.

Sectorpark

De gemeente wil woningen ontwikkelen op het terrein van de vroegere gemeentewerf van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Halfweg. Zoals het er nu uitziet, gaat het nog enkele jaren duren voordat dat zover is. Wel zijn de oude panden afgebroken en wordt de vervuilde grond schoongemaakt.

Een deel van het plan is aangepast

Het terrein van het kantoorgebouw en de loods van de vroegere gemeentewerf van de toen nog gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de naam Sectorpark. In 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer een deel van het plan voor Sectorpark aangepast. Eerst was het de bedoeling dat in het kantoorgebouw en de loods van de vroegere gemeentewerf kluswoningen zouden komen. Maar de kwaliteit van de gebouwen bleek niet goed genoeg om als kluswoning aan te bieden. De kosten zouden te hoog worden om ze betaalbaar te houden voor starters. Bovendien passen de panden niet goed genoeg in de nieuwe omgeving. Op 3 september 2020 is de gemeenteraad van Haarlemmermeer akkoord gegaan met het plan om er ongeveer dertig sociale huurappartementen voor jongeren te bouwen. Het andere deel van het plan voor kavels (stukken grond) voor vrijstaande woningen, blijft.


Dertig huurwoningen voor jongeren

Door te kiezen voor dertig sociale huurappartementen doet de gemeente iets aan de krapte op de woningmarkt. Doordat de huizen als sociale huurwoningen worden aangeboden, bestaat de mogelijkheid om maximaal 25 procent aan te bieden aan jongeren uit Halfweg. Dit past bij de eisen van de gemeenteraad van de vroegere gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude om voor de eigen inwoners te bouwen. De gemeente werkt hiervoor aan een plan.

Kavels voor vrijstaande en geschakelde woningen

Het andere deel van Sectorpark blijft hetzelfde als in de eerdere plannen: er komen kavels voor vrijstaande woningen. Bij het op de markt brengen van deze kavels geldt het beginsel van de vrije markt. Dat betekent dat de prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. De gemeente kan geen voorrang geven.


De voortgang van het plan

De ontwikkeling van Sectorpark lag vanaf voorjaar 2019 een tijdje stil in verband met de aangescherpte normen voor PFAS. Deze stof werd in te hoge mate in de bodem aangetroffen. Hierdoor werd de geplande sanering gestaakt. Met sanering bedoelt de gemeente het schoonmaken van de vervuilde grond. In 2021 is de sanering van de grond van Sectorpark begonnen. De vuile grond is weggehaald en is door de aannemer afgevoerd. De bestaande gebouwen van de gemeentewerf (kantoor en bedrijfshal) zijn afgebroken. In het voorjaar van 2021 is de bouwkundige staat van ongeveer 40 woningen dichtbij Sectorpark gecontroleerd. Dit gebeurde in verband met het explosievenonderzoek en latere heiwerkzaamheden. Er is onderzoek gedaan naar gesprongen explosieven (NGE-onderzoek). Verder wordt er gewerkt aan een oplossing voor de mogelijke overlast van het geluid van spoorlijn Haarlem – Amsterdam. Voordat de kavels worden uitgegeven wordt de grond bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat de grond wordt klaargemaakt voor de bouw. Naar verwachting worden de kavels in 2023 uitgegeven.


De geschiedenis van de naam Sectorpark

Het Sectorpark in Halfweg heeft een lange, vooral militaire geschiedenis. De plek heeft haar naam te danken aan de militaire Stelling van Amsterdam waar het onderdeel van uitmaakte. Maar het Sectorpark is geen onderdeel van het UNESCO-werelderfgoed. Het gebied heeft geen monumentale status. 

De Stelling van Amsterdam werd aangelegd als een 135 kilometer lange linie ter verdediging van Amsterdam. Dit gebeurde voor een groot gedeelte tussen 1874 en 1914. Wapens werden in afwachting van de geplande inzet opgeslagen in loodsen die onderdeel waren van parken. Elke sector kreeg een sectorpark waar voorraden en reservemateriaal ver achter de linie waren opgeslagen. In Halfweg werd Sectorpark Sloten ingericht. Eerst stonden op het terrein een conducteurswoning en houten gebouwen. Via Zijkanaal F werd materiaal aangevoerd. Het terrein werd verhoogd zodat de omliggende gronden onder water gezet konden worden. Het terrein ligt ook nu nog iets hoger dan de omgeving. 

Toen in 1919 het Mobilisatie Centrum Amsterdam werd gebouwd, was het Sectorpark niet meer nodig voor opslag. Op het gebied zaten in de naoorlogse jaren politieke gevangenen vast en vanaf de jaren '60 werd het door de landmacht gebruikt. Vanaf de jaren 70 waren het terrein en de gebouwen in gebruik als gemeentewerf van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In de jaren ‘80 is er een kantoorgebouw naast de bestaande loodsen gebouwd. Alle gebouwen zijn nu gesloopt. 


Hoe kunt u op de hoogte blijven?

Op dit moment is er niets bekend over daadwerkelijke woningbouw: niet over de starterswoningen voor jongeren en niet over de vrije kavels. Het heeft geen zin om nu informatie op te vragen want die is niet beschikbaar. Komt er informatie, dan wordt deze gedeeld op deze website.