.

Hyde Park blikt terug op afgelopen jaar

Het kan mensen die Hyde Park passeerden niet zijn ontgaan, er is het afgelopen jaar veel gebeurd. Het jaar 2022 stond voor Hyde Park in het teken van nieuwe ontwikkelingen en flink bouwen. Zo ging gebouw Kensington de hoogte in, werd er volop gewerkt aan Notting Hill en gingen tal van andere plekken in Hyde Park al op de schop. Een korte terugblik.

Kensington steeds meer zichtbaar

Begin 2022 werden de contouren van Kensington al goed zichtbaar, in de maanden daarna gingen de bouwblokken verder de hoogte in. Begin 2023 bereikt Kensington het hoogste punt. De rest van het komend jaar staat in het tekenvan afbouwen, zodat de oplevering eind 2023 kan plaatsvinden. Dat de bouw afgelopen jaar snel ging blijkt wel uit deze timelapse van Kensington.

Notting Hill vol in aanbouw

Eind vorig jaar richtte de aannemer het bouwterrein voor Notting Hill in en inmiddels is het blok volop in aanbouw. Afgelopen jaar is er eerst hard gewerkt aan de fundering en parkeerkelder, daarna begon de aannemer met het gebouw zelf. Inmiddels zijn de eerste verdiepingen al goed zichtbaar. Komend jaar bereikt ook Notting Hill het hoogste punt. In 2024 is het gebouw af.

Voorbereiding start bouw Camden Town en Knightbridge

In 2023 start ook de bouw van twee nieuwe bouwblokken. Zo begint de realisatie van Camden Town, een gebouw waarin 580 studentenwoningen komen. Het gebouw krijgt een groene gemeenschappelijke binnentuin en bijna alle dakterrassen zijn voor gezamenlijk gebruik.

Daarnaast is de verkoop van het gebouw Knightsbridge begonnen. Dit blok bestaat uit 406 luxe appartementen en kenmerkt zich door verschillende groottes en buitenruimtes. Op dit moment is de aannemer bezig met de voorbereidingen voor de start van het werk, zoals het inrichten van het bouwterrein.

Sloopwerkzaamheden

Om andere ontwikkelingen in Hyde Park mogelijk te maken is afgelopen jaar op meerdere plekken ruimte gemaakt. Ook in 2023 worden er nog gebouwen gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouwwijk.

Werkzaamheden openbaar gebied

Niet alleen het slopen en bouwen ging afgelopen jaar door, ook het werk in het openbaar gebied nam toe. Zo worden woningen in Hyde Park allemaal aangesloten op een duurzaam warmte-koude netwerk en zijn daarvoor afgelopen jaar veel leidingen in de grond aangebracht. Daarnaast wordt ook de riolering en elektra en andere kabels en leidingen in de grond aangepast en ook die werkzaamheden gaan in 2023 verder.

Blijf het komend jaar op de hoogte van de ontwikkelingen van Hyde Park op www.bouwenaanhydepark.nl.

Hyde Park foto's Kees van der Veer

Foto: Hyde Park in aanbouw. Bron: Kees van der Veer

Gepubliceerd op: 
22 dec 2022