dezelfde kleur. Weliswaar in jaren 30 stijl, maar met grote "stadse" gebouwen zoals in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Dat is waar mijn inziens velen juist NIET voor hebben gekozen. 

 1. Om de dorpse sfeer te kunnen behouden zou de hoogte van de gebouwen beperkt blijven. Rekening houdend met mijn constatering dat er tijdens de presentatie voornamelijk is gesproken over gebouwen van minimaal 60 meter hoogte, met alleen maar grote platte daken, met gebruik van voornamelijk materialen (bakstenen) van gelijke kleur én de vergelijking met gebouwen uit de Amsterdamse jaren 30 wijken, doet mij veronderstellen dat de keuze voor dit type bebouwing met juist een "stadse sfeer" i.p.v. een "dorpse sfeer", inmiddels al is beklonken. De steeds weer opnieuw getoonde impressie gelijk hieronder versterkt mijn vermoeden nog eens extra. Ik stel het dan ook op prijs als u mij bevestigd dat mijn vermoedens onjuist zijn en dat de type bebouwing van het (winkel)centrum nog niet definitief is vastgesteld. Ik moet er als bewoner op kunnen vertrouwen dat de keuze van de Badhoevedorpse bewoners wordt gerespecteerd, en dat zij nauw betrokken worden én blijven in voor hen belangrijke keuzes zoals het type bebouwing en de sfeer. 

 

 1. In het centrum komen 3 supermarkten. Deze hebben veel ruimte nodig. Om de supermarkten heen komen kleine winkels. Boven de supermarkten komen woningen. Hierdoor worden het grote gebouwen. Toch willen we ervoor zorgen dat de gebouwen passen bij de dorpse uitstraling die de Badhoevedorpers willen. Dat doen we bijvoorbeeld door de gevel zo te maken dat het verschillende delen lijken. Zie de afbeelding hieronder als voorbeeld. 
  Afbeeldingen van gebouwen met meerdere bouwlagen en verschillende verticale delen.
  Foto rechts: Arjen Schmitz
 1. De uitdaging van het huidige centrum is dat er een veel te grote verscheidenheid is van bouwvolumes, bouwstijlen, kleuren, straatmeubilair, bebording, enzovoort. We hebben vastgesteld dat er behoefte is aan meer samenhang. Aan meer ‘dezelfde uitstraling’. Zowel het dorp als de ontwikkelaar hebben een sterke voorkeur voor een centrum met een jaren 30 bouwstijl. Het is dus niet logisch om voor de woningen en het winkelgedeelte verschillende bouwstijlen toe te passen. De huidige gebouwen en openbare ruimte leren ons dat we ‘speciale aandacht’ moeten schenken om de ‘schaal van de bebouwing te verkleinen’. Dat we de gebouwen niet ‘zo groot moeten laten lijken’. Dit doen we door onder meer ‘terugliggende geveldelen’, een iets overstekende bovenbouw, loggia’s, raampartijen, speciale zaken in het metselwerk, enzovoort.
 2. Aan de Van der Waalsstraat mogen 3 bouwlagen komen. Aan de pleinzijde komen 4 bouwlagen. Er komt geen hoogbouw.
 1. Het plaatje liet een pandje-pandje beeld zien, waaruit in 2019 op JouwBadhoevedorp.nl kon worden gekozen. Dit is niet het plaatje waar de voorkeur naar uitging. U leest hier meer over op https://jouwbadhoevedorp.nl/resultaten De meeste stemmen waren voor de meer klassieke en traditionele manier van bouwen. Daarbij is zowel gekozen voor gebouwen die er als één geheel uitzien als voor gebouwen met verschillende gevels naast elkaar door bijvoorbeeld het gebruik van meerdere kleuren bakstenen (pandje-pandje architectuur). Modern wordt minder gekozen. Deelnemers vragen voor het centrum dezelfde sfeer als in de rest van het dorp aan te houden en om niet te hoog te bouwen. Het ontwerpen van grotere bouwblokken in jaren 30 stijl is lastiger dan woningen van 2 lagen met een kap. Dat komt omdat grotere bouwblokken in jaren 30 stijl een stedelijke indruk kunnen geven. Om dat te voorkomen komen er voor de ontwerpers van de gebouwen voor Badhoevedorp Centrum extra regels. We willen dat de nieuwbouw past bij de dorpse schaal en maat. 

 1. Er komt geen hoogbouw in het centrum van Badhoevedorp. Officieel spreek je van hoogbouw als het gebouw hoger is dan 60 meter. In het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp, dat het college in 2018 vaststelde, staat een maximale hoogte van 20 meter. Omdat veel bewoners dat te hoog vinden, proberen we nu de gebouwen lager te maken. Om het plein heen bijvoorbeeld gebouwen van 4 bouwlagen en op de kop van het plein 5 bouwlagen. Dus ongeveer 14 tot 17 meter hoog. Hoe de gebouwen straks worden, is nog niet bekend. Het Beeldkwaliteitsplan laat aan de hand van voorbeelden in Amsterdam zien dat de klassieke jaren dertig blokken niet gewenst zijn in Badhoevedorp. Maar hoe het dan wel wordt? Dat is aan de ontwerpers. Het Beeldkwaliteitsplan helpt de architecten bij het ontwerpen van de ‘gebouwen op een dorpse schaal’.

Bouwlagen 

 

Vraag Antwoord
 1. De bouwlagen zijn onduidelijk. 

 1. Vier woonlagen is echt te hoog. Maximaal drie woonlagen. Echt te massief. 

 1. Waarom worden er meer dan drie woonlagen gebouwd? 

 1. Volgens mij werd door de Badhoevedorpers met 'jaren 30' en 'dorps' helemaal geen hoogbouw appartementencomplexen bedoeld. Maar puur de stijl van jaren 30 woningen. Nu is dat idee omgezet in meer stadse appartementencomplexen. 

 1. Hopelijk komt dat blok niet in die lelijke gele stenen. 

 

 1. Zie onderstaande afbeelding voor de bouwhoogten. 
  Kaart met daarop de bouwhoogtes: 3, 4 en 5 bouwlagen
 2. De hoogte van de gebouwen om een dorpsplein moeten kloppen. We keken naar het verband tussen de hoogte van de gebouwen om het plein en de beleving van de ruimte van het plein. Daarvoor zijn 4 bouwlagen gewenst. Op de kop van het plein is een accent van 5 bouwlagen gewenst. Dit sluit aan op het bestaande appartementengebouw aan het Lorentzplein. Dat heeft ook 5 bouwlagen. 

 3. Zie hierboven onder b. Daarnaast is er grote behoefte aan meer woningen en appartementen in Badhoevedorp en omgeving. 

 1. We vroegen in juli en augustus 2019 om mee te denken over het nieuwe dorpsplein en de stijl van de gebouwen eromheen. Officieel is hoogbouw een gebouw van 60 meter of hoger. Daarvan is in de plannen voor Badhoevedorp Centrum geen sprake. Met ontwerp regels willen we de gebouwen een jaren 30 stijl en een dorpse uitstraling geven. 

 1. Nee, er komen warme (rood-roodbruin) kleuren bakstenen.  

Platte daken 

 

Vraag Antwoord
 1. Alleen maar hele gevels met metselwerk en platte daken. 

 1. Ga in Amsterdam Zuid kijken. De bouwblokken met meerdere lagen hebben vrijwel altijd een kap en geen plat dak. Platte daken passen niet in een dorpse sfeer. 

 1. In de jaren 30 stijl werkt men met verspringingen in de gevels, de ‘daklijn’ en in de belijning. Maar ook met half overhangende/uitstekende balkons en bijzondere elementen in metselwerk en puien. Deze middelen zet men in om binnen de stijl van de jaren 30 geleding aan te brengen in de gevels waarmee naar een dorpse sfeer toegewerkt wordt.
 1. Ook platte daken passen in een dorpse sfeer.  

Plein 

 

Vraag Antwoord
 1. Wat zijn de afmetingen van het plein? 

 1. Het nieuwe plein doet me heel erg denken aan het vroegere Lorentzplein, een grote en kale stenen vlakte. 

 1. Wat gebeurt er met het winkelcentrum wat nu ten noorden van het nieuwe plein ligt. Ik bedoel de slager, Etos, groenteboer etc., want dat stuk mag ook wel gepimpt worden. / Waar gaan de slager, groenteboer etc. naar toe? / Komen er nieuwe winkels? De Hema bijvoorbeeld? / Kunnen jullie meer vertellen over de hoeveelheid overige winkels (naast de supermarkten) en zijn er binnen deze winkels ook grotere winkelketens kandidaat? 

 1. Waar komen de verschillende onderdelen in het winkelcentrum: de grote winkels, supermarkten en de kleine winkels? 

 1. Krijgen de bestaande kleine winkels die buiten het Lorentzplein gebied, dus aan de kant van de Sloterweg gesitueerd zijn, (bv. de kiosken) een voorkeursrecht hebben om re reloceren naar het nieuwe winkelgebied? 

 1. Er is al zoveel leegstand in Badhoevedorp in de winkelpanden. Verwachten jullie tegen alle trends in dat het wel vol gaat raken in deze plannen? 

 1. Als er op het plein mooie oude bomen geplaatst worden heb je geen hoogbouw nodig. 

 1. Qua beeldkwaliteit hoor en zie ik veel goede dingen. Met bakstenen en allerlei details wordt echt gepoogd om bij het bestaande Badhoevedorp aan te haken. Qua indeling en functionaliteit roept het echter veel vragen op. 

 1. Aan het plein komen voor het grootste gedeelte supermarkten, klopt dat? 

 

 1. Het plein wordt ongeveer 30 meter breed en 60 meter lang. 

 1. Op het dorpsplein is ook ruimte voor bomen en mogelijk ander groen. Het plein moet ook goed bruikbaar zijn voor de markt. Dat betekent dat de gemeente bij de inrichting van het plein rekening houdt met ‘hoe we het plein willen gebruiken en waarvoor’. De gemeente is nog in overleg met de eigenaren van de grond. Het gaat dan om de precieze vorm van het plein en de ligging van de nieuwe gebouwen eromheen. Zodra de vorm van het plein vaststaat, maken we drie schetsontwerpen voor het nieuwe dorpsplein en de openbare ruimte. Hieruit kunnen de inwoners dan een keuze maken.
 2. Het is de bedoeling een compact centrum te maken. Met aan het dorpsplein goed bezochte winkels. De aanwezigheid van drie supermarkten als trekkers helpt daar bij. Misschien wil een aantal winkels onder in de flat aan de Sloterweg verhuizen naar het nieuwe dorpsplein. Dan komt er aan de Sloterweg ruimte vrij. Daar kunnen dan andere bedrijven in komen of misschien woningen.
 1. Er komen 3 supermarkten in het centrum. Ze komen aan beide kanten van de Zeemanlaan. 2 aan de kant van Albert Heijn/Medisch Centrum, 1 aan de kant van Lidl.  Links en rechts van het nieuwe plein komt ruimte voor kleinere winkels. De ruimte achter op het plein is een prima plek voor horeca. De horeca is overdag open. 

 1. De gemeente bepaalt niet welke winkels waar komen. Er komt in het nieuwe winkelgebied ook ruimte voor verschillende winkels die nu op andere plekken in Badhoevedorp zijn. De keuze of winkeliers verplaatsen is aan hunzelf. Zij maken daar ook zelf afspraken over met de eigenaren van de gebouwen.  Als gemeente geven we aan de eigenaren wel mee dat het fijn is als de bestaande winkeliers die een plek wensen in het nieuwe winkelcentrum ook een plek krijgen. Als gemeente kunnen we geen regeling opleggen bij eigenaren. 

 2. Welke winkels er aan het dorpsplein en de straten eromheen komen bepaalt de gemeente niet. De gemeente verhuurt geen winkelruimtes. Dat bespreken de eigenaar/verhuurder en huurders met elkaar. Met de nieuwe plannen maken we niet veel extra winkelruimte. We denken dat de nieuwbouw vol komt. Mogelijk dat winkelruimtes die er nu al zijn beschikbaar komen. Bijvoorbeeld onder in de flat aan de Sloterweg. Dan krijgen deze ruimtes mogelijk een nieuwe bestemming. Daar kunnen dan andere bedrijven in komen of misschien woningen.   

 3. In het dorpscentrum komt geen hoogbouw. Hoogbouw is als het gebouw hoger is dan 60 meter. Dat komt zeker niet in het centrum van Badhoevedorp. In het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp, dat het college in 2018 goedkeurde, staat een maximale hoogte van 20 meter. Omdat veel bewoners dat te hoog vinden proberen we nu de gebouwen lager te maken. Om het plein heen komen bijvoorbeeld gebouwen van 4 bouwlagen en op de kop 5 bouwlagen, dus ongeveer 14 tot 17 meter hoog. Hoe de gebouwen eruit gaan zien is ook nog niet bekend. Op het dorpsplein willen we grotere bomen plaatsen. Dit zijn bomen die 15 tot 20 meter hoog kunnen worden (afhankelijk van de beschikbare ruimte). Zo krijgt het plein een groene sfeer. Ook zorgen de bomen voor verkoeling op warme dagen.  
 4. Fijn dat u zo positief bent over de beeldkwaliteit. Wij hopen dat met het beantwoorden van deze vragen de indeling en functionaliteit duidelijk is.
 5. Aan het plein komen zowel entrees van een supermarkt als andere winkels.

 

Sociale woningen en ouderencentrum 

 

Vraag Antwoord
 1. Dus weer geen sociale woningen of woningen voor onze jeugd. 

 1. Wat meneer hier in ruim 10 minuten probeert te verbergen in zijn antwoord is dat er gewoon geen sociale huur komt, uitsluitend woningen die de ontwikkelaars veel geld opleveren. 

 1. Komen er (sociale) woningen aan de kopse kant van de appartementencomplex Marconistraat en Sloterweg? Daar bij de vijver? 

 1. Wordt die vijver bij de Marconistraat gedempt dan of zo? 

 1. Wordt er in de toekomst ook gekeken naar het ouderencentrum? Gerenoveerd/geschilderd om ook daar aan de Badhoevedorpse architectuur te voldoen? 

 

 1. We zijn in gesprek met de eigenaren van de gebouwen. In Centrum Midden Zuid komen geen sociale huurwoningen, maar middel dure (en vrije sector) huurwoningen. In Centrum Midden Noord komen mogelijk sociale huurwoningen. Maar dit is nog niet bekend.   

 1. De gemeente wil niets verbergen. Zie antwoord hierboven. 

 1. Het gebied bij de vijver aan de Marconistraat ligt nu buiten het project Badhoevedorp Centrum. In het DSO 2018 was daar inderdaad een gebouw getekend. Dit blijkt niet handig.   

 1. Dit hebben we nagevraagd. Er zijn geen plannen om de vijver bij de Marconistraat te dempen. 

 1. De Meerwende hoort niet bij het project Badhoevedorp Centrum. Het gebouw is ook niet van de gemeente, maar van Zorgcentra Meerlanden.   

Burgemeester Amersfoordtschool 

 

Vraag Antwoord

Kunnen in de Burgemeester Amersfoordtschool appartementen worden gemaakt? Dat is een voorbeeld van het type gebouw wat men graag in het centrum wil. Geen doorsnee hoogbouw maar mooie sfeervolle gebouwen. 

De Burgemeester Amersfoordtschool ligt in het centrum, net achter de Pa Verkuijllaan. Bovendien hebben we het over de toekomst van Badhoevedorp. 

De school is geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum. 

In eerste instantie is de school nodig om leerlingen van de andere scholen uit Badhoevedorp onderdak te geven. 

 

Medisch centrum 

 

Vraag Antwoord
 1. De verbouwing van de Rabobank voldoet niet aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan. Zo mooi getekend met een prachtige kap, in notabene het beeldkwaliteitsplan zelf. Nu komt er toch weer een plat dak bij. Door zijn ligging een unieke gemiste kans van deze landmark in het centrum. Waarom handhaaft de gemeente niet de beeldkwaliteit van de beeldkwaliteitsplannen?  

 1. Gaat dit nu wel gebeuren bij alle toekomstige verbouwings- en bouwplannen? Denk bijvoorbeeld aan eventuele verbouwing naast Lidl. Het zou toch zo moeten zijn dat alles wat vanaf heden wordt gebouwd/verbouwd in al deze gebieden moet passen in het beeld van het beeldkwaliteitsplan? Wat gaat de gemeente voor actie ondernemen dat het beeldkwaliteitsplan vanaf heden wel wordt gehandhaafd? Ook al is het een concept dan in ieder geval het voorlopig het concept handhaven. Als we dat niet gaan doen dan komt het definitieve beeldkwaliteitsplan dadelijk als mosterd na de maaltijd. Zie Rabobank (hoewel de gevel wel een verbetering is). Het Kwaliteitsteam beoordeelt de plannen voor de gebiedsontwikkeling. Het Kwaliteitsteam bestaat uit experts die niet in dienst zijn bij de gemeente. Zij toetsten de plannen van het medisch centrum aan het concept Beeldkwaliteitsplan Badhoevedorp Centrum Oost en West. Het Kwaliteitsteam keurde het ontwerp goed. De buitenkant van het medisch centrum krijgt steenstrips en een jaren 30 stijl. Het platte dak van het medisch centrum past bij de jaren 30 stijl. Voor een groter gebouw is een plat dak beter. Platte daken komen vaak voor in de jaren 30 stijl. Het medisch centrum wordt wat hoger dan het was. 

 1. Het Kwaliteitsteam beoordeelt de plannen voor de gebiedsontwikkeling. Het Kwaliteitsteam bestaat uit experts die niet in dienst zijn bij de gemeente. Zij toetsten de plannen van het medisch centrum aan het concept Beeldkwaliteitsplan Badhoevedorp Centrum Oost en West. Het Kwaliteitsteam keurde het ontwerp goed. De buitenkant van het medisch centrum krijgt steenstrips en een jaren 30 stijl. Het platte dak van het medisch centrum past bij de jaren 30 stijl. Voor een groter gebouw is een plat dak beter. Platte daken komen vaak voor in de jaren 30 stijl. Het medisch centrum wordt wat hoger dan het was. 
 2. Zie antwoord op 1. Als de raad het beeldkwaliteitsplan Badhoevedorp Centrum Midden vaststelt dan moeten plannen hier voortaan aan voldoen. In overleg met het Kwaliteitsteam kozen we er voor het hele Centrum voor bij de jaren dertig architectuur aan te sluiten. Voor bouwfase Centrum Midden maken we het beeldkwaliteitsplan nog. We willen een ruimtelijke samenhang in het hele centrum. Door de vaststelling van dit beeldkwaliteitsplan nemen we een voorschot op de beeldkwaliteit in Centrum Midden. Daarna zal het Kwaliteitsteam het beeldkwaliteitsplan gebruiken voor het beoordelen van de bouwplannen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de Nota ‘Uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020’ en van het raadsvoorstel ‘Harmonisatie gemeentelijke voorschriften welstandsnota's Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude’.  

Verkeer 

 

Vraag Antwoord
 1. Gaat er ook nog een plan komen om de verkeersdruk in het dorp te verlagen? O.a. de Burgemeester Amersfoordtlaan is nu al een soort 2e A9 aan het worden. Met de nieuwe brug en het grote aantal nieuwe huizen wat er gebouwd wordt gaat het alleen maar drukker worden.  

 1. Wat gaat er veranderen aan de Van der Waalsstraat, Van ‘t Hoffstraat? Worden dit eenrichtingsverkeer en 30 km/u om te voorkomen dat daar alle verkeer gaat rijden?  

 1. Komt er een verbinding tussen de Kamerlingh Onneslaan en de Sloterweg op het oude tracé van de A9? 

 1. Hoe gaat de verbinding van de Kamerlingh Onneslaan naar de Schipholweg er uit zien, als de Robert Kochstraat verplaatst en versmald wordt? 

 1. Voor de Zeemanlaan hoor ik nu twee verschillende dingen: een knip en dat de snelheid omlaag gaat van 50 naar 30 km/u. Mijn vraag: wordt het een harde knip of 30 km/u? Ofwel mogen auto's er straks wel door of niet? 

 1. Leidt de knip in de Zeemanlaan niet tot meer verkeer op dijk, Sloterweg en Schipholweg? En wat worden de snelheden op deze wegen? 

 1. Misschien een stomme vraag, maar hoe zit het met de uitruk van de brandweer na afsluiten Zeemanlaan (zowel voor de aanrijdende vrijwilligers naar de kazerne als de uitrukkende voertuigen naar een incident aan de andere kant van het dorp? 

 1. Hoe kunnen auto’s van Quatrebras naar het centrum rijden? Dit omdat er in de Zeemanlaan een knip komt. Via de Schipholweg zou namelijk erg om zijn. 

 1. De Zeemanlaan zal smaller worden. Vrachtwagens en fietsers komen daar straks samen. Hoe is nagedacht over verkeersveiligheid voor de fietsers? 

 1. Geen bus meer over de Zeemanlaan maar wel vrachtauto’s voor de bevoorrading van supermarkten en andere winkels? En dat over een smallere Zeemanlaan. Goed plan? 

 

 1. In 2008 maakten we een Verkeerstructuurplan (VSP) voor Badhoevedorp. In 2013 werkten we het VSP bij (Actualisatie 2013 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp). In 2020 deden we dit nog een keer (Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp). We onderzochten toen de situatie van het verkeer in Badhoevedorp. We keken bij dit onderzoek naar de ontwikkelingen die er toen waren en die er in de toekomst komen. De hoeveelheid verkeer op de Burgemeester Amersfoordtlaan daalde met 60% sinds de opening van de S106 en de omlegging van de A9.  

 1. Deze straten worden in de toekomst 30 km/uur. Eerst moeten we de straten dan aanpassen. Dit proberen we zo veel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld onderhoud aan de weg of de riolering. Op dit moment zijn er geen plannen voor eenrichtingsverkeer in deze straten. Mocht in de toekomst blijken dat er sluipverkeer ontstaat, dan kunnen wij op dat moment kijken of en welke maatregelen nodig zijn.  

 1. Op de plek van de oude A9 komt het Lint. Dit is een verbinding voor langzaam verkeer zoals voetgangers, fietsers en skaters. Er komt geen verbinding voor autoverkeer. 

 1. Vanaf de Kamerlingh Onneslaan rijden bestuurders via de Keplerstraat naar de kruising Schipholweg/Sloterweg. De Robert Kochstraat blijft ook open voor verkeer. Maar wordt een 30 kilometer per uur straat met klinkers in plaats van asfalt. Daardoor is het minder aantrekkelijk om de Robert Kochstraat te gebruiken. 

 1. In de Actualisatie 2020 Verkeerstructuurplan Badhoevedorp staat dat de Zeemanlaan een 30 km/uur straat wordt, bedoelt voor plaatselijke verkeer. Deze knip is voor auto’s en de bus, maar niet voor fietsers en nooddiensten. 

 1. De Zeemanlaan was samen met de Robert Kochstraat de belangrijkste route naar de A9. Sinds de omlegging van de A9 is de Schipholweg dat. Dit weten we doordat we het verkeerstellingen deden op de Robert Kochstraat. Hier rijden nu veel minder auto’s. Het nieuwe centrum bereik je straks vanaf twee kanten. Er komen aan beide kanten voldoende parkeerplaatsen. Als automobilisten toch naar de andere kant van het centrum willen dan kan dat via de Schipholweg of een van de andere bestaande oost-west wegen. Als gemeente moedigen we het gebruik van het nieuwe fietsnetwerk aan, zoals het Lint.   
  De knip op de Zeemanlaan zorgt niet voor meer verkeer op de dijk. En zorgt voor een minimale stijging van verkeer op de Sloterweg ten zuiden van het centrum. De Schipholweg zal wel iets drukker worden, maar daar is deze ook voor bedoeld: het is de hoofdontsluitingsweg voor het hele dorp. De snelheid op de Sloterweg blijft zoals deze nu is. Op de dijk en Schipholweg kan deze veranderen afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in de projecten waar deze onder vallen (dit zijn de projecten: Visie Ringdijk en Ringvaart en Schipholwegproject). 

 1. Nood- en hulpdiensten maken bij een uitruk gebruik van de Zeemanlaan en als het nodig is ook van het plein. Personeel wat bijvoorbeeld naar de kazerne toe moet, kan met de fiets over het plein. Met de auto zal dit via de Keizersweg of de Keplerstraat moeten. 

 1. We maakten expres de keuze om autoverkeer zo veel mogelijk buitenom te laten rijden via de hoofdontsluitingsweg (Schipholweg). Dit wordt ook wel het Houtens Model genoemd. Er blijven binnendoor routes mogelijk, maar deze zullen minder aantrekkelijk zijn voor auto's. De Robert Kochstraat wordt bijvoorbeeld een 30 km straat. Voor fietsers en voetgangers zal het Lint een aantrekkelijke en directe route vormen vanuit Quatrebras naar het centrum. 

 1. Bij het inrichten van wegen volgen wij altijd de landelijke regel van kennisinstituut CROW. De nieuwe Zeemanlaan richten we in volgens deze regels. Het gaat hier niet om doorgaand vrachtverkeer, maar om bestemmingsverkeer. Dit rijdt over het algemeen rustiger en het zijn ook minder auto’s. 

 1. Om een echt verblijfsplein te maken willen we hier geen doorgaand verkeer.  Daarom kan de bus straks ook niet meer over de Zeemanlaan. Voor de bus is door Connexxion samen met de Vervoerregio en de gemeente gewerkt aan een andere route voor de bus. Het vrachtverkeer wat hier zal rijden is bestemmingsverkeer en geen doorgaand vrachtverkeer. Dit rijdt over het algemeen rustiger en het zijn ook minder auto’s. 

 

Parkeren 

 

Vraag Antwoord
 1. Wat betekent parkeren in het blok in de bebouwing? Wordt dan ondergrondse parkeergarage bedoeld? Of op de stoep voor de deur van een winkel? 

 1. Inpandige parkeergarages zijn vaak onveilig, behalve als ze betaald zijn. Zijn deze parkeergarages gratis en hoe wordt de veiligheid gewaarborgd als bewoners daar moeten parkeren? 

 1. Parkeren bewoners Lorentzplein en omgeving zou meer rekening gehouden mogen worden, want zoals het nu is, is het drama. 

 2. Wat gaat er gebeuren met de boxen die tussen de appartementen zijn, worden deze één voor één overgenomen/gekocht van de huidige eigenaren? 

 3. Op de garageboxen komen bomen?

 4. Komen er woningen op de plek van de boxen? 

 5. Ik dacht dat daar sociale woningen zouden komen? Of koopwoningen? 

 6. Waar zien jullie de parkeerplekken voor jullie aan de Sloterweg?  

 7. Dus als ik het goed begrijp, worden de parkeerplaatsen die nu aan de Sloterweg liggen uitgebreid? Terwijl het nu al drama is met parkeren? 

 1. Links en rechts van het plein komt ruimte voor het parkeren in het gebouw. Dit hoeft niet ondergronds maar dus wel in het gebouw. 

 1. Deze parkeerplaatsen zijn voor de bewoners en de bezoekers van de winkels en bedrijven in de gebouwen. Het parkeren is waarschijnlijk gratis voor de bezoekers. Bij het maken van de bouwplannen letten we zeker op de veiligheid. Het wel/niet betaald maken van het parkeren heeft geen invloed op de sociale veiligheid.  

 2. In 2017 hielden we parkeertellingen. Daarbij keken we ook naar het parkeren van bewoners van Lorentzplein en omgeving. De komst van het nieuwe centrum zorgt er niet voor dat deze bewoners lastiger kunnen parkeren. De nieuwe ontwikkelingen zijn volgens de gemeentelijke parkeerregels.   

 3.  De garageboxen zijn eigendom van een wooncorporatie en worden verhuurd. De gemeente heeft hier geen plan voor. Wij zouden graag zien dat hier iets verbetert, maar dit bepalen wij niet.   

 4. Er zijn geen plannen voor het achter terrein met de garageboxen. Ook niet voor bomen. 

 5. Er zijn geen plannen voor woningen op deze plek. 

 6. In het DSO 2018 was op de kop van de strook garageboxen een gebouw getekend. Dit blijkt echter onhandig en is uit de plannen gehaald. 

 7. De extra parkeerplekken die nodig zijn komen volgens het ontwerp aan de Sloterweg op de strook voor de flats waar nu de kiosken staan.  

 8. Zoals hierboven staat hielden we in 2017 parkeertellingen. Die namen we mee bij het bepalen van de parkeerplaatsen die nodig zijn in Badhoevedorp Centrum. We vinden het belangrijk dat de mogelijkheden om te parkeren niet slechter worden voor bestaande bewoners. 

 

 

Openbaar vervoer 

 

Vraag Antwoord
 1. Ik ben benieuwd waar de bus komt te rijden als hij niet over de Zeemanlaan mag. 

 2. En het openbare vervoer verdwijnt dat helemaal uit het centrum. 

 3. Concrete vraag: hoe rijden vrachtwagens en bussen door het dorp? 

 4. Als de bus de Sloterweg opdraait gaat deze dan rechtstreeks naar de Schipholweg? Of maakt deze nog een draai richting Keplerstraat? 

 5. Dan zou de bus dus over de Sloterweg moeten? Is daar ook niet echt geschikt voor. Ik voorzie toch wel problemen met afwikkeling van verkeer. Helemaal mee eens. Hier worden geen duidelijke antwoorden op gegeven. Tekeningen ajb! 

 6. Er rijdt nu ook twee keer per uur een dubbele bus die altijd leeg is over de Burgemeester Amersfoordtlaan, een straat die daar ook absoluut niet geschikt voor is. De huizen trillen bij iedere bus die voorbijkomt. Als je de scheuren ziet die erdoor ontstaan dan denk je dat je in Groningen woont. 

 7. Hoe zit het met het OV als de Zeemanlaan een knip krijgt? 

 1. Is de Sloterweg, met oude authentieke woningen uit de jaren 30, geschikt als busroute?  Vrachtwagens leiden nu al tot trillingen. 

 1. Hoe kom je met het openbaar vervoer in Badhoevedorp? 

 1. En inderdaad raar dat er wel vrachtwagens mogen over de smalle/30 km Zeemanlaan en dat de bus geweerd wordt. 

 

 1. In het Vervoerplan 2021 staat een voorstel voor een mogelijke route van Connexxion. Dit is een andere route voor de bus als de knip in de Zeemanlaan er komt. Dit is nog een voorstel. Het is nog niet definitief besloten door de opdrachtgever van het openbaar vervoer, de Vervoerregio Amsterdam. 

 1. We onderzoeken of er een nieuwe halte bij het centrum kan komen in de buurt van de oude A9. Daarnaast willen we op de Zeemanlaan een halte houden voor MeerOV. Deze zal aan de westzijde van het nieuwe plein komen aan de zijde van het medisch centrum. 

 2. De bus krijgt waarschijnlijk een andere route. Connexxion heeft daar een voorstel voor gemaakt. Dit is nog niet definitief. Hierover wordt later gecommuniceerd. Het vrachtverkeer rijdt via dezelfde routes zoals nu. Behalve dan dat ze door de knip niet via de Zeemanlaan van oost naar west en andersom kunnen rijden.  

 1. De bus krijgt waarschijnlijk een andere route. Connexxion heeft daar een voorstel voor gemaakt. De route is nog niet definitief. Hierover wordt later gecommuniceerd 

 2. Wij verwachten geen problemen met de afwikkeling van het verkeer. Het totaal aantal voertuigen op de Sloterweg ten zuiden van het centrum is in 2030 ongeveer 4.000-5.000 voertuigen per dag. Het aantal bussen is minder dan 2,5% van dit totaal aantal. 

 3. De buslijnen in Badhoevedorp vallen allemaal onder het Schipholnet. Er rijdt één type elektrische bus. Het is bekend dat elektrische bussen vanwege de accu's zwaarder zijn dan de oude dieselbussen. Dit is een nadeel. Als er schade is dan meldt u dit bij Connexxion. Voordelen zijn dan weer dat deze bussen stiller zijn qua motorgeluid en geen roet en fijnstof uitstoten in de omgeving. Voor het vervoerplan 2023 heeft de gemeente Connexxion geadviseerd om te onderzoeken of buiten de spits kleinere (lichtere) bussen kunnen rijden op deze route. 

 1. Connexxion maakte een voorstel voor nieuwe routes.  Over dit voorstel is nog niet definitief besloten door de opdrachtgever van het openbaar vervoer, de Vervoerregio Amsterdam. 

 1. Badhoevedorp is een echt tuindorp met veel wegen uit die tijd. Deze wegen uitsluiten zou betekenen dat er geen openbaar vervoer meer in het centrum komt. Voor de bereikbaarheid van het dorp en vanuit inclusieve mobiliteit vinden we het belangrijk dat er bussen zo dicht als mogelijk bij het centrum komen. Uiteindelijk zal het aandeel bussen op de Sloterweg naar verwachting niet meer dan 2,5% van het totale verkeer zijn. Dat is voor ons voldoende. 

 1. Op de Schipholweg blijft de HOV-lijn 356 rijden. Deze heeft 2 haltes in Badhoevedorp; Badhoevedorp-West en Badhoevedorp-Oost. Voor de overige buslijnen maakte Connexxion nieuwe voorstellen. Over deze voorstellen is nog niet definitief besloten door de opdrachtgever van het openbaar vervoer, de Vervoerregio Amsterdam. Daarnaast werkt de gemeente aan het uitbreiden van het MeerOVbus systeem in Badhoevedorp. 

 1. Om een echt verblijfsplein te maken willen we hier geen doorgaand verkeer.  Daarom kan de bus straks ook niet meer over de Zeemanlaan. Het vrachtverkeer dat hier zal rijden is bestemmingsverkeer en geen doorgaand vrachtverkeer. Dit rijdt over het algemeen rustiger en het zijn er veel minder.  

Vrachtverkeer 

 

Vraag Antwoord
 1. Een vrachtwagen moet altijd achteruit inparkeren. 

 1. Dus er komt een plein tussen de supermarkten, maar daar mogen vrachtwagens laden en lossen? Die doen dat dus niet aan de achterkant? 

 1. Ik voorzie dat het vrachtverkeer dat gelost heeft rechtdoor de Adelaarstraat rijdt. In hoeverre is er voldoende ruimte om de vrachtauto’s ook de grote varianten hiervan de bocht te kunnen laten maken terug de Sloterweg op? Mijn voorkeur heeft om de Adelaarstraat af te sluiten voor vrachtverkeer. 

 1. Meneer Loos spreekt over expeditiedeuren. Betekent dat dat het laden/lossen van de supermarkten binnen/overdekt plaatsvindt? 

 

 1. Bij het ontwerpen van het centrum houden we rekening met de vrachtwagens en de veiligheid. Dit betekent dat we het achteruit inparkeren zo veel mogelijk vermijden. We verwachten dat achteruitrijden alleen in Centrum Midden Noord aan de oostzijde nodig is.
 1. De kleine winkels krijgen hun vracht via het plein. De supermarkten aan de buitenzijde van het centrum. 

 1. Met de plannen voor Centrum Midden zorgen we ervoor dat het vrachtverkeer over de ontsluitingswegen rijdt. En niet over smalle woonstraten zoals de Adelaarstraat. Of het nodig is om de Adelaarstraat af te sluiten voor vrachtverkeer onderzoeken als we de plannen verder uitwerken. 

 1. De expeditie van de supermarkten (het laden en lossen) gebeurt zoveel mogelijk buiten. Of onder een overkapping. Om de spullen de winkel in te krijgen zijn (expeditie)deuren nodig. 

Lint 

 

Vraag Antwoord
 1. 4 meter water is slecht voor de beleving! Hoe zit dat dan met groen voor de beleving? En hoe zit dat dan met wandelen, fietsen, skaten, hardlopen, rollators, bakfietsen enzovoort op 4 meter breedte? 

 1. De breedte van het water gaat naar 7 meter, ook voor het voet-fietspad? 

 1. Komen er zitplekjes/picknicktafels langs het groene Lint? 

 1. Waarom wordt de vrijgekomen ruimte van de oude A9 over de hele lengte bijna helemaal volgebouwd met woningen en supermarkten e.d. ? De reden dat de oude A9 is verlegd was toch om Badhoevedorp leefbaarder te maken met invulling op deze vrijgekomen ruimte(s) van veel ‘groen en gezelligheid’. 

 

 1. Het Lint is bedoeld als recreatieve langzaam verkeerroute die woonbuurten en groene plekken in het dorp met elkaar verbindt. De route is voor voetgangers, lokaal fietsverkeer, skaten, joggen en ander recreatief gebruik. De keuze voor ‘shared space’ maakten we jaren geleden al. Ook de keuze om het gehele Lint op dezelfde manier aan te leggen. Dus met dezelfde vormgeving, groensoorten, materialen en kleuren. Dat zorgt voor duidelijkheid, rust, een herkenbaar gezicht voor het Lint. Gemengd gebruik gaat in het Haarlemmermeerse Bos en bij de Toolenburger Plas trouwens prima. De gemeente gaat ervan uit dat als gezamenlijk gebruik op andere plekken in Nederland goed gaat dat dat in Badhoevedorp ook zo zal zijn. 

 1. Bij het uitwerken van het DSO Badhoevedorp Centrum Oost en West verbreedden we de sloot van 4 naar 7 meter. De breedte van het pad in het Lint is en blijft 4 meter. 

 1. Langs het Lint komen zitplekken en bankjes om te zitten en ontmoeten. 

 1. Naast het verbeteren van de leefbaarheid maken we door verplaatsen van de A9 ook weer één geheel van Badhoevedorp. En we maken een nieuw dorpscentrum op de plek van de oude A9. Daarnaast moeten we de kosten voor de omlegging ook terugverdienen door het verkopen van grond voor de bouw van woningen, bedrijven en (commerciële) voorzieningen op de plek van de oude A9.  

 

Klimaat en water 

 

Vraag Antwoord
 1. In verband met de hittestress tegenwoordig en grondwaterstanden is het tegenwoordig de wens om minder verharding toe te passen, maar meer groen met een hoge waterdoorlatendheid. Ik zie nu in de plaatjes erg veel toegepaste verharding. Is er rekening gehouden met groen en waterdoorlatendheid? 

 2. De Vereniging Dorpsraad heeft inmiddels al vele malen gevraagd om wintergroen in het beeldkwaliteitsplan. Reden van de vraag is omdat dit geluid dempt. Uit onderzoek blijkt dat de buitenruimte daardoor door mensen beter beleefd wordt. Dus, komt er wintergroen? 

 3. Het groene gedeelte, gezien als daken van de supermarkten, worden dat sedumdaken? 

 4. Wie is de gemeente ecoloog? We willen graag een bijenstal in ons dorp, voor de bevordering van de natuur, bestuiving.  

 5. Houdt u rekening met waterbuffering, openbaar en op daken gebouwen? 

 1. Is er een grondwater plan aangezien 80% van Badhoevedorp de kelders onderwater staan door hoog grondwater? 

 1. Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Waar veel mensen komen, moet je plekken met stenen en asfalt maken voor bijvoorbeeld straten, paden en parkeren. Daarnaast willen we het plein en de parkeervelden zo groen mogelijk maken in verband met het veranderen van het klimaat. Zo voorkomen we ook te veel opwarming. De afwatering heeft onze volle aandacht. Neerslag uit extreme buien wordt effectief afgevoerd. De kleinere bui wordt waar mogelijk afgevoerd naar het grondwater. Dit onderwerp staat op de agenda bij het uitwerken van onze plannen.
 2. Deze opmerking nemen we mee bij het aanpassen van het concept beeldkwaliteitsplan. We bekijken of wintergroene bomen en planten bij het dorpscentrum van Badhoevedorp passen.
 3. Vanwege het veranderen van het klimaat en natuurinclusief bouwen (zo bouwen dat er rekening wordt gehouden met de natuur) stimuleren we de toepassing van groene daken en zonnepanelen. Bijvoorbeeld sedumdaken.
 1. Contactgegevens van de polderecoloog geven we door aan de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. Polderecoloog Moniek van Leeuwen bereikt u op telefoonnummer 0900-1852 en e-mail info@haarlemmermeer.nl.  

 2. Het klimaat verandert. De verandering zorgt voor droogte maar ook voor kortdurende hevige neerslag. Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelt eisen aan een juiste invulling van plekken voor water. Daarnaast is het bij ieder project belangrijk om aandacht te hebben voor maatregelen die water vasthouden. En maatregelen die de afvoer van water naar de sloot vertragen. Water kan ook een bijdrage leveren aan het onder controle houden van hitte. De sloot in het Lint is beschikbaar voor het aanvoeren en afvoeren van water. Het Lint biedt de aansluiting op het grotere waternetwerk.  

 3. Bij het uitwerken van de plannen kijken we hiernaar. Door de aanpassingen in Badhoevedorp Centrum verbetert de afvoer van grondwater en regenwater. We leggen namelijk meer leidingen die grondwater afvoeren (drainage) aan. Daar heeft de directe omgeving ook voordeel van. 

Privacy en geluid 

 

Vraag Antwoord
 1. Komen er geluidsbeperkingen voor de eventuele café’s om zo geluidshinder te beperken en niet te laten oplopen zoals onlangs gebeurde met de Waterwolf en het andere café op het plein?  

 1. Kunnen wij met iemand in conclaaf over onze privacy die totaal verloren gaat. Zeemanlaan 7 hoek Van der Waalsstraat. 

 1. Hoe zit het met de privacy van de mensen die er al wonen? Er wordt door de hoogbouw zo in de tuinen van omwonenden gekeken. Vooral bij het Lorentzplein. 

 1. Ik zie dat er aan de kop van de garages van Sloterweg een flat komt. Dat betekent dat ze dan bij de Sloterweg en Marconistraat naar binnen kijken. 

 

 1. Geluid is geen onderdeel van een beeldkwaliteitsplan. Cafés en restaurants moeten zich houden aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de geluidseisen.  

 • 2 en 3.  Het onderdeel privacy nemen we mee bij het maken van de verdere plannen.   Door het opnieuw ontwikkelen van het dorpscentrum komen er veranderingen. Het onderzoeken wat het beste is voor alle betrokkenen doen we straks bij het wijzigen van het planologisch regime (indeling van de ruimte). Dat wil zeggen bij herziening of afwijking van het geldende bestemmingsplan. De eigenaar van een gebouw kan een planschadeclaim indienen als deze schade lijdt doordat de gemeente de bestemming verandert.  Voor Badhoevedorp Centrum Zuid geldt dit niet omdat het planologisch regime daar ouder is dan 5 jaar. 

 1. In het DSO 2018 was inderdaad op de kop van de garages een gebouw getekend. Dit idee is komen te vervallen omdat dit om verschillende redenen niet handig is. 

Participatie 

 

Vraag Antwoord
 1. Mensen vragen om nieuwe informatie en meer interactiviteit. 

 1. Wat ik (en nog velen met mij) mis is informatie en medezeggenschap waar überhaupt iets mee gedaan wordt.  

 1. Uit het feit dat bewoners zeer veel vragen tijdens de presentatie hadden en dat die blijkbaar bij lange na niet beantwoord zijn, betekent dat er nog behoefte is aan overleg en inspraak. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld vragen over het gebruik van (te) veel steen en weinig groen, de nieuwe infrastructuur, gebruik van duurzame energie en de woonmogelijkheden voor (jonge) bewoners uit Badhoevedorp. Ik hoop van harte dat u mijn ongerustheid kunt wegnemen. Het zou doodzonde en een schande zijn, als er belangrijke besluiten en/of wijzigingen in voor bewoners belangrijke zaken zonder overleg en instemming plaats (gaan) vinden.  

 1. Deze participatiebijeenkomst ging over het concept beeldkwaliteitsplan. Door de coronabeperkingen was alleen een digitale informatiebijeenkomst mogelijk. De uitwisseling van informatie en ideeën wordt daardoor wat beperkt. Bij het verder uitwerken van de plannen zullen we weer overleggen met het dorp. Zodra de duidelijk is waar het toekomstige dorpsplein precies ligt, dan maken we 3 schetsontwerpen. Via JouwBadhoevedorp.nl kan Badhoevedorp daarop stemmen. 

 1. Bij de planontwikkeling houden we waar mogelijk rekening met wensen en opmerkingen die eerder gemaakt zijn. Dit betekent niet dat alles 1-op-1 wordt overgenomen. We kijken steeds naar de verschillende (soms tegenstrijdige) wensen. Zijn de wensen haalbaar? En kunnen we de plannen op die manier uitvoeren of niet? We proberen rekening te houden met wat het beste is voor alle betrokkenen.  

 1. We hielden meerdere bijeenkomsten en momenten om het dorp bij te praten en om hun mening te vragen. De informatiebijeenkomst over het concept Beeldkwaliteitsplan van 24 januari 2022 was daar 1 van. Voordat het concept Beeldkwaliteitsplan vastgesteld wordt, is er nog een officieel moment voor inspraak. Daarnaast komt er nog een moment om mee te denken over hoe het dorpsplein eruit komt te zien. Ook vindt er nog besluitvorming plaats over het aanpassen van het planologisch regime (indeling van de ruimte) van het geldende bestemmingsplan. Ook daar houden we informatiebijeenkomst voor. En kunnen mensen zienswijzen indienen.  

Beeldmateriaal 

 

Vraag Antwoord
 1. Kunt u aanwijzen waar het dorpsplein komt tussen de retail panden? Zijn er ook impressiefoto's van dat plein? 

 1. Nee ik bedoel waar komen de winkels. Hij benoemt het nu, maar waar komen die precies als je op de tekening kijkt? 

 1. Is er misschien een duidelijkere plattegrond te zien met straatnamen van de huidige situatie of iets dergelijks? Ik kan het zo niet echt plaatsen. En is erg abstract. 

 1. Ik mis de tekeningen met betrekking tot routes openbaar vervoer, vrachtvervoer, plein et cetera (met als achtergrond de huidige situatie, zodat het voor iedereen duidelijk in te beelden is). 

 1. Zouden er duidelijke tekeningen kunnen komen met betrekking tot: busroutes, vrachtwagens, plein et cetera? En dit met op de achtergrond de huidige situatie. Zo kan het voor een ieder goed gevisualiseerd worden. 

 2. Heeft u er wel eens over nagedacht hoe het kaartmateriaal van de ontwikkelingen in Badhoevedorp beter gepresenteerd kan worden. 

Richt u zich eens op de bewoner in plaats van kaarten te gebruiken van de tekentafel. 

Neem als voorbeeld het kaartje van Centrum. Dat er groen op komt is leuk, bij de getekende blokjes, maar geef iets meer straatnamen weer. Dat helpt het beeld helder te krijgen. 

 

En geef onder- of bovenaan waar Amsterdam/dan wel Schiphol is gesitueerd. Kortom geef de plaatjes een referentiekader. 

 

Dat geldt ook voor de kaarten op de borden buiten. Treed eens buiten de noord/zuid presentatie. Als er een bord staat op de Rijstvogelstraat met de tekst naar de wegkant en de A9 voor ons: presenteer dan een kaart met links de sloot en rechts de voetbalvelden. Met recht voor ons in de verte de snelweg. Dat maakt kaartlezen en het krijgen van impressies veel eenvoudiger 

 

 1. In de tekening hieronder staan lijnen om de plek waar het dorpsplein ongeveer komt. Met de eigenaren van de gebouwen en de grond overleggen we over de grenzen van het gebied waar de nieuwe gebouwen komen. Zodra deze bekend zijn maken we 3 schetsontwerpen voor het dorpsplein. Op onze website haarlemmermeer.nl/badhoevedorp staan al 3 verbeeldingen van het toekomstige dorpsplein.  

 1. De winkels staan op de tekening hieronder. 
  Kaart van Badhoevedorp Centrum met daarop grijze vlakken waar de winkels komen.
 2. We gaven een korte uitleg over de stedenbouwkundige opzet. Dit was nodig om het verhaal over de beeldkwaliteit goed te laten begrijpen.  

 3. We gaven een korte uitleg over de stedenbouwkundige opzet. Dit was nodig om het verhaal over de beeldkwaliteit goed te laten begrijpen. We gingen er van uit dat Badhoevedorpers de situatie zoals het nu is goed kent. Bij het uitwerken van het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Badhoevedorp Centrum Midden komen er duidelijke tekeningen. Ook over de onderwerpen die u noemt. Zo ver zijn we op dit moment nog niet, omdat we nog in gesprek zijn met de eigenaren van de gebouwen en grond. Deze gesprekken gaan over het uitwerken van de plannen en of de plannen wel haalbaar zijn. 

 1. Zie onder 4. 

 2. Bedankt voor uw voorstel. Als we dit kunnen aanpassen dan doen we dat vanaf nu.  

 

Overig 

 

Vraag Antwoord
 1. Openbaar toilet graag, nu gaat iedereen "die moet" achter of naast het energiehuisje naast de parkeerplaats van AH. 

 2. Ik wil graag nog een opmerking plaatsen over de plannen voor de Veldpost. Die plannen zien er mooi uit. Veel ruimte voor allerlei sporten. Maar waarom geen buitenzwembad erbij gemaakt? Ik zie talloze watertjes die wellicht vol met vogels en ganzen komen. De ganzen geven veel overlast. Waarom geen zwemwater voor de kinderen en volwassenen? Na het sporten een fijne duik in een belendende zwembad. Kan een natuurbad zijn desnoods of verwarmd via zonnepanelen op het binnenbad wat je er ook bij kunt aanleggen. Dan kan het huidige oude zwembad afgebroken worden en plaats maken voor meer groen. Er komen meer bewoners bij in het dorp, die kunnen niet naar de Nieuwe Meer. Een fijn buiten zwembad draagt bij aan beweging voor jong en oud, werkgelegenheid, en een plek om samen te komen! 

 3. Komen er zendmasten (5G) op de flats of in het centrum? 

 4. Is er behoefte vanuit de gemeente om een deel van de kosten van de verbouwing en verduurzaming van het project op een burgerlijk participatie (vooral inwoners) te doen? 

 5. Komt er een brug over het water van Zuiderbogen naar het Medisch Centrum? 

 1. Ik woon op de Sloterweg, boven de winkels. Wat verandert er nu voor mij? 

 

 1. We bekijken deze wens bij het later uitwerken van de plannen. Het concept beeldkwaliteitsplan gaat hier niet over. 

 2. Op dit Sportpark is geen ruimte beschikbaar voor een buitenzwembad. Ook is hier geen geld voor. 

 3. Dat is geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling.  In het antenneregister is te zien dat alle bestaande locaties al omgebouwd zijn naar 5G antennes. Die informatie staat op de website antenneregister.nl . Als u op een rondje klikt, komt er aan de linkerkant in beeld welke technologie op die locatie gebruikt wordt. Voor nieuwe vakwerkmasten in Badhoevedorp heeft de gemeente op dit moment geen verzoeken binnengekregen. Voor antennes op daken hoeven operators alleen toestemming van de gebouweigenaren te hebben. Een vergunning en/of toestemming van de gemeente is dan niet nodig. Daarom hebben we geen zicht of op daken binnenkort nieuwe telecommunicatie antennes komen.  
  Als u meer wil weten over de techniek achter de 5G antennes (het gaat om 5e generatie techniek, vandaar dat het 5G wordt genoemd), kan u dat hier vinden: antenneregister.nl/5G-en-antennes

 4. We begrijpen deze vraag niet. Kunt u hem opnieuw aan ons stellen? Graag mailen naar badhoevedorp@haarlemmermeer.nl  

 1. Naast het Medisch Centrum komt een brug over de nieuwe sloot. Zo is het Medisch Centrum via het Lint goed bereikbaar voor langzaam verkeer. Vanaf het Lint kom je niet direct op het privéterrein van de VVE Zuiderbogen. Op de erfgrens komt een haag met een hek om openbaar en privégebied te scheiden. 

 2. Het uitzicht richting de Sloterweg verandert doordat de kiosken in de toekomst verdwijnen. Hier komen dan parkeerplaatsen.