.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de campagne.
Straatcoach Urven Soesman plaatst een sticker met QR-code. Foto: Danny de Casembroot

Straatcoach Urven Soesman plaatst een sticker met QR-code. Foto: Danny de Casembroot

 

Wanneer heeft de campagne resultaat?  

De campagne heeft resultaat wanneer blijkt dat jongeren zichzelf gaan afvragen: waarom zou ik een mes op zak dragen? Wanneer ze zich realiseren dat ze het daarmee, voor zichzelf en anderen, niet veiliger maar juist onveiliger maken. Ook heeft de campagne resultaat als blijkt dat ouders en professionals het gesprek met jongeren aangaan. Het mooiste resultaat; minder jongeren met (steek)wapens op straat, minder incidenten waarbij jongeren betrokken zijn en méér jongeren die elkaar op sportief, creatief of muzikaal gebied gaan challengen.  

Hoe groot is het probleem?

In de afgelopen 22 maanden hebben 8 incidenten plaatsgevonden, waarbij jongeren met wapens betrokken waren, met in sommige gevallen dodelijke slachtoffers. 

2019

 • April en mei: 3 incidenten, jongeren onderling. 
 • December: Een beroving in winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp, met dodelijke afloop. Door een 15- en 16-jarige jongen.

2020

 • 9 april: Een 21-jarige jongen wordt uit het niets gestoken en beroofd. De vier berovers waren rond de 18 jaar.
 • 13 juli: Jongeren schieten een 18-jarige Amsterdammer dood in Opaallaan in Hoofddorp, om wat hasj.  
 • 11 augustus: Overval Vomar door drie jongeren tussen de 15 – 20 jaar.
 • 23 augustus: Overval Kruidvat Zwanenburg door twee jongens onder dreiging van een mes. Een 15- jarige jongen is aangehouden.

Wat doet de gemeente om dit probleem te voorkomen? 

Dit probleem is niet alleen van de gemeente. Ook de politie, het Openbaar Ministerie, scholen, ouders, verzorgers, jongerenwerkers hebben hierin een rol. Soms preventief, dus het voorkomen. Soms repressief: als er een incident is voorgevallen. We moeten met elkaar duidelijk maken dat het dragen van een steekwapen niet normaal en niet stoer is. Dat er nu een landelijk verbod komt op zowel het verkopen van messen aan jongeren onder de 16 jaar, helpt daarbij enorm. Ook is er natuurlijk de YouChoose campagne. Vanuit de campagne proberen we activiteiten te organiseren en alternatieven te bieden. 

Wat kan ik doen?

De gemeente wilt u aanmoedigen om over het (steek)wapenbezit onder jongeren, met uw kinderen of met de jongeren met wie u werkt in gesprek te gaan. Want zij kunnen zonder dat u het weet, een mes of een ander wapen bij zich dragen. Daardoor vormen zij niet alleen een gevaar voor anderen, maar ook voor zichzelf.

Wilt u hierover met iemand praten? Dan kunt u contact opnemen met MeerWaarde.
Ook kunt u terecht bij het CJG Centrum Voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer

Uw vragen over de campagne kunt u stellen aan de gemeente via: youchoose@haarlemmermeer.nl

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw wijkagent, ook als u zich zorgen maakt over (steek)wapenbezit in uw omgeving. Via: 0900 8844 of de website van de politie

Hoeveel jongeren in Haarlemmermeer dragen een (steek)wapen?  

Er worden regelmatig messen bij jongeren aangetroffen, maar dit wordt (nog) niet bijgehouden. Het gaat namelijk vaak om (steek)wapens die niet verboden zijn (een keukenmes is geen verboden wapen). 

Zijn er specifieke doelgroepen die telkens betrokken zijn bij steekincidenten?

Jongeren uit allerlei gezinnen dragen steekwapens bij zich, omdat ze dit stoer vinden, of omdat ze zich onveilig voelen. Dit probleem speelt echt breed in de samenleving.

Waarom dragen jongeren een (steek)wapen?  

In het jeugdonderzoek dat we in 2019 hebben uitgevoerd, geven jongeren het volgende aan:  

 • Meer Haarlemmermeerse jongeren en jongvolwassenen zijn zich de afgelopen vier jaar onveilig gaan voelen. Een derde voelt zich (wel) eens onveilig. 

 • Pubers (12 t/m 17 jaar) wijzen vooral naar hun eigen buurt als een plek waar zij zich niet op hun gemak voelen; jongvolwassenen (18 t/m 26 jaar) noemen vooral de plekken waar zij uitgaan. 

 • Daarnaast is er sprake van sociale druk van omgeving (vrienden, kennissen etc). Het kan moeilijk zijn om los te komen van een negatieve omgeving.

Wanneer is een mes strafbaar? 

Een mes mag je bij je hebben als het: 

 • Geopend niet langer is dan 28 cm.

 • Geopend wordt door het lemmet te bewegen, dus niet via een knop zoals een automatisch mes.

 • Het lemmet niet uit de voorkant van de greep springt.

 • Het geen vlindermes is.

 • Er maar één snijkant aan het mes zit (dus geen geslepen rug).

Alle messen die hier niet aan voldoen, zijn strafbaar. Maar, er staat in de wet nog een ander belangrijk regel. De regel houdt in dat: je een mes niet bij je mag hebben als je, in de situatie, kunt aannemen dat het mes geen ander doel dient dan narigheid. Zo kan een magazijnmedewerker prima uitleggen dat hij een mes in zijn broekzak heeft zitten op weg naar zijn werk. Een voetbalsupporter die de Amsterdam Arena binnen gaat kan dat niet. 

Waarom fouilleren jullie niet preventief? 

Er is op dit moment onvoldoende aanleiding om een veiligheidsrisicogebied (een gebied met een hoog risico op overtredingen en verstoring van de openbare orde) in Haarlemmermeer aan te wijzen. Hoe vreselijk de incidenten afgelopen maanden met wapens ook zijn geweest. Reden hiervoor is dat de verschillende incidenten met wapens niet in een bepaald gebied zijn geweest, maar verspreid in de gehele gemeente. Ook is er geen sprake van veel wapengeweld in een beperkt gebied. Preventief fouilleren is alleen mogelijk als:

 • In een beperkt gemarkeerd gebied, veel wapenincidenten zijn geweest.
 • Andere minder ingrijpende maatregelen geen verbetering hebben gebracht.
 • De wapenincidenten zich (daarna) blijven voordoen. 

Waarom worden er inleverdagen georganiseerd?

In gemeente Haarlemmermeer heeft zich een aantal heftige incidenten met steekwapens voorgedaan. Waarbij vorig jaar zelfs één met dodelijke afloop. Samen met de andere acties vanuit de campagne, draagt deze inleveractie bij aan de bewustwording onder jongeren en hun ouders over de gevolgen van het dragen van een steekwapen. Met onder andere deze actie hopen we dat jongeren steekwapens gaan inleveren om vervolgens te voorkomen dat er meer fatale incidenten plaatsvinden in de gemeente. 

Dit is één van de methoden die worden ingezet naast de gebruikelijke opsporing, acties op het dark web en afspraken met winkelketens zoals Action. 

Hoe werkt het inleveren? 

De inleverdagen worden gehouden onder de voorwaarde dat niemand wordt vervolgd voor het inleveren van een steekwapen. 

Het steekwapen kan worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde wapenton. Bij het inleveren van een steekwapen wordt er niet gevraagd naar een identiteitsbewijs. Inwoners uit een andere gemeente dan Haarlemmermeer kunnen ook gebruik maken van de inlevermomenten op het bureau in Hoofddorp. 

Voor vuurwapens, geluidsdempers of munitie geldt dat er niet anoniem kan worden ingeleverd of gemeld. Daarvoor geldt een andere werkwijze. 

Wat gebeurt er met mensen die buiten de inleverperiode een wapen inleveren?  

Deze personen worden als verdachte gezien. De officier van justitie bekijkt de omstandigheden en maakt een afweging of het nodig is om de persoon te vervolgen.  

Wanneer zijn jullie tevreden?  

Natuurlijk zijn we tevreden wanneer er messen worden ingeleverd, maar we zijn ook tevreden wanneer er een maatschappelijke discussie ontstaat over het ongewenste wapenbezit.