.

Laatste publicaties

Hier vind je actuele onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie.

Onderzoeksagenda 2023 - november

In 2023 gaat de RKC  onderzoeken.

Onderzoek Leven met de Voedselbank - oktober

In Haarlemmermeer wonen steeds meer mensen die langdurig afhankelijk zijn van de voedselbank. Op verzoek van de participatieraad heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan om antwoord te krijgen op de vraag hoe deze inwoners een beter perspectief kunnen krijgen. En wat de rol van de gemeente daarin kan zijn. In dit onderzoek zijn langdurige bezoekers van de voedselbank zelf aan het woord gelaten. Hun ervaringen, gevoelens en behoeften staan centraal. Het onderzoek resulteerde in het rapport . Verschillende maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer hebben een reactie gegeven op het rapport. De rekenkamer heeft op basis van de ervaringen van bezoekers van de voedselbank en de reacties van de maatschappelijke organisaties een advies met aanbevelingen (pdf) geschreven voor het gemeentebestuur van Haarlemmermeer. De rekenkamer heeft het rapport op 13 oktober aangeboden aan de raad. Hierbij hoort een Het college gaf deze bestuurlijke reactie (pdf) op het rapport en de aanbevelingen.