.

Meedenken

Wij nodigen inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden en maatschappelijke organisaties van harte uit mee te denken over de invoering van de Omgevingswet. Over de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Maar meer dan dat over het werken in de geest van de Omgevingswet. Welk ideaalbeeld heeft u voor ogen wanneer u een aanvraag doet in de fysieke leefomgeving? Hoe kan de gemeente een initiatief het beste toetsen? Welke initiatieven kunnen vergunningsvrij worden afgehandeld? Over deze en vele andere onderwerpen in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet gaan we graag in gesprek met u.

Wilt u meedenken? Op verschillende momenten worden inwoners uitgenodigd om mee te denken. Abonneer u op de nieuwsbrief 'Omgevingswet' en blijf op de hoogte.  

Omgevingsgesprekken

Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? En hoe gaat Haarlemmermeer om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, natuur, groen en klimaatverandering? Deze vragen zijn in het voorjaar van 2019 aan bod gekomen in een serie van vijf ‘omgevingsgesprekken’ met inwoners en ondernemers over de omgevingsvisie. Iedereen kan zich aanmelden en meepraten tijdens deze omgevingsgesprekken

 

Eerste moment van meedenken

Op 10 juli 2017 is er een eerste informatieavond geweest voor geïnteresseerde inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden. Het was een inspirerende avond waarbij geïnteresseerden de gelegenheid hadden om te reageren op het ontwerp-koersdocument.