.

Bestemmingsplan voor de bouw van Sem

In de loop van volgend jaar gaat de eerste schop de grond in voor gebouw Sem in Stadscentrum Hoofddorp. Dat is de planning. Voor die tijd moet nog een aantal zaken geregeld worden. De gemeenteraad moet onder meer een nieuw bestemmingsplan vaststellen.

De plek waar Sem komt, ligt tussen de Nieuweweg, de Kruisweg en het Raadhuisplein. Het is ook bekend als het Apriscoterrein of het Van der Zee-terrein, vanwege huisarts Van der Zee die hier lange tijd een praktijk had. Het is nu een parkeerterrein. In gebouw Sem zijn straks 231 huurappartementen. Dertig procent daarvan zijn sociale huurwoningen. Tien procent van de appartementen worden middeldure woningen. Ook komt in Sem een parkeergarage voor de bewoners. Ook de mensen die bij hen op bezoek komen en de mensen die in de winkels en horeca in het gebouw werken, kunnen daar hun auto kwijt. En op de begane grond winkels en horeca met terrassen aan het Raadhuisplein. Aan deze kant van het plein is bijna de hele dag zon.

“Dit gebouw komt in het hart van Hoofddorp. Als we dat echt gaan bouwen, zal het stadscentrum echt veranderen, mooier worden”, zegt Jurgen Nobel, verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in het centrum van Hoofddorp. “Sowieso wordt 2021 het bouwjaar. Dan gaan we heel veel eerste palen slaan. We bouwen – ook in deze tijden- gewoon door, in heel Haarlemmermeer, want er komen nog meer plannen aan.”

Johan Rip, eveneens projectwethouder voor Stadscentrum Hoofddorp, zegt hierover: “Het ontwerpbestemmingsplan ligt straks zes weken ter inzage, waarschijnlijk vanaf half december. In die periode kan iedereen reageren op het plan. Zo’n reactie heet een zienswijze. Tegelijkertijd ligt ook de omgevingsvergunning ter inzage. Ook daarop kan iedereen reageren. Het Stadscentrum en dus ook zo’n gebouw moet van iedereen zijn. Dus het is belangrijk dat iedereen hier een mening over mag indienen.”

Impressie SEM KondorWessels Projecten

Foto: Impressie van het Sem-gebouw
 

Sem wordt stads

Om meer dan 200 appartementen op deze plek te kunnen bouwen, gaat ook Sem de hoogte in. Net zoals bijvoorbeeld het gebouw boven de bioscoop en de toekomstige bebouwing op de plek van het oude postkantoor. Dat past bij het plan om Stadscentrum Hoofddorp meer stads te maken. In het bestemmingsplan staat hoe hoog gebouw Sem mag worden. Aan de kant van de Kruisweg wordt het maximaal 23 meter hoog. Dat is zeven verdiepingen. De lange zijden worden voor een deel maximaal 10 meter hoog en voor een deel ook maximaal 23 meter hoog. Dat is bijvoorbeeld het deel langs de Nieuweweg. Het middendeel van het gebouw wordt maximaal 38 meter hoog.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan

Het college van burgermeester en wethouders heeft eind oktober het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofddorp Stadscentrum 2’ vastgesteld. Dat is nodig om de bouw van Sem mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt straks zes weken ter inzage, waarschijnlijk vanaf half december. In die periode kan iedereen reageren op het plan. Zo’n reactie heet een zienswijze. Tegelijkertijd ligt ook de omgevingsvergunning ter inzage. Ook daarop kan iedereen reageren.

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast

Nadat inwoners en ondernemers zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, volgen nog een paar stappen. Dat is in de eerste helft van 2021:

  • De zienswijzen worden beoordeeld en er wordt gekeken of gekeken of ze aanleiding geven om het plan aan te passen .
  • Het college stelt een raadsvoorstel vast en geeft aan hoe de zienswijzen beoordeeld zijn.
  • Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd of gewijzigd vast te stellen.
  • Na het besluit van de raad ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage.

Parkeren op Aprisco kan straks niet meer

De plek waar Sem komt, is in eigendom van de ontwikkelaar. Het is dus niet van de gemeente. Het terrein is nu een openbaar parkeerterrein met plek voor zo’n 250 auto’s. Als de bouw van Sam begint, kan hier niet meer geparkeerd worden. Dat is waarschijnlijk in de zomer van 2021. Deze parkeerplaatsen komen terug op een andere plek in het Stadscentrum Hoofddorp, maar gebeurt niet meteen. In de tussentijd kunnen bezoekers van het stadscentrum parkeren in de bestaande parkeergarages. Omdat er altijd veel vragen over parkeren in Haarlemmermeer zijn, hebben we een pagina met veelgestelde vragen over parkeren opgesteld.

Gepubliceerd op: 
6 nov 2020