.

Beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring’ vastgesteld

In juni 2021 heeft de gemeente het beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’ definitief vastgesteld.

Voor de samenhang

Op en langs de ringdijk en ringvaart verandert veel. Denk aan de nieuwe brug voor de hoogwaardig openbaarvervoerlijn in Lisserbroek, de vervanging van het aquaduct van de A4 en nieuwe fietsbruggen. Of vervangende nieuwbouw in de dorpen. Voor de samenhang in de richtlijnen voor al die verschillende ingrepen, is dit beeldkwaliteitsplan gemaakt.

Kader voor welstand

Het beeldkwaliteitsplan wil de gewenste uitstraling van bebouwing en de buitenruimte van de ringdijk en ringvaart waarborgen. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft tien ambities voor de ruimtelijke kwaliteit van de 60 kilometer lange ringdijk en ringvaart. Het plan wordt een onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Haarlemmermeer. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen dan op basis van het beeldkwaliteitsplan. De gemeente heeft het plan gemaakt om een kader te hebben om de ringdijk en de ringvaart als een geheel te kunnen beschouwen.

Bekijk het beeldkwaliteitsplan

Het definitieve beeldkwaliteitsplan bekijkt u hier op de website van officiële bekendmakingen. 

Gepubliceerd op: 
10 jun 2021