.

Ondersteuning van de gemeenteraad

De rekenkamer heeft deelgenomen aan het NVRR DoeMee onderzoek 2022, naar de ondersteuning van de gemeenteraad.

In dit onderzoek hebben 70 gemeenten, 6 provincies en 6 waterschappen informatie verstrekt over de inrichting van de griffie, de mogelijkheid tot fractieondersteuning, de inrichting van de rekenkamerfunctie, de mogelijkheid tot ambtelijke bijstand en het volgen van opleidingsprogramma’s. De centrale vraag was: hoeveel is de volksvertegenwoordiging bereid voor haar eigen ondersteuning uit te geven?
U treft de rapporten van dit onderzoek hierbij aan:

  • een  over de gemeente Haarlemmermeer
  • een verdiepend  met de verzamelde gegevens van alle deelnemende instanties.