.

Buitenkaag en Huigsloot

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens een bijeenkomst in 2015 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Buitenkaag en Huigsloot.

In Buitenkaag en Huigsloot zijn we bezig met de volgende maatregelen:

Visie Buitenkaag

Onderaan deze pagina leest u meer informatie over de visie Buitenkaag.

De aanleg van Park Leeghwater is gestart

Na jaren aan voorbereiden, veel gesprekken met de dorpsraad, gemeente Haarlemmermeer en de Monumentencommissie, heeft het Hoogheemraadschap Rijnland de eerste werkzaamheden uitgevoerd. Rijnland is gestart met de herinrichting van de parkeerplaats. Meer informatie staat in het nieuwsbericht over de werkzaamheden. In oktober is gemeente Haarlemmermeer begonnen met de aanleg van het park. Er komen nieuwe paden, bomen en bloemen. In het nieuwsbericht over de aanleg van het park  leest u meer informatie.


Chicanes zijn weggehaald

Chicanes zijn verhogingen op de weg waardoor auto's een kleine bocht moeten maken. De chicanes op de dijk hadden weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Soms gaven mensen juist extra gas en zorgden de chicanes voor meer verkeersonveiligheid. Daarom zijn de chicanes op de Huigsloterdijk en de Lisserdijk verwijderd.


Er zijn fietsstraten aangelegd

Er is een fietsstraat aangelegd in Buitenkaag op de Huigsloterdijk tussen de huisnummers 358 en 412. In Huigsloot is ook een fietsstraat aangelegd op de Huigsloterdijk tussen de huisnummers 238 en 266.

Op een fietsstraat mag er maximaal 30 km/u worden gereden. Fietsers krijgen de ruimte en auto’s zijn hier te gast. Om het verschil duidelijk te maken, ligt er rood asfalt, met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers. 


Het andere deel van de dijk wordt 50 km/u met brede fietsstroken

Voor het andere deel van de bebouwde kom wordt onderzocht of de gemeente binnen het programma de snelheid kan verhogen en fietsstroken kan aanleggen. In dit geval wordt de maximale snelheid 50 km/uur en komen er fietsstroken van 1,70 meter breed.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan. Dit kan door te bellen naar 0900 1852 of door een e-mail te sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl


Visie Buitenkaag 

Buitenkaag is een mooi dorp aan de Ringvaart. Maar hoe willen we dat Buitenkaag er uit ziet in 2040? Om problemen dan en nu te kunnen oplossen heeft de gemeente met bewoners en de dorpsraad een visie gemaakt. De ‘Concept visie Buitenkaag 2040’ laat zien hoe Buitenkaag er in 2040 uit kan zien en hoe inwoners en bedrijven hieraan bij kunnen dragen. Zo blijft Buitenkaag een fijne plek om te wonen en te werken.  

Als u vragen heeft over de visie Buitenkaag, kunt u contact opnemen met het projectteam via visie-buitenkaag@haarlemmermeer.nl. Of bel naar 0900 1852 en vraag naar Marit Spaanderdam-Brandhorst.