.

Haarlemmermeer werkt samen met onderzoeksproject ALIGN4Energy

Het onderzoeksproject van ALIGN4Energy - een tijdelijk samenwerkingsverband onder leiding van de Vrije Universiteit Amsterdam - leert de gemeente Haarlemmermeer hoe wij inwoners kunnen helpen bij bijvoorbeeld het verduurzamen van hun huis. ALIGN4Energy ondersteunt ons op wetenschappelijk niveau welke technieken en ontwikkelingen goed voor ons en onze gemeente zijn.

Wethouder energietransitie, Charlotte van der Meij is blij met de samenwerkingsovereenkomst: “Vorig jaar in oktober heeft de gemeente Haarlemmermeer de Warmtevisie vastgesteld. Hiermee geven we richting aan de warmtetransitie en maken we duidelijk hoe we invulling geven aan onze regierol. Wij informeren inwoners over de warmtetransitie en leggen uit wat dit voor inwoners, gebouweigenaren en ondernemers betekent. ALIGN4Energy maakt voor ons inzichtelijk welke technieken maatschappelijk gezien de voorkeur hebben. Zo is Haarlemmermeer al in gesprek met inwoners die zelf initiatieven nemen in de warmtetransitie. Daarnaast bieden we met een gemeentelijk Energieloket adviezen op maat om woningen te verduurzamen en zet de Energiebank zich in om energiearmoede tegen te gaan.”

Het onderzoeksproject verbindt wetenschappers uit de sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, politieke wetenschappen) en technische wetenschappen (informatica, modellering van energiesystemen), met bedrijven, gemeenten en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) om gezamenlijk te werken aan een snelle en betaalbare warmtetransitie in Nederland. Zowel de Vrije Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft, Centrum voor Wiskunde en Informatica, Erasmus Universiteit Rotterdam, Planbureau voor de Leefomgeving, het AMS Institute als ook TNO zijn de academische partners in het onderzoeksproject van ALIGN4Energy. 

Wethouder Charlotte van der Meij bekrachtigt samenwerkingsovereenkomst met ALIGN4Energy

Gepubliceerd op: 
1 nov 2022