.

Jaarverslag

Dit is het jaarverslag 2022 van de rekenkamer Haarlemmermeer.
Bekijk hier het

 

Inhoud

Onze missie
Onze leidende principes
Onze leden
Onze klankbordgroep
Onze afgeronde onderzoeken in 2022
Onze opgestarte onderzoeken in 2022
Onze begroting en rekening 2022
Onze contactgegevens

Onze missie

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek voor beter bestuur voor de samenleving van Haarlemmermeer.

Onze leidende principes

  • Wij handelen autonoom en zijn dienstbaar aan de raad.
  • Wij verbreden het beeld van bestuurders en voeden een goed debat.
  • Wij werken zorgvuldig en koesteren onze relaties.
  • Wij gebruiken uiteenlopende methoden en blijven ons ontwikkelen.
  • Wij analyseren scherp en zijn opbouwend in onze adviezen.

Onze leden

Rooster van aftreden leden rekenkamercommissie
Naam Datum benoeming Datum herbenoeming Uiterste datum van aftreden
Arno Geurtsen November 2022 November 2025 November 2028
Maaike Lycklama à Nijeholt Mei 2022 Mei 2025 Mei 2028
Dries Bartelink (voorzitter) Januari 2019 Januari 2022 Januari 2025
Marlies de Vries Januari 2019 Januari 2022 Januari 2025
Yannick Bleeker Januari 2019 Januari 2022 Januari 2025
Margo Rosdorff (secretaris) Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Onze klankbordgroep

De rekenkamer houdt contact met de raad via bijeenkomsten met een klankbordgroep van vijf raadsleden, de griffier en de burgemeester (voorzitter van de klankbordgroep). De raad heeft de leden van deze klankbordgroep benoemd. Op 16 maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen heeft de raad een nieuwe klankbordgroep benoemd. De rekenkamer vergaderde in 2022 twee keer met de klankbordgroep.

Tot verkiezingen 16 maart 2022
Marianne Schuurmans-Wijdeven (burgemeester, voorzitter)
Dick den Butter (raadslid)
Wim Jansen (raadslid)
Hans Spijker (raadslid)
Erik Vermeulen (raadslid)
Katrijn Kliphuis (raadslid)
John van der Rhee (griffier)

Na verkiezingen
Marianne Schuurmans-Wijdeven (burgemeester, voorzitter)
Marten Boels (raadslid), vanaf 15/06/2022
Jennifer Hup (raadslid), vanaf 15/06/2022
Juriaan Kos (raadslid), vanaf 15/06/2022
Dennis Zuyderwijk (raadslid), vanaf 08/09/2022
Jeanette Koolmoes (raadslid), vanaf 10/11/2022
John van der Rhee (griffier)

Onze afgeronde onderzoeken in 2022

Afgeronde onderzoeken rekenkamercommissie 2022
Publicatiemaand Onderzoek Verslagen raad
Februari Opvolgonderzoek Woonbeleid Verslag raadsdebat
Mei NVRR Doe Mee Onderzoek uitvoering Wob  Nvt
Oktober  Onderzoek Leven met de Voedselbank Verslag raadsdebat
Raadsbesluit

 

Onze opgestarte onderzoeken in 2022

Opgestarte onderzoeken rekenkamercommissie 2022
Startmaand Onderzoek Verwachte publicatie
Mei NVRR Doe Mee onderzoek ondersteuning van de raad Februari 2023
September Toekomstverkenning vestigingsklimaat voor ondernemers Maart 2023
November Opvolgonderzoek Deltaplan Bereikbaarheid Maart 2023
December Lokale democratie Najaar 2023

De RKC zal in het najaar 2022 de nieuwe raad uitnodigen om onderzoeksonderwerpen in te dienen.

Onze begroting en rekening 2022

Begroting en rekening rekenkamercommissie 2022
Toelichting Begroting exclusief btw Rekening exclusief btw
Onderzoek (uitbesteed) € 63.000 € 67.000
Honorering leden € 60.000 € 57.000
Overig € 2.000 € 2.000
Totaalbedrag € 125.000 € 126.000

Onze contactgegevens

rekenkamer Haarlemmermeer

Website: https://haarlemmermeergemeente.nl/rekenkamer E-mailadres: rekenkamer@haarlemmermeer.nl Telefoonnummer: 023 567 6015