.

Nieuwsoverzicht

Fruittuinen

Eén hondenlosloopgebied in het stadspark

Op 30 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve ontwerp voor de vernieuwing van Stadspark Hoofddorp vastgesteld. Een onderdeel van het ontwerp is dat er straks één losloopgebied is. Op dit moment zijn dat er nog twee.
10 november 2022
Molen De Eersteling

Wieken De Eersteling stilgezet, meelproductie gaat door

De wieken van molen De Eersteling in Hoofddorp staan per direct stil. De reden is dat de ijzeren roeden, waaraan het hekwerk van de wieken vast zit, te zwak zijn. Tijdens een inspectie bleek dat het risico te groot was dat ze afbreken.
1 november 2022

Sloop raadhuis: voorbereiding op de totaalsloop

Binnenin het raadhuis maar ook daarbuiten werkt aannemer Vlasman volop aan de sloop. Ook is het gebouw op de binnenplaats inmiddels gesloopt. Van een aantal delen van het gebouw is het dakgrind weggehaald.
20 oktober 2022
Tennisles bij tennisverenging Hoofddorp

Herontwikkeling tennis- en Emmaschoollocatie financieel niet haalbaar

Tennisvereniging Hoofddorp (TVH), Stichting Tennishal Hoofddorp (STH) en de gemeente Haarlemmermeer zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over de herontwikkeling van de tennislocatie en tegenoverliggende Emmaschoollocatie in stadscentrum Hoofddorp.
18 oktober 2022
Het Raadhuisplein in Hoofddorp

Reageer op het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein

Het Raadhuisplein is straks een sfeervol en gezellig plein met daaromheen appartementen, horeca met terrassen, een nieuw gemeentehuis en andere voorzieningen.
13 oktober 2022
Luchtfoto van het centrum van Hoofddorp

Stadscentrum Hoofddorp aantrekkelijker maken

Er gebeurt veel in Stadscentrum Hoofddorp. Om richting te geven aan alle ontwikkelingen, werkt de gemeente Haarlemmermeer aan een Visie Stadscentrum Hoofddorp. Hierin staat hoe de gemeente van het centrum van Hoofddorp een aantrekkelijk stadscentrum maakt.
7 oktober 2022
Impressie huurwoningen Hyde Park

Plannen sociale huurwoningen Hyde Park in gemeenteraad

Tijdens de eerste raadsvergadering na de zomer, op donderdag 8 september, is er gesproken over twee bestemmingsplannen van Hyde Park. Op 22 september heeft de gemeenteraad het besluit over deze bestemmingsplannen aangenomen.
16 september 2022
Verkeersstructuurplan

Prettig bewegen in Haarlemmermeer

De gemeente ontwikkelt plannen om het centrum van Nieuw-Vennep en Hoofddorp de komende jaren bereikbaar en leefbaar te houden. Beide plaatsen moeten nóg aantrekkelijker worden om te verblijven.
16 september 2022
De Kaukasiche vleugelnoot in al zijn glorie

Haarlemmermeerse vleugelnoot genomineerd voor Boom van het Jaar

De boom was al eens voorgedragen bij de provincie Noord-Holland. Helaas kwam de Kaukasische vleugelnoot in 2021 niet door de provinciale voorrondes. Dit jaar heeft de jury uit 82 aangemelde bomen met hun bijbehorende verhalen twaalf bomen (één voor iedere provincie) genomineerd.
5 september 2022
impressie van het ontwerp van het stadspark Hoofddorp

Definitief ontwerp voor Stadspark Hoofddorp klaar

Stadspark Hoofddorp is dé verbinding tussen het station en het stadscentrum. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het definitieve ontwerp van het park. Dit ontwerp is tot stand gekomen in afstemming met omwonenden en specialisten.
31 augustus 2022