.

“Het doel van de werkgroep stadspark is bereikt”

Met deze woorden sluit gebiedsmanager David Michel de laatste bijeenkomst van de werkgroep Stadspark af. Dat doel? Met elkaar komen tot een Definitief Ontwerp voor het Stadspark. Tijdens de bijeenkomst op maandagavond 11 april zijn de allerlaatste puntjes op de i gezet.

Tijdens de bijeenkomsten op 11 oktober en 8 november bespraken de werkgroepleden het concept Definitief Ontwerp en gaven ze daar feedback op. Nu laten de gemeente en ontwerpbureau LOOSvanVLIET zien wat met de feedback is gedaan. Zo wordt het beplantingsplan besproken, met daarin voorjaars-, zomer- en najaarsbloeiers. En ook het verlichtingsplan en de steigers komen aan de orde.  

Handhaven is nodig 

Tijdens de vorige bijeenkomsten vroegen de werkgroepleden al aandacht voor het voorkomen van hangjongeren. Ook deze avond komt dit onderwerp aan bod. “Het is fijn dat er al aanpassingen zijn gedaan om overlast van hangjongeren te voorkomen voor omwonenden. Het is alleen niet voldoende om de angst voor deze overlast weg te nemen”, zo geven werkgroepleden aan. Iedereen is het met elkaar eens dat handhaving en tijdig ingrijpen als het misgaat daarom hard nodig zijn. Er wordt besloten dit expliciet te maken bij besluitvorming door de gemeenteraad. Ook wordt benadrukt dat andere elementen van het stadspark, namelijk meer verlichting, minder hoge en dichte beplanting en meer mensen, ook gaan helpen bij het tegengaan van hangjongeren in het park.  

Beheren op het hoogste niveau 

De werkgroepleden drukken tijdens deze avond bovendien de gemeente opnieuw op het hart dat een goed beheerplan nodig is. Dan gaat het niet alleen over het onderhoud van planten en paden, maar ook over het aantal afvalbakken en hoe vaak deze geleegd worden. De gemeente bevestigt dat het stadspark straks het hoogste beheerniveau krijgt. 

Honden niet meer los in het park 

Ook hondenlosloopgebieden zijn al vaker met de werkgroepleden besproken. Er is nu besloten om in het Definitieve Ontwerp alleen het hondenlosloopgebied in het zuidwestelijke deel van het park te laten vervallen. Dit valt namelijk niet te rijmen met de andere functies in het park, zoals ligweides. Iedereen is het hierover eens en benadrukt dat honden aan de lijn uiteraard wel welkom zijn. Voorlopig blijft het hondenlosloopgebied in de Fruittuinen. 

Dank aan de werkgroepleden 

David sluit de avond af met dank aan de werkgroepleden voor hun inbreng, energie, meedenken en geduld. Dankzij de werkgroepleden is er nu een goed Definitief Ontwerp voor een mooi park waar iedereen straks van kan genieten. Uiteraard is het Definitief Ontwerp niet het eindstation voor de gemeente. Er moeten nog een aantal onderzoeken gedaan worden, zoals een vleermuisonderzoek, voordat een aannemer aan de slag kan gaan. Naar verwachting is het park begin 2024 helemaal af.  

Bloesems in stadspark Hoofddorp
Gepubliceerd op: 
14 apr 2022