.

Vragen en Antwoorden sloop raadhuis

Op 23 maart was er een bijeenkomst over de sloop van het raadhuis. Voor- en tijdens deze bijeenkomst zijn er veel vragen gesteld. Als verslag van deze avond leest u op deze pagina de vragen en antwoorden.

Planning

Hoe lang duurt de sloop?

De gehele sloop duurt ongeveer één jaar.

Hoe verloopt de sloop?

De sloop kent verschillende fases.

 • Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden

vanaf medio april 2022

Overlast: weinig tot geen

Aannemer Vlasman richt het werkterrein in en zet het af met hekken. De ramen op de begane grond worden dichtgezet. In het gebouw zijn voorbereidende werkzaamheden en wordt onderzoek gedaan naar asbest. Deze fase zorgt voor weinig overlast. Er is weinig geluid, trilling en stofoverlast. Fietsers en wandelaars kunnen een beetje overlast ondervinden omdat zij soms om een hek heen moeten lopen.

Op het kaartje hieronder ziet u hoe Vlasman het raadhuis afzet met hekken (rode lijn).

Fase 1 sloop raadhuis - overzichtskaart
 • Fase 2: Leegsloop

Vanaf juli 2022

Overlast: minimale overlast (trilling, geluid, stof)

In deze fase maakt Vlasman een doorgang naar de binnenplaats. Verder demonteren zij het materiaal dat wordt hergebruikt. Vlasman sloopt vervolgens de binnenkant van het raadhuis. De dakbedekking en het dakgrind gaan ook weg. Vlasman verwacht weinig overlast in deze fase. Rondom de parkeerplaats kunt u wat overlast ervaren. Ongeveer 35 parkeerplaatsen op het parkeerterrein kunnen niet worden gebruikt. Geluid, trilling en stofoverlast is er weinig. De gevels aan de zijde van het Raadhuisplein en het winkelcentrum blijven in deze fase dicht. Dat is de groene lijn op het kaartje hieronder:

Fase 2 sloop raadhuis - overzichtskaart
 • Fase 3: Totaalsloop

Vanaf: medio november

Overlast: meeste overlast (trilling, geluid, stof)

Vanaf medio oktober begint de totaalsloop. Dit gebeurt met grote kranen. In deze fase verwacht Vlasman meer overlast door geluid, trilling en stofoverlast. Bij slopen komt namelijk veel stof vrij. Vlasman sproeit water om de stofoverlast te beperken. Er zal enige hinder zijn rond de parkeerplaats in verband met vrachtwagens die puin moeten verplaatsen.

Fase 3 sloop raadhuis - overzichtskaart

Wat zijn de werktijden van de sloop?

De aannemer werkt op doordeweekse dagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur.

Wordt er ook gewerkt in het weekend of ’s avonds?

In het weekend of ’s avonds wordt er niet gewerkt. Alleen als het écht noodzakelijk is, werkt de aannemer door tot 19.00 uur. Als dit verandert, brengt de aannemer de omwonenden hiervan op de hoogte. Dit is afhankelijk van de planning.

Verschuift de planning als er asbest wordt gevonden?

Nee, daar is rekening mee gehouden.

Waar beginnen jullie de sloop?

Vlasman start met slopen aan de kant van de parkeerplaatsen. Vanaf die kant werkt de aannemer toe naar het winkelcentrum.

Omgeving van de sloop

Kunnen de hekken in de doorgang van de parkeerplaatsen richting De Beren in overleg iets verplaatst worden?

De hekken kunnen niet dichter op het raadhuis geplaatst worden door de bouwveiligheidszone uit de richtlijn 'bouw- en sloopveiligheid'.

Wat worden de loop- en fietsroutes langs het raadhuis tijdens de sloop?

Op de kaartjes bij de vragen over de sloop kunt u zien tot waar er hekken komen: de rode lijn. Daaromheen kunt u lopen of fietsen. Op sommige plekken komen de hekken op de stoep of het fietspad. Hiervoor worden verkeersmaatregelen genomen.

Hoe zien de routes van het bouwverkeer eruit?

Op dit moment kijken er specialisten opnieuw naar de route van het bouwverkeer. Op deze pagina komt meer informatie zodra de route bekend is. 

Waarom gaat al het bouwverkeer via de parkeerplaats? Ik woon daar heel dichtbij en ik maak me zorgen over de overlast.

Vlasman heeft voor deze route gekozen omdat de woningen in verhouding een stuk verder van het werk af staan dan de woningen aan alle andere kanten van het raadhuis.

Kan ik het Raadhuisplein nog oversteken richting de bushaltes?

Ja, dat kan. De omgeving blijft over het algemeen bereikbaar. Het kan voorkomen dat u om een hek heen moet lopen op sommige plekken.

Maken jullie ook een opnamestaat van het vastgoed in de omgeving? In verband met bijvoorbeeld scheurvorming of verzakking.

Ja, bij een aantal panden in de omgeving. Sommige alleen aan de buitenkant en andere ook aan de binnenkant. Bewoners die hiermee te maken krijgen, ontvangen een brief van een schade-expertisebureau.

 

Overlast en maatregelen

Wat doet de aannemer om de overlast te beperken?

Vlasman neemt hiervoor de volgende maatregelen:

 • Doeken op de hekken die stof en vuil tegenhouden;

 • Houten panelen op de ramen van de begane grond om vandalisme te voorkomen;

 • Sproeien met water tegen stof;

 • De bovenkant van het raadhuis wordt deels gesloopt door ‘knippen’, dit geeft minder overlast;

 • Vervuilde bouwroutes worden opgeruimd;

 • Twee keer per dag een geluidsmetingen bij de dichtstbijzijnde gevels;

 • Een schade-expertisebureau gaat langs bij bepaalde panden in de omgeving en neemt de staat op. Hierdoor kan Vlasman achteraf zien of de sloop schade heeft veroorzaakt aan deze panden;

 • Verkeersregelaars op het parkeerterrein als er veel vrachtwagens met puin heen en weer rijden.

Hoe veel lawaai gaan jullie maken? Ik werk thuis en wil graag weten of ik dit kan blijven doen tijdens de sloop.

Vlasman houdt zich aan de wettelijke normen. Twee keer per dag meet een werknemer of het geluidsniveau onder de grenswaarde van deze normen zit. Deze normen staan op de website van de Rijksoverheid: Artikel 8.3. Geluidhinder.

Wanneer wordt de meeste overlast verwacht?

De sloop bestaat uit drie fases: voorbereidende werkzaamheden, leegsloop en totaalsloop. Bij de totaalsloop verwacht de aannemer de meeste overlast te veroorzaken. Dit is vanaf september of oktober 2022 t/m het tweede kwartaal van 2023.

Ik woon / ik heb een onderneming in de buurt van het raadhuis, kom ik in aanmerking voor een compensatie?

Als er sprake is van geleden schade is er altijd de mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen. Hiervoor moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze wordt dan behandeld en er wordt gekeken of er recht is op schadevergoeding. Lees hier meer over op de pagina ‘aansprakelijkheid schade’.

Waar kan ik terecht als ik vragen of klachten heb over de sloop?

Voor alle vragen over sloopmaterialen, hergebruik (circulariteit) en beplanting kunt u contact opnemen met Jan Stokman (coördinator circulaire pop-up store bij Vlasman) via circulariteit@vlasman.nl.

Voor verdere informatie, vragen en eventuele klachten kunt u terecht bij Ageeth ten Brink (omgevingsmanager Vlasman) of Johannes Schoonbroodt (werkvoorbereider bij Vlasman) via omgeving@vlasman.nl.

Aan de zijkant van het raadhuis staan nu veel fietsen. Dat kan straks niet meer. Waar kan ik dan mijn fiets kwijt?

Deze fietsenrekken worden verplaatst. Het is nog niet bekend naar welke plek. Uiteindelijk blijft het aantal fietsenrekken in het centrum gelijk.

Ik woon in de Wilhelminalaan en ik maak me zorgen over het bouwverkeer.

Er rijden niet dagelijks heel veel vrachtwagens op en neer. In bepaalde fases van de sloop is het drukker. Meestal verwacht de aannemer een paar vrachtwagens per dag. Tijdens intensieve sloopperiodes gaat het wel om veel vrachtwagens die heen en weer rijden met puin. Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt, verwacht de aannemer geen problemen. Enige overlast zal er wel zijn.

Overige vragen over de sloop

Wat gebeurt er met de monumentale onderdelen van het raadhuis?

De behoudenswaarde elementen van het raadhuis zijn geïnventariseerd. Vervolgens is een selectie gemaakt wat wel en wat niet herbruikbaar zou kunnen zijn in het nieuwe gemeentehuis. Deze bruikbare elementen worden opgeslagen. De architect van het gemeentehuis doet voorstellen voor het toepassen van de elementen. Mochten zaken toch niet toegepast kunnen worden, dan wordt dat weloverwogen gedaan.

Waar kan ik straks terecht voor een afspraak bij de gemeente?

Vanaf 11 april heeft de gemeente twee tijdelijke locaties in Hoofddorp:

Gemeentekantoor, locatie Beukenhorst, Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp. Voor: Burgerzaken, Vergunningen, Ondernemersplein, trouwkamer.

Gemeentekantoor, locatie Polderlanden, Marktlaan 124, 2132DM Hoofddorp (in het overdekte winkelcentrum Vier Meren). Voor: gesprekken Sociale Dienstverlening en Leerplicht.

Lees op de pagina ‘de gemeente verhuist’ meer over de nieuwe locaties.

Is er een bouwveiligheidsplan ?

Er is een sloopplan, maar deze is alleen voor intern gebruik.  

Wat is een circulaire pop-up store?

Uit de sloopwereld komen veel materialen. Vlasman zorgt ervoor dat zoveel mogelijk materialen opnieuw worden gebruikt. Vlasman laat graag zien wat er uit het gebouw komt. Daarom komt er in het raadhuis een pop-up store tijdens de sloop. De pop-up store komt op de begane grond en gaat open voor bezoekers. In deze ‘winkel’ komen allerlei materialen zoals gipsplaten, isolatiemateriaal en hout, maar ook meubilair, wasbakken en tapijttegels. Deze materialen kunt u als bezoeker kopen. Wanneer de pop-up store open gaat en wat de openingstijden zijn, hoort u nog.

Hoe veel parkeerplekken neemt de aannemer in beslag?

35 Parkeerplaatsen van de parkeerplaats naast het raadhuis vallen binnen het werkterrein van de aannemer en kunnen niet worden gebruikt. Vlasman maakt alleen gebruik van dit werkterrein. Dit kunt u zien op het kaartje bij de fases van de sloop.

Kunt u meer vertellen over het slooptraject? Kan ik nog bezwaar maken?

Voor de sloop is er een sloopmelding gedaan bij de omgevingsdienst. Deze is goedgekeurd. Bij zo'n melding kunt u geen bezwaar indienen omdat het geen besluit is dat valt onder de Algemene wet bestuursrecht.

Wordt er rekening gehouden met de ondergrondse bekabeling? Bij een eerder sloopproces was er een dataprobleem.

Ja en het is ook in het belang van de aannemer om schade zoals dit te voorkomen. Vlasman is verantwoordelijk voor schade die het bedrijf zelf veroorzaakt.

Nieuw gemeentehuis

Hoe hoog wordt het nieuwe gemeentehuis? En aan welke kant komt het hoge deel?

In het schetsontwerp zijn vijf bouwlagen getekend. Dit wordt nog uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en daarna in een definitief ontwerp. Dit staat dus nog niet vast. Echte hoogteaccenten komen er niet.

Waar komt het nieuwe gemeentehuis precies?

Het nieuwe gemeentehuis komt op ongeveer op dezelfde plek als het raadhuis nu, alleen ligt het een klein beetje meer naar achteren (op de lijn van het Cultuurgebouw). Het gebouw wordt wel een stuk kleiner. Op de afbeelding hieronder ziet u een overzichtskaart uit het schetsontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Met het nieuwe gemeentehuis in het midden.


 

Waarom komt het gemeentehuis terug op dezelfde plek?

De gemeenteraad heeft in 2020 besloten dat het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Hoofddorp komt. Het gemeentehuis is een belangrijke publieksfunctie die een centraal gelegen locatie verdient. Naast het gemeentehuis worden in het stadscentrum vele woningen gebouwd met centrum voorzieningen.

Meer informatie over het nieuwe gemeentehuis leest u op de pagina ‘gemeentehuis’.

Op dit moment ligt er een voorlopig ontwerp. Hadden we een deel van de stappen voor het nieuwe gemeentehuis niet eerder kunnen nemen zodat het gemeentehuis eerder klaar is?

Afgelopen jaar (2021) stond vooral in het teken van de aanbestedingen: het selecteren van de architect en andere adviesbureaus. Dat zijn hele grote opdrachten die Europees zijn aanbesteed. Deze procedures duren bijna een jaar. In de eerste helft van 2020 is het plan van aanpak vastgesteld. Eind 2020 heeft de gemeenteraad het programma van eisen vastgesteld. Terugkijkend zijn de stappen snel genomen. De planning van de sloop laat zien dat na de zomer van 2023 het gebouw is gesloopt. 

Kan ik foto’s van het ontwerp zien?

De impressies staan op de pagina ‘Ontwerp nieuw gemeentehuis’. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, komt het ook op die pagina.

Wat voor woningen komen er op de plek van het raadhuis?

Op dit moment is er een stedenbouwkundig kader beschikbaar. Dat is vastgesteld door de raad.

YouChoose: 'streetart' als ode aan het raadhuis

 

 

Waarom wordt er streetart op het raadhuis aangebracht?

Als ode aan het raadhuis’ bracht kunstenaar Daan Wille in de week van 11 april samen met jongeren ‘streetart’ aan op de zijgevel van het gebouw, aan de kant van het winkelcentrum. Dit is onderdeel van de campagne YouChoose, dat het dragen van messen bij jongeren wil tegengaan en hen aanmoedigt indruk te maken met hun ‘skills’ in plaats met een mes.

Waarom mag er niet vrij graffiti op het raadhuis worden gespoten?

Dat is een charmant idee. Maar dan is er geen zicht op wat er wordt gemaakt. Er is dan een groot risico dat er uitlatingen op komen waar de gemeente niet achter staat. Daarom mag iedereen alleen met sjablonen meewerken aan het kunstwerk.

Als er hekken met doeken om het raadhuis komen, zien we dan nog iets van de kunst?

Aan de kant van de streetart komen wel hekken, maar geen doeken. Hierdoor blijft het kunstwerk te zien.

Overig

Wat is de planning van het Apriscoterrein?

De gemeente zit in een afrondende fase met de ontwikkelaar. Naar verwachting start de bouw halverwege 2023.