Nieuws

het kunstwerk Vis in PARK21

Ruimte voor groen en voor wonen

Waar is in de toekomst volop ruimte om te wandelen, te fietsen of hard te lopen? Waar zijn plekken om met elkaar af te spreken? Waar kan je rustig wonen in het groen en waar woon je juist midden tussen winkels en terrasjes en dichtbij openbaar vervoer? Dat staat in de ontwerp-omgevingsvisie.
28 september 2021
Een groepje kinderen speelt aan en op het water in Spaarndam

Het ontwerp van de omgevingsvisie is af

Hoe ziet Haarlemmermeer er over 20 jaar uit? Dat staat in de omgevingsvisie. Het ontwerp daarvan is af. Iedereen die dat wil, kan van 13 september tot en met 25 oktober reageren. Dan ligt de ontwerp-omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 ter inzage.
7 september 2021