.

Onderzoeken 2017

Onderzoeken die de RKC publiceerde in 2017.

Onderzoek Woonbeleid - december 2017


De RKC heeft een onderzoek gedaan naar het woonbeleid. De resultaten staan in het rapport Ruimte voor verbetering? Een onderzoek naar woonbeleid in de gemeente Haarlemmermeer (pdf).


Onderzoek Recreatieschap Spaarnwoude - september 2017

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar het functioneren van het Recreatieschap Spaarnwoude. Dit deed ze in samenwerking met de rekenkamer(commissies) van de gemeenten Haarlemmermeer, Velsen, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlem en Amsterdam. De resultaten staan in het rapport Onderzoek recreatieschap Spaarnwoude (pdf). Van dit onderzoek is ook een 5-minuten versie (pdf) beschikbaar.


Vervolgonderzoek Minimabeleid - september 2017

De RKC heeft getoetst of de aanbevelingen uit het onderzoek 'Ruimhartig en begrensd: een evaluatie van het minimabeleid van de gemeente Haarlemmermeer', uit november 2013, zijn opgevolgd.

De resultaten van het vervolgonderzoek heeft de RKC vastgelegd in een RKC notitie vervolgonderzoek Minimabeleid (pdf).

Documenten bij het oorspronkelijke onderzoek 'Ruimhartig en begrensd' zijn:


Vervolgonderzoek Overhead - mei 2017

De RKC heeft getoetst of de aanbevelingen uit het onderzoek 'Inzicht in overhead: een onderzoek naar de omvang van de gemeentelijke overhead en de manier waarop en mate waarin de gemeente stuurt op overhead', uit mei 2013, zijn opgevolgd. De resultaten van het vervolgonderzoek heeft de RKC vastgelegd in een RKC notitie vervolgonderzoek Overhead (pdf). Documenten bij het oorspronkelijke onderzoek 'Inzicht in overhead' zijn:


Onderzoek Duurzaamheid - april 2017

De RKC heeft een onderzoek gedaan naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. De resultaten staan in het rapport Genoeg energie voor versnelling? Een onderzoek naar duurzaamheid in de polder (pdf).


Vervolgonderzoek Groot Groen - maart 2017

De RKC heeft getoetst of de aanbevelingen uit het onderzoek 'Groot Groen: een evaluatie van het grootschalig groen- en recreatiebeleid in Haarlemmermeer', uit januari 2013, zijn opgevolgd. De resultaten van het vervolgonderzoek heeft de RKC vastgelegd in een RKC notitie (pdf) Documenten bij het oorspronkelijke onderzoek 'Groot Groen' zijn: