.

Volop bouwen aan Hyde Park

Graafmachines, torenkranen, het bouwen aan Hyde Park is in volle gang. Langs de Kruisweg wordt gebouw Kensington steeds meer zichtbaar en het grondwerk aan gebouw Notting Hill is goed onderweg. De woningen in beide gebouwen zijn helemaal uitverkocht. Verder zijn de sloopwerkzaamheden voor het gebouw Knightsbridge afgerond en start volgende maand de sloop van het pand naast Holiday Inn Express voor de bouw van gebouw Camden Town. De voorlopige ontwerpen van de studentenwoningen (DUWO) en sociale huurwoningen (Ymere) zijn bijna afgerond.

Bouwrijp maken openbare ruimte

Om straks alle nieuwe gebouwen aan te sluiten op de nutsvoorzieningen worden in- en rondom Hyde Park veel werkzaamheden verricht in de openbare ruimte. Kabels en leidingen worden hier alvast op de nieuwe plek gelegd en ook worden er voorbereiding getroffen voor het aansluiten van de woningen op het warmte-koude netwerk. Op dit moment is hiervoor de Saturnusstraat deels afgesloten voor het verkeer.

Foto: blok 'Kensington' - De Vries en Verburg

Voorlopige ontwerpen Blok 3&4 en Blok 27 bijna klaar

Op veel plekken in Hyde Park wordt al druk gebouwd, maar voor andere kavels moeten nog formele afspraken gemaakt worden. Zo tekenden betrokken partijen eerder al intentieovereenkomsten voor Blok 3&4 en Blok 27, waar circa 570 studentenwoningen en 124 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Voor beide blokken wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Als die akkoord zijn, worden de bestemmingsplannen vrijgegeven voor inspraak.

Sociale huurwoningen en studentenwoningen

De 124 sociale huurwoningen komen in een zelfstandig woongebouw. Er komen zowel 2-kamerwoningen als 3-kamerwoningen. De woningen zijn vooral bestemd voor starters op de woningmarkt. Zowel voor jongeren als werkende starters van onder de 35 jaar. Vooral onder deze groep woningzoekenden is de vraag naar sociale huurwoningen het grootst.

Stichting DUWO, een van de grootste huisvesters voor studenten in Nederland, heeft op dit moment nog tienduizenden studenten op de wachtlijst. De 570 nieuwe woningen in Hyde Park spelen op dat tekort in.

Op de onderstaande kaart van Hyde Park staan beide woonblokken aangegeven. 

Gepubliceerd op: 
11 feb 2022