.

Goede gesprekken over nieuw tenniscomplex

Over het tenniscomplex in het stadspark van Hoofddorp is de laatste tijd veel gezegd en geschreven. Op 19 november vergaderde de gemeenteraad erover. Er werd besloten om in te stemmen met het scenario waarbij de gemeente het initiatief neemt voor herontwikkeling van de tennislocatie met woningen. Een week later hadden de wethouders Rip en Nobel ‘een constructief gesprek’ met de besturen van de Tennisvereniging Hoofddorp (TVH) en Stichting Tennishal Hoofddorp (STH).

De gemeente wil investeren in een nieuw complex op huidige locatie. Naast buitenbanen komen er binnenbanen in een nieuwe tennishal, een nieuw clubhuis en voorzieningen horende bij tennisbanen. Ook krijgt de nieuwe ontwikkeling nieuwe appartementen, parkeerplaatsen voor bewoners en mogelijk (zorg)voorzieningen.

Samen vooruit kijken

De wethouders Nobel en Rip, verantwoordelijk voor het stadscentrum, hebben daarna weer gesproken met de tennisverenigingen. “Ik kan niet anders zeggen dan dat we weer in goed overleg zijn met elkaar”, zegt wethouder Nobel. “We vinden dat dit tennispark echt een onderdeel van het stadspark is. Zo heeft de gemeenteraad het ook bepaald. Er liggen nog een aantal opgaven voor het vervolgproces. De intentie is om samen vooruit te kijken en gezamenlijk de ambities voor de tennislocatie en het stadspark verder te verkennen.”

Tennisbaan op Hoofddorp

Tennisvereniging Hoofddorp. Foto: Margo Oosterveen (2020)

Verbindende schakel

“Het tenniscomplex neemt in het centrum van Hoofddorp een markante plek in en heeft daar sinds 1938 een belangrijke sportfunctie. Dat is één van de redenen waarom de herontwikkeling van het complex op dezelfde locatie breed gedragen werd tijdens het participatieproces.”, zegt wethouder Rip. “Het tennispark ligt centraal in het gebied dat we tussen het station en de Hoofdvaart ontwikkelen en is straks een verbindende schakel met het bruisende stadscentrum. Het her ontwikkelde tennispark gaat een mooi geheel vormen met het stadspark en is ook goed voor de levendigheid en veiligheid in het park.”

Met hernieuwde energie verder

De voorzitter van Tennisvereniging Hoofddorp, dhr. Lepelaar, is blij met de uitspraak van de gemeenteraad. “Voor onze vereniging en de stichting is duidelijkheid en toekomstperspectief belangrijk. In de gesprekken met de wethouders hebben we onze bezwaren en verwachtingen een plek kunnen geven. Dit heeft de weg geopend voor het slaan van heldere piketpalen naar de toekomst. Wij zien de tennisvoorziening als eigen identiteit maar wel als verbindende schakel in een levendige stadspark. Wij, als Tennisvereniging Hoofddorp (TVH) en Stichting Tennishal Hoofddorp (STH), gaan met hernieuwde energie verder met deze vernieuwingsopgave en zien het als een gezamenlijke uitdaging met de gemeente.”

Gepubliceerd op: 
14 dec 2020