.

Campagne

Door wie is de campagne ontwikkeld, hoe en waarom zijn er bepaalde keuzes gemaakt?
Burgemeester Marianne Schuurmans scant de eerste QR-code. Naast haar freerunner Joram de Zeeuw. Foto: Jur Engelchor

Burgemeester Marianne Schuurmans scant de eerste QR-code. Naast haar freerunner Joram de Zeeuw. Foto: Jur Engelchor

 

Waarom Soapbox?

De YouChoose campagne is in opdracht van gemeente Haarlemmermeer ontwikkeld door Soapbox Jongerenmarketing. De keuze voor Soapbox is gemaakt op basis van de ruime ervaring die Soapbox heeft op het gebied van maatschappelijke campagnes gericht op de jongerendoelgroep. Daarnaast sluit de missie van Soapbox "Jongeren en organisaties samen impact laten maken" perfect aan bij de beoogde doelstellingen van onze gemeente.

Over Soapbox

Het team van Soapbox bestaat uit 25 professionals die werken vanuit kantoren in Amsterdam, Maastricht en Kaapstad. Tot het klantenbestand van Soapbox behoren toonaangevende organisaties als ASML, Rabobank, KNVB en Danone. Daarnaast is Soapbox bekend van innovatie challenges en onderwijsprogramma's zoals de 4TU Impact Challenge, Vakkanjers, Captain Fanplastic en de NBA Impact Challenge. 

Ontwikkeling campagne

Ruben Hazelzet is creatief directeur bij Soapbox en vertelt over de werkwijze:

"Allereerst zijn we gestart met het voeren van gesprekken met de doelgroep omtrent het thema steekwapenbezit. Hieruit kwamen een aantal relevante inzichten. Enerzijds leidt het toenemende geweld onder jongeren tot een gevoel van onveiligheid en zoeken ze bescherming door het dragen van een wapen. Anderzijds ontlenen jongeren status aan het dragen van een steekwapen. De invloed van drillrap speelt hierbij een belangrijke rol. Het verminderen van (steek)wapenbezit bij de jeugd is een vorm van gedragsverandering. Daarbij is het van belang jongeren enerzijds intrinsiek te motiveren om geen wapen te (gaan) dragen en anderzijds ze alternatieven te bieden om makkelijk het gewenste gedrag te vertonen. Na de onderzoeksfase is in co-creatie met gemeente Haarlemmermeer en de politie de gehele campagne ontwikkeld, waarbij de jongerendoelgroep op regelmatige basis input heeft geleverd."

Gemeente Haarlemmermeer en de politie hebben Soapbox gevraagd ook actief betrokken te blijven gedurende de campagne. Dit om de campagne verder door te ontwikkelen en te optimaliseren. 

Inspiratie

In het creatieve proces werd Soapbox geïnspireerd door kunstenaars die maatschappelijke thema's verwerken in hun kunstwerken door conflicterende beelden te creëren, om zo vragen op te roepen en een gesprek te initiëren. Dat zie je ook terug in de content die het bureau heeft gemaakt omtrent het maatschappelijke thema: (steek) wapenbezit onder jongeren. 

YouChoose

#ShowSkills not knives

YouChoose logo
  
Show skills logo

 

De campagne stelt jongeren 12-23 jaar voor de keuze; Wil jij indruk maken op jouw vrienden door een mes te dragen? Of wil je respect krijgen doordat je goed bezig bent? You Choose! De campagne bestaat uit diverse onderdelen. Zo worden er op verschillende plaatsen in de gemeente QR-tegels geplaatst. Door deze tegels te scannen krijgt de jeugd video's te zien van jongeren die het goede of juist het slechte pad bewandelen. Ook worden er in samenwerking met politie inleveracties op touw gezet. Uiteraard worden er bij de campagne ook ouders en straatcoaches actief betrokken. 

Aangezien de campagne een gedragsverandering beoogt, heeft de YouChoose campagne een langdurig karakter.

Er is ook een website speciaal ontwikkeld voor jongeren. Deze website krijgen zij te zien bij het scannen van de QR-tegel. Bekijk de YouChoose website voor jongeren.

Samenwerking met andere gemeenten

Steekwapenbezit is een landelijk probleem. Gemeente Haarlemmermeer heeft daarom de campagne bewust zo laten ontwikkelen dat ook andere gemeenten makkelijk kunnen aanhaken. Hoe meer gemeenten aanhaken, hoe krachtiger de boodschap en hoe meer impact we samen maken.