.

Volgende stap voor sociale huurwoningen Hyde Park

De eerste sociale huurwoningen in de nieuwe wijk Hyde Park zijn weer een stap dichterbij. In Hyde Park komt een grote variatie aan appartementen en daar is veel behoefte aan. Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om woningen te bouwen op de plek die eerst bestemd was voor kantoren. Een bestemmingsplan regelt wat er gebouwd mag worden en waarvoor het gebouw mag worden gebruikt. Twee ontwerpbestemmingsplannen voor woningen in Hyde Park liggen nu tot en met 9 mei ter inzage.

Studentenwoningen 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofddorp Hyde Park 3-4’ gaat over de bouw op de plek van de Jupiterstraat 124 t/m 160. Hier komen maximaal 580 appartementen van ongeveer 20 m2 tot 40 m2.  De appartementen zijn allemaal sociale huurwoningen en bedoeld voor studenten. Het zijn zelfstandige appartementen. Dit betekent dat ze een eigen voordeur, keuken, badkamer en toilet hebben. Sommige appartementen hebben een gemeenschappelijke woonkamer. Er is ook ruimte voor algemene voorzieningen zoals een wasruimte, een studieruimte en een kantoor voor de beheerder. Het appartementengebouw heeft verschillende hoogten, tussen de 32 en 45 meter. Hyde Park heeft een overeenkomst gesloten met studentenhuisvester DUWO die de woningen straks gaat verhuren. 

Appartementen voor starters 

Het andere ontwerpbestemmingsplan, Hoofddorp Hyde Park 27, maakt de bouw van 124 sociale huurwoningen aan de Planetenweg 80 mogelijk. In een zelfstandig woongebouw op deze plek komen 2-kamerappartementen en 3-kamerappartementen. De woningen zijn vooral bestemd voor starters op de woningenmarkt. Op de begane grond van het appartementengebouw is ruimte voor commerciële voorzieningen. Dit gebouw wordt ongeveer 35 meter hoog. Voor deze sociale huurwoningen heeft Hyde Park een overeenkomst gesloten met Ymere. 

Waar kan ik de stukken vinden?

Beide ontwerpbestemmingsplannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op plannen zoeken en tik onder ‘plannaam of -nummer’ de naam Hyde Park in. Op de website van de gemeente kunt u ook informatie over beide plannen vinden. Daar staat ook uitgelegd op welke manieren u op de plannen kunt reageren. 

Nadat de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage hebben gelegen, beslist de gemeenteraad over de bestemmingsplannen. Na de bekendmaking van de besluiten, liggen de bestemmingsplannen zes weken ter inzage. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de besluiten, kunnen dan nog beroep aantekenen.  

 

Op het kaartje is te zien waar de woningen komen. De beelden zijn impressies en nog geen definitief ontwerp. 

 

 

Gepubliceerd op: 
5 apr 2022