.

Woningbouw in Nieuw-Vennep-West

Tussen Getsewoud en Beinsdorp ligt een weids gebied van bijna 300 hectare. Het is nu nog vooral boerenland. Eigenaren van de grond, landschapsontwerpers, architecten en de gemeente werken aan plannen voor een nieuwe woonwijk op deze plek.

Poldergevoel 

Het plan is dat je in Nieuw-Vennep-West straks landschappelijk kunt wonen. Het moet een groene wijk worden waar je het ‘poldergevoel’ ervaart, een wijk met stadsboerderijen en volkstuinen en veel groen om te fietsen, wandelen en lekker buiten te zijn. Er kunnen 3.000 tot 4.000 woningen komen. Goede bereikbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijk bij de ontwikkeling van het gebied. 

Planning 

Als het plan af is waarin staat op welke plek de nieuwe woningen, voorzieningen, wegen, paden en groen komen, kan de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen vaststellen. Daarin staan de voorwaarden voor de uitwerking van de plannen. De gemeente en grondeigenaren sluiten dan een overeenkomst. Dan wordt ook duidelijk of de wijk er zeker komt. Update juni 2023: momenteel wordt er hard gewerkt aan het plan op hoofdlijnen en de stedenbouwkundige uitwerking. We verwachten daar eind 2023 meer duidelijkheid over te hebben. 

Kaart: gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West

Klankbordgroep Nieuw-Vennep-West van start  

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, dorpsraden en belangenorganisaties kunnen meedenken. Daarom is er een klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep hebben elk hun eigen inbreng. Betaalbare woningen en woningen voor jongeren zijn belangrijk. De samenhang tussen het oude centrum, Getsewoud en Nieuw-Vennep-West is ook belangrijk. Ook de ontsluiting van de nieuwe wijk en het verkeer op de wegen rond Nieuw-Vennep en Nieuw-Vennep-West is van belang. Want extra woningen betekent extra bewoners en dat betekent ook extra verkeer van en naar de woningen richting werk en voorzieningen.

Nieuwsberichten

Juni 2023: 8 juli 2023 informatiemarkt Nieuw-Vennep: bouwen aan de toekomst

December 2021: Begin 2022 plan op hoofdlijnen voor Nieuw-Vennep-West

Juli 2021: Klankbordgroep Nieuw-Vennep West van start

Meer informatie

Heeft u vragen over Nieuw-Vennep-West? Stuur dan een mail naar info@haarlemmermeer.nl en vermeld als onderwerp ‘Gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West’.

Meer informatie van de grondeigenaren die samenwerken is hier te vinden. De inhoud van de website van deze samenwerkende grondeigenaren toont hoe zij de ontwikkeling binnen het gebied zien. Dat wil niet zeggen dat de gemeente hier hetzelfde over denkt. De uitwerking van het gebied is nog onderwerp van afstemming tussen de gemeente en de grondeigenaren. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de samenwerkende grondeigenaren.

Geïnteresseerd in een woning?

Het duurt nog een aantal jaar voordat de eerste mensen kunnen gaan wonen in Nieuw-Vennep-West. Wilt u op de hoogte blijven van de mogelijkheden om een woning te kopen of huren in dit gebied? Stuur dan een e-mail aan info@lindaprojectondersteuning.nl. Op zoek naar een sociale huurwoning? Kijk dan op de website van WoningNet Stadsregio Amsterdam. Daar kunt u zich inschrijven als woningzoekende.