.

Inloopbijeenkomst Beukenhorst-West druk bezocht

Zo’n 450 mensen bezochten woensdag 16 januari een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen in Beukenhorst-West. Onder de bezoekers, voornamelijk uit Haarlemmermeer, maar ook een enkeling vanuit Amsterdam, was veel belangstelling voor de woningen die in het gebied komen.
Hyde Park en de gemeente Haarlemmermeer organiseerden de bijeenkomst om buurtbewoners, mensen die in het gebied werken en toekomstige bewoners en ondernemers te informeren over de ontwikkelingen. Bezoekers konden ook meepraten over de toekomstige woningen, de voorzieningen, het stadspark, het ontwerp openbare ruimte, verkeer en de planning en bouw- en sloopwerkzaamheden.
Inloopbijeenkomst Hyde Park
 

Woningen

Veel bezoekers liepen direct door naar de grote maquette in het informatiecentrum van Hyde Park. Voor alle woningtypen is veel belangstelling, zowel voor de koopwoningen, de markthuurwoningen en de sociale huurwoningen. De adviseurs die bij de maquette en de informatiepanelen stonden hoorden vrijwel alleen maar waardering over de opzet en uitstraling van de nieuwe wijk. De meeste gestelde vragen over de woningen:

 • Wat zijn de prijzen van de woningen? Er is uitgelegd dat de prijzen van de woningen pas bekend worden bij de start verkoop. Dat heeft onder meer te maken met de bouwkosten die moeilijk vooruit ingeschat kunnen worden.
 • Wanneer is de start van de verkoop? Deze vindt naar verwachting in tweede helft van de zomer van 2019 plaats.
 • Hoe weten we wanneer de verkoop start? Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de site van . Als de verkoop start worden de mensen die zich hebben aangemeld, geïnformeerd.
 • Is het mogelijk om bewoners van de Haarlemmermeer voorrang te geven bij de koop van een woning? Uitgelegd werd dat dat wettelijk niet is toegestaan, maar dat de werving van de eerste kopers vooral gericht zal zijn op inwoners van Haarlemmermeer. De definitieve verkoopprocedure wordt de komende maanden bekend gemaakt.
 • Waar start de bouw? Bij de maquette werd uitgelegd welke blokken als eerste gebouwd gaan worden. Het gaat om de blokken op de hoek bij het Planetenpad en de Kruisweg en tegenover het station.
 • Welke partij gaat de sociale huurwoningen aanbieden en hoe verloopt de inschrijving? Ook dit wordt nog via de website van www.hydeparkishere.nl bekend gemaakt.
 • Hoe zien de buitenruimtes bij de woningen eruit? De woningen zelf krijgen privé buitenruimtes van een flink formaat. Daarnaast is er een collectieve binnentuin in de blokken. Het publiek park (het Wandelbos) ligt direct naast Hyde Park.
 • Kunnen kinderen ook meedenken met de ontwikkelingen in Hyde Park in een soort kinderklankbordgroep?

Openbare ruimte

In de hoek naast de maquette lieten de ontwerpers van de openbare ruimte hun voorlopig ontwerp (pdf) zien. De meeste bezoekers waren tevreden bij het zien van de beelden van de openbare ruimte. De rust die de openbare ruimte uitstraalt wordt als prettig ervaren.  

Voorzieningen

Veel mensen wilden weten welke voorzieningen er in Beukenhorst-West komen. “Hoe meer, hoe beter”, werd wel gezegd. Deze mensen zagen deze locatie (ook) als centrum en zien niet dat deze plek niet mag concurreren met het 'echte' (winkel)centrum. Ze hopen ook dat deze plek aantrekkelijk wordt voor mensen van buiten deze wijk. Bezoekers waarderen het initiatief van de Gerritshoeve, het KomEtenPlein en dat er in het gebied diverse plekken zijn, waaronder bij het toekomstige Centrumblok voor horeca. Een aantal bezoekers was geïnteresseerd in een tijdelijke standplaats op het KomEtenPlein of een plek voor vaste horeca.  

Park

De ontwerpers en projectmanagers van het park hebben tijdens de inloopbijeenkomst veel mensen gesproken die betrokken zijn geweest bij Hoofddorp-Centraal. Deze mensen zijn blij dat ze weer iets horen over de plannen voor het park. Opmerkingen en vragen die werden gesteld:

 • Wat zijn de ontwikkelingen voor de loods?
 • De Fruittuinen en de kinderboerderij blijven toch wel?
 • Graag kinderen betrekken bij het ontwerpen van de speelplekken.
 • Klopt het dat in het schetsontwerp nu meer speelplekken staan dat tijdens het open proces van Hoofddorp-Centraal is afgesproken?
 • Graag aandacht voor planten en dieren.
 • Kunnen de blauwe borden met ‘Het is verboden te kamperen in het park etc’ verwijderd worden? Want die borden leiden tot onrust. Het zou beter zijn om borden met een positieve boodschap neer te zetten.
 • Graag aandacht voor verlichting en sociale veiligheid. Een vrouw alleen fietst in het donker niet door het park. Er zijn klachten over junks die op de picknickweide rotzooi achterlaten en er ook soms slapen.

Voor velen is het park alleen een ‘doorgangsgebied’. Het is de bedoeling dat het juist een plek wordt waar mensen graag verblijven, dit willen we dus veranderen. Een aantal bezoekers heeft opmerkingen over het beheer van het park. Sommige mensen vinden dat het park nu niet goed wordt onderhouden. Er zijn klachten over zwerfafval in het park. Er zijn verschillende meningen over manieren van beheren. Sommigen vinden dat het park ecologische beheerd zou moeten worden. Uit de gesprekken blijkt dat het goed is om een visie te hebben op het beheer van het park en goede afspraken te maken voor het toekomstige beheer. Een bewoner van de Piratenwijk vertelt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Wandelbos slecht is. “Het zit vol met waterplanten en er zwemt geen vis.” Ook zijn er vragen over de stuw in de Kagertocht. Mensen vragen zich af of deze verwijderd kan worden voor een betere doorstroming.  

Bruggen over de Kagertocht

Een aantal bewoners uit de Piratenwijk heeft liever dat de twee voetgangersbruggen over de Kagertocht in het schetsontwerp dicht bij de Piratenwijk er niet komen. Ze maken zich zorgen over overlast en over veiligheid. Een persoon geeft aan dat dit eerder in het proces Hoofddorp-Centraal is afgesproken. Ook zijn er mensen die juist aangeven dat alle bruggen goed toegankelijk moeten worden, zodat ze snel bij het station kunnen komen. Veel mensen willen graag weten hoe de bruggen er straks uitzien.

Verleggen waterleiding

Veel mensen hebben vragen over de plannen om bomen te kappen in het Wandelbos om daar een waterleiding van PWN te kunnen leggen die nu door Beukenhorst-West loopt. Een aantal buurtbewoners laat weten dat ze tegen de kap van bomen is. In het gebied worden nu leidingen aangelegd voor elektriciteit. Sommige mensen denken dat dit werkzaamheden zijn voor het verleggen van de waterleiding. Dat is niet het geval. De projectmanager vertelt dat PWN (leverancier van drinkwater in de provincie Noord-Holland) inderdaad bij de gemeente een aanvraag heeft gedaan voor een kapvergunning om de leiding te kunnen verleggen, maar dat de gemeente die vergunning nog niet heeft verleend. PWN, de gemeente, Hyde Park en de aannemer die de opdracht heeft om de waterleiding te verleggen, zijn nog in overleg over de beste manier om die leiding te verleggen.  

Verkeer

Bewoners uit de wijk Kalorama maken zich zorgen maken over de lage parkeernormen in het plan van Hyde Park. Ze zijn bang dat bewoners en bezoekers die hun auto niet kwijt kunnen in Hyde Park in de omliggende wijken gaan parkeren, waardoor er daar te weinig parkeerruimte overblijft voor de mensen die daar wonen. Ook bij gesprekken met mensen uit de Piratenwijk komt dit aan de orde. Bewoners uit die twee wijken zijn ook bezorgd over de toenemende drukte van fietsers en voetgangers. Er waren ook vragen over de ontsluitingen van de wijk voor fietsers, wandelaars en auto’s. Met ongeveer tien mensen is gesproken over de kruisingen aan de Kruisweg en de Van Heuven Goedhartlaan. De oversteek voor fietsers en voetgangers over de Van Heuven Goedhartlaan naar het station, vooral bij het kruispunt met de Planetenweg, is nu al druk. Hier komen veel meer voetgangers en fietsers die lang moeten wachten bij de oversteek. Enkelen verzochten om een ongelijkvloerse oversteek. Bezoekers van de bijeenkomst verzoeken de gemeente om bij de herinrichting van de Kruisweg de bochten van het fietspad bij de woningen eruit te halen en het fietspad verder van de woningen af te leggen. Ook zijn er suggesties om de busbaan weg te halen omdat die volgens bewoners nauwelijks wordt gebruikt. Een persoon vraagt hoe er wordt omgegaan met de wachtrij van auto’s op de Kruisweg richting het centrum in relatie tot de ontsluiting van Hyde Park. Iemand vroeg of het kruispunt Kruisweg – Planetenweg als rotonde kan worden vormgegeven. Qua inpassing en verkeersafwikkeling kan dat niet. Met uitleg snappen aanwezigen dat. Een aantal bewoners merkt op dat het asfalt op de Kruisweg nu slecht is en er daarom veel lawaai van verkeer is. Bewoners vragen om nieuw en stiller asfalt. Volgens bewoners is het nu lastig om de Kruisweg met de fiets over te steken in het verlengde van het fietspad langs de Kagertocht. “Soms sta je daar als fietser best lang te wachten”, zegt een bezoeker van de bijeenkomst. Voor verkeer vanaf de noordzijde is het oprijden van de Kruisweg lastig vanwege het zicht. Het bushokje belemmert het uitzicht. Ook staan bij het bushokje vaak de containers. Dan is het zicht nog slechter.  

Planning en bouwwerkzaamheden

Hyde Park informeert buurtbewoners en bedrijven in het gebied via de website www.bouwenaanhydepark.nl over de sloop- en bouwwerkzaamheden. Via de website kan iedereen zich abonneren op een nieuwsbrief over de werkzaamheden. Een paar keer per jaar zijn er bijeenkomsten waar informatie is over de planning, de sloop en de bouw. Daarnaast kan iedereen voor vragen tijdens kantooruren langs lopen bij het projectteam van Hyde Park aan de Jupiterstraat 150, te Hoofddorp. De lijst veelgestelde vragen en antwoorden is aangevuld naar aanleiding van deze bijeenkomst.  

Meepraten?

De informatie van de bijeenkomst is ook beschikbaar op www.haarlemmermeergemeente.nl/stadscentrum-hoofddorp/beukenhorst-west. Tot 17 februari 2019 was er de mogelijkheid om ideeën voor het stadspark, de kruisingen en de openbare ruimte in te sturen. Ook kon je aangeven om later dit jaar benaderd te worden om verder mee te praten over deze onderwerpen.

Gepubliceerd op: 
24 jan 2019