.

Onderzoeken 2019

Hier staan de onderzoeken die de RKC in 2019 heeft gepubliceerd.

Beleidsscan VN Verdrag Handicap - november 2019

De rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) heeft deelgenomen aan een beleidsscan van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) naar de doorwerking van het VN-verdrag Handicap in het sociaal domein (sociale inclusiebeleid). De NVRR heeft het landelijke rapport Beleidsscan VN-verdrag handicap met de uitkomsten daarvan op 30 oktober j.l. gepubliceerd. De resultaten voor Haarlemmermeer vindt u . In een heeft de RKC de relevante informatie voor Haarlemmermeer samengevat. Ook heeft het college een op de beleidsscan gegeven.

Vervolgonderzoek Brede Scholen - oktober 2019

De RKC heeft onderzocht of het college de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van het onderzoek Brede scholenĀ uit 2015 heeft uitgevoerd.

De resultaten, inclusief de reactie van het college daarop, staan in de RKC notitie vervolgonderzoek brede scholen inclusief reactie van het college (pdf).


Vervolgonderzoek Maatschappelijk Vastgoed - mei 2019

De RKC heeft onderzocht of het college de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van het onderzoek Fundament voor Vastgoed uit 2015 heeft uitgevoerd.

De resultaten, inclusief de reactie van het college daarop, staan in de

Belevingsonderzoek (citizen journey) onder inwoners met een urgente woningbehoefte - maart 2019

De RKC heeft een onderzoek gedaan naar de ervaringen en beleving van inwoners die een urgentieverklaring aanvragen. De resultaten staan in het rapportĀ .