.

Onderzoeken 2020

Hier staan de onderzoeken die de rekenkamercommissie in 2020 heeft gepubliceerd.

Onderzoek Re-integratie -  juli 2020

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke resultaten van het re-integratiebeleid in Haarlemmermeer. De resultaten staan in het rapport . Hierin staat ook de reactie van het college van B&W op de conclusies en aanbevelingen van de RKC. Daarnaast staat in de bijlage het feitenrapport van onderzoeksbureau CentERdata.

Vervolgonderzoek Informatiebeveiliging - juli 2020

De rekenkamercommissie heeft onderzocht of het college de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van het onderzoek Bewustwording als sleutel uit 2016 heeft uitgevoerd.

De resultaten staan in de . Het college geeft een  op de conclusies en aanbevelingen.

Onderzoek Dorps- en wijkraden - april 2020

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de samenwerking tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden. De resultaten staan in het rapport . Hierin staat ook de reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen van de RKC. Daarnaast staat in de bijlage het feitenrapport van onderzoeksbureau Partners+Propper.